PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2010-12-14
PRZYMUS KREATYWNOŚCI

Anton Giulio Bragaglia, Maszyna do pisania, 1911

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów Wolnego Uniwersytetu Warszawy. Na najbliższym spotkaniu omówimy genezę i strukturę społecznego przymusu kreatywności.

Kreatywność stała się kategorią, za pomocą której pracodawcy i przełożeni oceniają pracowników niemal każdego zawodu i szczebla. Zadomowiła się w swojsko brzmiącej nowomowie liberalnej obok pojęć takich jak "innowacyjność", "elastyczność" czy "kapitał ludzki". Ale kłopot z kreatywnością jest dużo większy. Kategoria ta, oryginalnie pochodząca z pola sztuki, wkroczyła w świat pracy, by stać się społeczną koniecznością. Ten, kto nie jest kreatywny, nie jest interesujący, ciekawy, wart poznania, wart docenienia. Tak rozumiana kreatywność wzmaga proces estetyzacji życia codziennego i ideę "stylu życia" jako dzieła sztuki.
 
Na spotkaniu zastanowimy się, jaka jest geneza postulatu "kreatywności", w jakich dyskursach postulat ten wyrósł, czym jest społeczny przymus kreatywności, kto może mu sprostać i jakie są warunki możliwości "bycia kreatywnym". Zastanowimy się również, co dzieje się z tymi, którzy do grona "kreatywnych" wstąpić nie mogą.

PROWADZENIE
Anna Zawadzka

SUGEROWANE LEKTURY
Małgorzata Jacyno, 'Kultura indywidualizmu', PWN, Warszawa: 2007, rozdz. "W poszukiwaniu własnego smaku. Kulturalizacja różnic społecznych": PDF
Luc Boltanski, Eve Chiapello, 'The New Spirit of Capitalism'