PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2010-10-26
PRAKTYKI I STRATEGIE ODMOWY
/ SESJA NAUKOWA W BUWIE
30.10.2010

Komunikacja i partycypacja jawią się dzis jako filary cywilizowanego świata. Składają się na jego skrajnie wyidealizowany autoportret, będąc czymś w rodzaju niedościgalego ideału, do którego należy nieustannie dążyc, a zarazem generują całą sieć mikro- i makropraktyk oddziaływania i zarządzania. Są zarazem ideologią i rzeczywistą praktyką spoleczną. Właśnie z tej racji natrafiają jednak również na rozmaite postaci odmowy, nad których znaczeniem chcemy się wspólnie zastanowić.

Odmowa udziału, odmowa integracji, odmowa uznania, odmowa pracy, odmowa posłuszeństwa – wszystkie te gesty przenikają i przepracowują tkankę ciała społecznego. Jak sa one możliwe i jakie jest ich znaczenie? Nie chcemy pozostawać w ramach binarnego podziału na imperium partycypacji i rebelie odmowy ani na gruncie opozycji gestu czysto negatywnego i pozytywnego projektu. W trakcie dyskusji będziemy wiec zadawać pytania bardziej konkretne, specyficzne. Czy odmowa to raczej strategia czy taktyka? Akt rozpaczy czy może zwykła siła inercji? Czy istnieje odmowa spektakularna, którą można przeciwstawić odmowie niejawnej lub ukrytej? Jakie podmioty odmawiają i jakie formy podmiotowości konstytuują sie w tego rodzaju akcie? Jakie są warunki skuteczności i nieskuteczności odmowy? Jakie są jej związki z panowaniem, przemocą, oporem i prawda? Czy cos istotnego łączy rożne historyczne formy odmowy począwszy od starożytnych cyników, poprzez artystowska bohemę, a na walkach pracowniczych i alternatywnych ruchach społecznych skończywszy? Towarzyszyć nam będą (żywimy taką nadzieję) duchy takich autorów jak Badiou, Baudrillard, Bourdieu, Debord, Deleuze, Foucault, a także kolektywne widma feministek i autonomistów.


PRAKTYKI I STRATEGIE ODMOWY
Czas:
Sobota, 30 pazdziernika 2010, godz. 11:00 - 19:00
Miejsce: Stary BUW, ul. Dobra 55/56, sala 205
Organizator: Instytut Filozofii UW, Pracownia Badań Nad Filozofią Francuską

PROGRAM:

11:00-14:30
Wprowadzenie: Michał Kozłowski i Michał Herer
Anna Zawadzka: Rynek seksualny? Nie wchodzę! Od gender bending do politycznego lesbianizmu
Jan Sowa: W, poza, w środku i na lewej stronie
Tomasz Żukowski: Savoir-vivre. "Spowiedź" Calka Perechodnika: przemoc symboliczna, rytuały podporządkowania i strategie odmowy

14:30-15:00 lunch

15:00-19:00
Małgorzata Kowalska: Odmowa w miejsce rewolucji - zarys fenomenologii postaw wobec społecznego status quo
Mateusz Falkowski: Czy da sie jeszcze umrzeć? Odmowa a niemożność śmierci
Krzysztof Wolański: O mizantropii D.P. Schrebera
Jakub Majmurek: Polityka samobójstwa