PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2010-10-19
AUTOR I JEGO FUNKCJE

Portret nieznanego pisarza (foto: Paul Marsan Dornac)

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy. Najbliższe Czytanki poświęcone będą figurze autora i funkcjom, jakie spełnia ona w polu sztuki.


Autor pozostaje centralną figurą w myśleniu o literaturze, sztuce i twórczości. Ogłoszenie śmierci autora przez Rolanda Barthesa pod koniec lat sześćdziesiątych okazało się raczej pobożnym życzeniem niż opisem rzeczywistości. Post-marksistowska krytyka indywidualizmu romantycznego roztopiła się w poststrukturalnych modach, znakomicie wpisujących się w ideologię informacyjnego kapitalizmu, gdzie każdy jest autorem, a wszelkie, nawet najbardziej banalne wytwory umysłu podlegają prawom własności intelektualnej.Podążając za krytyką Barthesa i Faucaulta przyjrzymy się romantycznej, indywidualistycznej koncepcji autora oraz historycznym uwarunkowaniom jej powstania, a także funkcjom jakie ta koncepcja pełni w różnych obszarach, np. rynku sztuki czy krytyce literackiej. W tym kontekście omówimy alternatywne koncepcje twórczości na przykładzie idei kolektywów myślowych Ludwika Flecka.

PROWADZENIE
Teresa Święćkowska

SUGEROWANE LEKTURY
Roland Barthes, "Śmierć autora", Teksty Drugie, 1999, nr 1/2, s. 250.
Michel Foucault, "Kim jest autor?", w: Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, wyb. i opr. T. Komendant, Warszawa 1999, s. 199-219.
Ludwik Fleck, "Jak powstał odczyn Bordeta-Wassermanna i jak w ogóle powstaje odkrycie naukowe", w: Psychologia poznania naukowego, Lublin 2006.