PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2010-01-02
CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI 2010
publikacje

PRZEMYSŁY KREATYWNE, FABRYKI WIEDZY: ANALIZA I OPÓR
CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI. ZESZYT 2
WOLNY UNIWERSYTET WARSZAWY 2010
SERIA: KULTURA NIE DLA ZYSKU

Drugi Zeszyt Wolnego Uniwersytetu Warszawy podsumowuje kolejny rok pracy naszej para-instytucji edukacyjnej. W 2010 roku kontynuowaliśmy krytyczny namysł nad transformacją sfery publicznej w Polsce. Analizowaliśmy bieżące zmiany zachodzące w obiegu tworzenia kultury, w świecie niezależnych inicjatyw, oficjalnych instytucji sztuki, akademii i uniwersytetów. Zorganizowaliśmy: 12 otwartych seminariów z cyklu Czytanki dla robotników sztuki prowadzonych przez socjologów, artystów i kuratorów i aktywistów oraz II Zjazd Wolnego Uniwersytetu Warszawy Przemysły kreatywne i fabryki wiedzy: analiza i opór, w którym udział wzięli edukatorzy, artyści, aktywiści i teoretycy kultury z całej Europy. Raport jest cząstkowym podsumowaniem wiedzy wyprodukowanej przez WUW w 2010 roku.

WSTĘP // PDF

TOMASZ SZKULDAREK: SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY I JEGO ROBOTNICY // PDF // WIDEO // DYSKUSJA
Idea społeczeństwa wiedzy wydaje się być nobilitująca dla środowisk akademickich, lecz wiąże się ona z utowarowieniem wiedzy. Oznacza to konieczność jej parcelacji i prywatyzacji, a tym samym podważa podstawy publicznej edukacji – szczególnie akademickiej, która tradycyjnie zakładała konieczność kształcenia w oparciu o swobodę dostępu studentów do procesu i aktualnych wyników badań.

CRITICAL PRACTICE: CULTURE IN COMMON // PDF // WIDEO
Studium społeczności twórczej Critical Practice łączy rozmaite punkty widzenia, teorie, historie oraz osobiste doświadczenia członków kolektywu.

KAJA PAWEŁEK: KIEDY POWOŁANIE STAJE SIĘ ZAWODEM // PDF // WIDEO
Czy wspólna praca i kolektywny proces/autorstwo są w stanie stanowić alternatywę dla oficjalnych wydarzeń takich jak biennale sztuki i kuratorskiego gwiazdorstwa? Czy są one drogą ucieczki współczesnej sztuki i kultury z pułapki kodyfikacji i systematyzacji, wykluczającej autentyczne dokonywanie wyborów i zmieniającej je w powtarzalne sposoby postępowania, łatwe do powielenia i dostosowania?

MICROSILLIONS: KULTURA WARSZTATÓW "FLY IN - FLY OUT" // PDF // WIDEO
W 2008 roku Irit Rogoff omówiła zjawisko, które nazwała “zwrotem edukacyjnym” w kuratorstwie. Genewski kolektyw Microsillons w swoim krytycznym spojrzeniu na  wysyp instytucjonalnych projektów edukcyjno-pedagogicznych łączy praktykę edukatorów oraz kuratorów wystaw prezentujących praktyki artystyczne związane z oświatą.

PATRYCJA KRUCZKOWSKA, MAGDALENA REK-WOŹNIAK: PIKNIK DLA MENELI. O INSTYTUCJONALNYM WYKLUCZENIU W POST-PRZEMYSŁOWYM MIEŚCIE // PDF // WIDEO
Studium relacji pomiędzy sferą produkcji i konsumpcji kultury a wykluczeniem społecznym w Łodzi. Rek-Woźniak kładzie szczególny nacisk na skutki rywalizacji o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury” oraz dotyka tematu identyfikacji i sposobu odpowiadania na problemy społeczne typowe dla spauperyzowanego miasta poprzemysłowego.

PIOTR KOWZAN: PEDAGOGIKA DŁUGU // PDF // WIDEO
Coraz więcej dorosłych wyborów prowadzi dzisiaj do zadłużenia. Od studiowania, przez zdobycie miejsca do mieszkania, zakupu samochodów, po rozpoczęcie własnego biznesu. Wychodząc od badań przeprowadzonych na Islandii Kowzan identyfikuje społeczne różnice, pojawiające się we współczesnych społeczeństwach ludzi zadłużonych.

HEATH BUNTING: MILIONOWA FORTUNA ZACZYNA SIĘ OD DROBNEJ TRANSAKCJI // PDF // WIDEO
Artyści tworząc nowe znaczenia, stanowią siłę napędową zmiany społecznej i życia kulturalnego, chociaż niewielu z nich gotowych jest to przyznać lub potwierdzić. Heath Bunting realizując sieciowe projekty współorganizowane z wieloma artystami, tworzy alternatywę dla mechanizmów rządzących sztuką mainstreamu opartą o zysk.

THE CARROT WORKERS COLLECTIVE: KIEDY MARCHEWKA STAJE SIĘ KIJEM // PDF // WIDEO
Marchewka to obietnica dobrze płatnej pracy, cennego doświadczenia, sukcesu i spełnienia, które najczęściej w ogóle nie nadchodzi. „Stażyści”, „wolontariusze” i „bezrobotni” podejmujący „obowiązkową aktywność zawodową” tworzą szereg oczekiwań związanych z pracą, które począwszy od sektora kulturalnego i kreatywnego przenikają całość relacji produkcji. W jaki sposób sztuczka z marchewką kładzie podwaliny pod nowe formy autonomii w brytyjskim „Wielkim Społeczeństwie”?

KRYSTIAN SZADKOWSKI: ODZYSKAĆ EDUKACJĘ // PDF // WIDEO
Maciej Gdula pisał kiedyś, że umasowienie dostępu do edukacji wyższej oraz postępująca proletaryzacja studentów doprowadzić może do wybuchu polskiego maja 1968. Jednak czas płynie i nic nie zapowiada nadchodzącej rewolucji. Ruch anty CPA we Francji, Movimento Onda Anomala we Włoszech, okupacje kampusów w Kalifornii, protesty w Puerto Rico czy ostatnie masowe protesty studentów i związków zawodowych przeciwko cięciom w Wielkiej Brytanii - wszystkie te wydarzenia posiadały potencjał wykraczający daleko poza postulat darmowej, publicznej edukacji dla wszystkich.

RADICAL EDUCATIONAL COLLECTIVE: POZA FABRYKAMI WIEDZY // PDF // WIDEO
„W fabryce i na uniwersytecie – stawiaj opór dyktaturze kapitału!” jedno z haseł buntu studentów w Słowenii w 2007 roku przeciwko neoliberalnym reformom szkolnictwa wyższego przyświeca niniejszej analizie trzech praktyk oporu. Kolektyw REC w swoich działaniach nie koncentruje się na potrzebie utrzymania autonomii sfery nauki, uznając ją za co najmniej niewystarczającą, a być może nie istniejącą w ogóle.

JAKUB MIKURDA: "NARODOWY PROGRM HUMANISTYKI" ANALIZA // PDF // WIDEO
Czy uchwalony 8 listopada 2010 roku decyzją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", rzeczywiście stanowi "realną odpowiedź na oczekiwania środowisk humanistycznych w Polsce"? W jaki sposób dokument ten wyraża explicite i implicite definicję i funkcję nauk humanistycznych w kontekście szerszej dyskusji na temat tożsamości - kryzysu tożsamości - współczesnej humanistyki?

CZTERY PRZEDSIĘWZIĘCIA PATAEKONOMICZNE, ROZMOWA Z JANKIEM SIMONEM // PDF

PODSUMOWANIE // PDF

ANEKS: CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI

CZYTANKA #1: RZECZYWISTOŚĆ INTEGRALNA // PDF
hipnotyzująca kwintesencja neoliberalnego mitu, Kolektyw h&h (Ola Hirszfeld, Michał Herer)
 
CZYTANKA #2: POTENCJAŁ PORAŻKI // PDF
porażka jako akcelerator zmiany, Joanna Erbel, gość specjalny: Jon Brunberg
 
CZYTANKA #3: PRAWO DO MIASTA // PDF
czy miejskie powietrze nadal emancypuje?, Ewa Majewska, gościnnie: Łukasz Stanek, Maciej Czeredys, Lidka Makowska
 
CZYTANKA #4 KREATYWNOŚĆ: DYSCYPLINA, DYSKURS, KAPITAŁ // PDF
od hegemonii mas pracujących do "kapitalizmu kognitywnego", Michał Kozłowski
 
CZYTANKA #5: AUTOR I JEGO FUNKCJE // PDF
komu i do czego służy autor?, Teresa Święćkowska
 
CZYTANKA #6: JAKA KREATYWNOŚĆ NAS WYZWOLI? // PDF
polityczny potencjał kreatywności, Michał Kozłowski
 
CZYTANKA #7: JAK TWORZY SIĘ TWÓRCĘ // PDF
wyparte sekrety indywidualnego autorstwa, Kuba Szreder, Teresa Święćkowska
 
CZYTANKA #8: MONOPOL I SZTUKA, CZYLI KOMU SŁUŻĄ PRAWA AUTORSKIE // PDF
jak można posiadać idee na zasadzie analogii do prawa własności obiektów fizycznych?, Teresa Święćkowska
 
CZYTANKA #9: UWOLNIĆ IDEE! OPEN SOURCE LIFE // PDF
open source jako styl życia, Teresa Święćkowska, Aleksandra Hirszfeld
 
CZYTANKA #10: CZTERY PRZEDSIĘWZIĘCIA PATAEKONOMICZNE // WIDEO
czytanki w formie wystawy odnoszącej się do ekonomii alternatywnej, Janek Simon
 
CZYTANKA #11: PRZYMUS KREATYWNOŚCI // PDF
socjogeneza przymusu kreatywności, Anna Zawadzka
 
CZYTANKA #12: KREATYWNOŚĆ WYKLUCZONYCH // PDF
kreatywność i wykluczenie, Anna Zawadzka, gościnnie: Tomasz Rakowski

DYSKUSJA: IVAN ILLICH - ODSZKOLNIĆ SPOŁECZEŃSTWO // WIDEO
Przemysław Czapliński, Piotr Laskowski, Jan Sowa

PRZEMYSŁY KREATYWNE, FABRYKI WIEDZY: ANALIZA I OPÓR
CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI. ZESZYT 2
WOLNY UNIWERSYTET WARSZAWY 2010
SERIA: KULTURA NIE DLA ZYSKU

Kuratorzy WUW 2010: Kuba Szreder, Jan Sowa
Zespół redakcyjny: Arek Gruszczyński, Bogna Świątkowska, Joanna Turek, Szymon Żydek
Transkrypcje: Joanna Turek, Zuzanna Stańska, Katarzyna Maniak
Projekt graficzny: Grzegorz Laszuk
Skład: Halina Mirowska