PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2010-12-08
IVAN ILLICH "ODSZKOLNIĆ SPOŁECZEŃSTWO"
IVAN ILLICH:
ODSZKOLNIĆ SPOŁECZEŃSTWO
 
Książka Ivana Illicha Odszkolnić społeczeństwo w nowym tłumaczeniu ukazuje się w Polsce po 34 latach od pierwszego wydania. Dyskutowana na całym świecie, przez progresywnych edukatorów, przez środowiska artystyczne domagające się radykalnych zmian w kulturze i w edukacji kulturalnej, jest znakomitym punktem odniesienia do toczących się obecnie w Polsce dyskusji dotyczących przyszłości kultury i życia społecznego.
Ivan Illich (1926-2002) – austriacki myśliciel i krytyk współczesnego społeczeństwa, „humanistyczny radykał” jak napisał o nim Erich Fromm, był jednym z najoryginalniejszych myślicieli XX w. Jedną z najważniejszych książek w jego dorobku jest "Deschooling Society". Książka ta, jako Społeczeństwo bez szkoły, ukazała się w Polsce po raz pierwszy w 1976 r. wydana w mikroskopijnym jak na tamte czasy nakładzie 3000 egz., przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Dziś trudno dostać ją gdziekolwiek poza czytelniami. W nowym tłumaczeniu książka nosi tytuł "Odszkolnić społeczeństwo" i zawiera tekst wstępu napisany przez Piotra Laskowskiego, rozmowę Jana Sowy z artystą Zbigniewem Liberą, tekst Hanny Kostyło przybliżający biografię Illicha, a także rysunki autorstwa Huberta Czerepoka.
 
„Zamiast kolejnej reformy systemu oświaty Illich proponuje społeczeństwo bez szkoły, to znaczy społeczeństwo, które samodzielnie tworzy sieci nauczania: ulotne, zmienne, dynamiczne grupy kształceniowe, rodzaj tymczasowych stref autonomicznych. Warunkiem ich powstania, coraz łatwiejszym do spełnienia w dobie internetu, jest swobodny dostęp do zasobów edukacyjnych, możliwość kontaktowania się z osobami o podobnych zainteresowaniach oraz wyszukiwania ludzi chcących podzielić się pożądanymi umiejętnościami. A także zmiana struktury wiedzy – z piramidy czy też pnia o palowym korzeniu, na kłącze” – pisze we wstępie do Odszkolnić społeczeństwo Piotr Laskowski.

ZAPIS DYSKUSJI PROMOCYJNEJ
Uczestnicy: Przemysław Czapliński, Piotr Laskowski, Janek Sowa

Dyskusja była częścią II Zjazdu Wolnego Uniwersytetu Warszawy PRZEMYSŁY KREATYWNE I FABRYKI WIEDZY: ANALIZA I OPÓR
 
Spotkanie odbywa się w dniu kongresu Republika Książki, organizowanego przez Bibliotekę Narodową pod hasłem CZYTANIE WŁĄCZA.

Publikacja jest częściąprojektu WUW 2010 finansowanego z dotacji otrzymanej od Miasta Stołecznego Warszawy


Publikacja ukazała się przy wsparciu Austriackiego Forum Kultury