PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-07-09 godz 19:00
EUROPEJSKIE POLITYKI KULTURALNE 2015
publikacje

W premierze książki wezmą udział: Rebecca Gordon Nesbitt (GB) i Jan Sowa (PL), autorzy tekstów Raportu.

Europejskie polityki kulturalne 2015. Raport o przyszłości publicznego finansowania sztuki współczesnej w Europie to publikacja pod redakcją Marii Lind i Raimunda Minichbauera, prezentująca obecną sytuację finansowania kultury i sztuki oraz prognozy, strategie alternatywne i eksperymentalne wobec dotychczas działających. W wersji polskiej premierowe teksty: Kuba Szreder, Jan Sowa.

PROWADZENIE
Kuba Szreder

AUTORZY:

Maria Lind urodziła się w Sztokholmie w 1966 roku. Od 2005 pełni funkcję dyrektora Iaspis (International Artist Studio Program in Sweden) w Sztokholmie. W latach 2002–2004 była dyrektorem Kunstverein München, gdzie wraz z zespołem kuratorów, przez który przewinęli się Sören Grammel, Katharina Schlieben, Tessa Praun, Ana Paula Cohen i Judith Schwarzbart prowadziła programy z udziałem artystów takich jak Deimantas Narkevičius, Oda Projesi, Bojan Šarčević, Philippe Parreno and Marion von Osten. Eksperymentowała z retrospekcjami i ankietami podczas rocznego projektu z udziałem Christine Borland w latach 2002–2003, zawsze pokazując tylko jedno dzieło. Stworzyła retrospektywny projekt w formie siedmiodniowych warsztatów z udziałem Rirkrit Tiravanija. Grupowy projekt Totally motivated: A sociocultural maneouvre obejmował współdziałanie pięciu kuratorów i dziesięciu artystów, zgłębiających relacje między „amatorską” a „profesjonalną” sztuką i kulturą. W latach 1997–2001 pełniła funkcję kuratora w Moderna Museet w Sztokholmie, a w 1998 współkuratora Manifesta 2, europejskiego biennale sztuki współczesnej. Jako osoba odpowiedzialna za Moderna Museet Projekt Lind współpracowała z artystami przy serii 29 zamówień dla tymczasowej przestrzeni projektu oraz w lub poza Muzeum w Sztokholmie. Tam też kuratorowała wystawę What if: Art on the Verge of Architecture and Design, z udziałem Liama Gillicka. Lind była jednym z dziesięciu kuratorów zaproszonych do współtworzenia publikacji Fresh Cream wydawnictwa Phaidon. Opublikowała także wiele tekstów w prasie, w tym w „Index” (gdzie była także członkinią redakcji). Od początku lat 90. wykłada w różnych szkołach artystycznych.

Raimund Minichbauer urodził się w 1963 roku. Ukończył studia w zakresie historii i teorii widowisk oraz komunikacji na uniwersytecie w Wiedniu. Pracował jako dyrektor literacki. Od 1995 roku prowadzi szeroki wachlarz badań i projektów w sektorze kulturalnym. Jeden z dyrektorów European Institute for Progressive Cultural Policies (eipcp), członek zespołów koordynujących ponadnarodowe, kulturalno-artystyczne projekty badawcze republicart (2002–2005; http://republicart.net/), transform (2005–2008; http://transform.eipcp.net) i translate (2005–2008; http://translate.eipcp.net). Obecnie pracuje nad wieloletnim projektem badawczym Creating Worlds (2009–2012; http://creatingworlds.eipcp.net). Autor publikacji: republicart practices, eipcp, Wien 2005 (pod redakcją Bernharda Hummera, Therese Kaufmann, Raimunda Minichbauera, Geralda Rauniga, http://www.republicart.net/art/index.htm), Regional Strategies. On Spatial Aspects of European Cultural Policy, eipcp, Wien 2005 (http://www.eipcp.net/policies/text/reg-strat_en.htm)

Rebecca Gordon Nesbitt.
Zakończywszy współpracę z Marią Lind i Hansem Ulrichem Obristem w ramach tworzenia w 1998 roku salon3 – przestrzeni wymiany międzynarodowej w Londynie, została mianowana kuratorem w Nordyckim Instytucie Sztuki Współczesnej (NIFCA) w Helsinkach, gdzie inicjowała programy z udziałem artystów skandynawskich, brytyjskich i irlandzkich. W obliczu wzmagającego się zaniepokojenia „nowym światowym ładem”, wycofała się z bezpośredniego uczestnictwa, koncentrując się na infrastrukturze świata sztuki oraz jego instytucjach i aspektach ekonomicznych. Poza tym pisze prozę publikowaną w katalogach sztuki oraz (pod pseudonimem) w wydawnictwach literackich. Obecnie pracuje nad debiutancką powieścią.

Jan Sowa urodził się w roku 1976. Studiował filologię polską, filozofię i psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Paris 8 w Saint-Denis. Doktor socjologii. Wspólnie z Piotrem Mareckim Fundator Fundacji Korporacja Ha!art. Obecnie Przewodniczący Rady Fundacji i redaktor „Linii Radykalnej”. Jest też współtwórcą Spółdzielni Goldex Poldex. Pracował jako dziennikarz w Polskim Radiu i kurator w galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. Jest autorem i redaktorem kilku książek z zakresu psychologii, socjologii i krytyki społecznej. Wydał zbiór esejów Sezon w teatrze lalek (2003) i książkę Ciesz się, późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna (2008). Opublikował kilkadziesiąt tekstów w kraju i za granicą, między innymi w „Ha!arcie”, „Praesens”, „Lampie”, „Obywatelu”, „Krytyce Politycznej”, „Gazecie Wyborczej”, „Zielonych Brygadach” i magazynie „2+3D”. Pracownik naukowy Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kuba Szreder jest absolwentem socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje przede wszystkim jako kurator oraz twórca interdyscyplinarnych projektów z pogranicza sztuki, myśli i krytyki społecznej oraz politycznej aktywności. Tworzy projekty w przestrzeni publicznej, był kuratorem konferencji „Otwieranie przestrzeni. Lokalizowanie sztuki publicznej”, która odbyła się w Warszawie jesienią 2007 roku. Jako autor i redaktor współpracuje z „Obiegiem”, „Res Publica Nowa”, „Kresami” oraz krakowskim wydawnictwem Korporacja Ha!art, w którym wyszła współredagowana przez niego książka Futuryzm miast przemysłowych.