PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2010-11-30
UWOLNIĆ IDEE! OPEN SOURCE LIFE

Formuła "Copyleft; All Wrongs Reserved" (1976; źródło: wikipedia)

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów Wolnego Uniwersytetu Warszawy. Tym razem zajmiemy się kolejnym wcieleniem idei otwartego oprogramowania w postaci open source life. Czy zasada open source może stać się stylem życia oraz czy open source life jest ideą i praktyką zdolną zakwestionować dzisiejszy status quo, oparty na restrykcyjnym prawie własności. Czy open source life to tylko kolejna utopia, czy może rzeczywisty, alternatywny sposób kreowania dobra wspólnego?

Open Source - ruch wolnego i otwartego oprogramowania pojawił się jako sprzeciw wobec polityki prywatyzacji i zamykania dostępu do kodów oprogramowania przez patenty i prawa autorskie. Szybko przerodził się w szerszy ruch oporu przeciw zawłaszczaniu wiedzy i ograniczania do niej dostępu, obejmujący m.in. copyleft i creative commons. Dziś idea wolnego i otwartego kodu rozszerza się na dalsze obszary ludzkich aktywności. Aktywiści i artyści przekuwają ją na formułę o wywrotowym posmaku: „Open Everything”...

Ideę open source life wykorzystują małe wspólnoty bazujące na instytucji „banku czasu" i wymian barterowych, inicjatywy dzielenia się pomysłami i narzędziami w przestrzeni edukacyjnej albo w architekturze konceptualnej, czy wreszcie liczne projekty realizowane w szeroko pojętym polu sztuki.PROWADZENIE
Teresa Święćkowska, Aleksandra Hirszfeld
 
PROPONOWANE LEKTURY
David M. Berry, Copy, Rip, Burn. The Politics of Copyleft and Open Source, Pluto Press 2008, Rozdz. 3: The Concept of the Commons, s. 79-98: PDF
John Thackara, "Open Source Life" (oraz: Andreas Hirsch, "Why Should We Live an Open Source Life?"), w: Repair Our Society: PDF
Teresa Święćkowska, "Wolne oprogramowanie i Open Access . Utopie internetowe, czy fenomeny informacyjnego kapitalizmu?", w: Spotkania z utopią w XXI wieku, red. Piotr Żuk, Warszawa: Oficyna Naukowa 2008, s. 130-142: PDF