PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2010-10-08
MIASTA PŁASKIEGO ŚWIATA.
NOWE MODELE PRODUKCJI WIEDZY O MIEŚCIE
/ SESJA I WYKŁAD JANKA SOWY W MSN
8-9.10.2010
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na sesję naukowo-dyskusyjną pod tytułem "Miasta płaskiego świata. Nowe modele produkcji wiedzy o mieście", która odbędzie się 8 oraz 9 października 2010 w budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy ulicy Pańskiej 3 w Warszawie. Jednym z prelegentów i reprezentatntem Wolnego Uniwersytetu Warszawy podczas sesji będzie Janek Sowa, który w swoim wystąpieniu omówi instytucjonalne analogie między światem sztuki a polem nauki i wiedzy.


PROGRAM SESJI:

„Miasta płaskiego świata. Nowe modele produkcji wiedzy o mieście”
Sesja nr 1: 8-9 października, 2010, godz. 19.00
Miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Audytorium, ul. Pańska 3


8 października (piątek)
Wykłady: godz. 19:00

Pierwsza część sesji dotyczyć będzie alternatywnego modelu edukacji. Wolny Uniwersytet Warszawy oraz kolektyw Radical Education poprzez umożliwienie wzajemnego kontaktu ruchom społecznym i instytucjom sztuki, zaś Pinky Show - za pomocą technologii i Internetu, wskazują, jak alternatywne narzędzia mogą wpłynąć na społeczne i polityczne zmiany. Celem jest dotarcie do różnych grup odbiorców i otwarcie ich na nowy, nieszablonowy sposób działania i produkcji wiedzy oraz stworzenie dla nich nowych przestrzeni w organizacji. Wiąże się to ze zmianą sposobu myślenia i politycznego działania, połączeniem przestrzeni instytucji, kolektywów oraz pojedynczych osób i zapewnieniem odpowiednie miejsca przestrzeni publicznych zorganizowanych przez sieci społeczne w dyskusjach dotyczących przestrzeni miejskich.
 
Wprowadzenie i moderacja:
Ana Janevski
kuratorka MSN w Warszawie
 
Wykład I:
Radical Education reprezentowane przez Bojanę Piškur (kuratorka Moderna Galerija, Lublana, Słowenia)
Czy jest możliwe opanowanie dychotomii pomiędzy instytucjami a ruchami społecznymi? W jaki sposób powinna się rozwijać idea 'uczenia się od' instytucji, przekazywania wiedzy ruchom społecznym, tworzenia nowych, konceptualnych i służących ekspresji narzędzi? Bojana Piškur spróbuje odpowiedzieć na powyższe pytania, posługując się jako przykładem doświadczeniami kolektywu Radical Education.
 
Wykład II:
Wolny Uniwersytet Warszawy reprezentowany przez Janka Sowę (socjolog, eseista, Kraków)
W 2003 roku Laurie Anderson została pierwszą – i jak na razie jedyną – artystką-rezydentką w NASA. Podsumowała to doświadczenie, stwierdzając, że artyści i naukowcy mają ze sobą coś wspólnego: jedni i drudzy czegoś szukają, chociaż sami nie do końca wiedzą, co to jest ani jak to znaleźć. Analogie między polem sztuki a polem wiedzy – przynajmniej jeśli chodzi o dyscypliny humanistyczne i społeczne – można pociągnąć nieco dalej. Pomimo pewnych rozbieżności, dotyczą one samego sposobu instytucjonalizacji obu dziedzin. Z jednej strony artyści, kuratorzy, galerie (prywatne i publiczne), szkoły artystyczne, wystawy, rezydencje, katalogi, prasa artystyczna oraz obieg pozainstytucjonalny; z drugiej – teoretycy i badacze, instytucje naukowo-dydaktyczne (prywatne i publiczne), konferencje, gościnne wykłady, książki, czasopisma naukowe oraz... obieg pozainstytucjonalny. Tak jak artyści mają swój znienawidzony white cube, z którego usiłują wyrwać sie na różne sposoby - chociaż bez niego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie sztuki w jej obecnej postaci - tak też teoretycy mają równie znienawidzony i równie przydatny uniwersytet.

Wykład III:
The Pinky Show - reprezentowane przez HR03 (aktywista, jeden z założycieli internetowej telewizji The Pinky Show, Manoa Valley, Hawaje) i Nancy Fan
W swojej pierwszej warszawskiej prezentacji Pinky Show przedstawi własne działania edukacyjne, kładąc szczególny nacisk na design. Pozwoli to odnieść się w szczególny sposób do społecznego i publicznego krytycznego wglądu i pedagogiki, pokaże, jak długo terminowe edukacyjno-medialne projekty oddziałują na społeczne i polityczne zmiany.


9 października (sobota),
Wykłady: godz. 19:00
Warsztaty: godz. 12:00
 
Drugą część sesji zatytułowanej "Miasta płaskiego świata" rozpocznie wykład Edwina Bendyka, który opowie o przemieszczaniu się różnych innowacyjnych idei w świecie pozbawionym centrum. To ten wykład stał się inspiracją do skonstruowania całej sesji. Wzięty z książki Thomasa L. Friedmanna „Gorący, płaski i zatłoczony’ cytat -tytuł najlepiej charakteryzuje nowe wyzwania jakie stają przed myśleniem o mieście jako organizmie, które poszczególne funkcje są ściśle powiązane i od siebie zależne. Bendyk skupi się na zasadniczej zmianie jaka właśnie zachodzi w dystrybucji innowacji i znaczeniu jakie to ma dla rozwoju miast. Aleksandra Wasilkowska jest zainteresowana wykorzystaniem w swojej praktyce architektonicznej i propozycjach urbanistycznych badań o złożoności, zachowaniach zbiorowych, samoorganizacji. Pokaże jak można rozumieć i kształtować miasto posługując się osiągnięciami naukowymi w tych dziedzinach. Ostatnie wystąpienie profesora na Syracuse University School of Architecture , Farancisco Sanina będzie poświęcone praktycznemu wykorzystaniu teorii społecznych w urbanistyce i architekturze. Mający doświadczenie z wielu miast na świecie przeżywających transformację (m.in. Seul i Pekin) Sanin, tym razem skupi się na swoim rodzinnym Medellin, które obok Bogoty jest jednym z najszybciej mieniących się miast Ameryki Południowej. Jak to jest możliwe, że z jednego z najbardziej nieprzyjaznych miejsc stało się miastem udanego eksperymentu społecznego? Jak to się robi? Jak można zmienić oblicze miasta? Różne podejścia paneli stów w tej materii pomogą nam skonfrontować teorię z architektoniczną praktyką.

Wprowadzenie i moderacja:
Joanna Mytkowska
dyrektor MSN w Warszawie
 
Wykład I:
Edwin Bendyk (dziennikarz, publicysta, Warszawa) 
Świat jest płaski - epoka jednokierunkowych przepływów innowacji, idei, wzorów kultury dobiegła bezpowrotnie końca. Źródłem dobrych pomysłów na lepsze życie nie są już jedynie społeczeństwa rozwinięte. Inspiracji można i należy szukać wszędzie: Afryka pokazuje co można zarobić w dziedzinie telefonii komórkowej, Bangladesz zaskakuje rozwiązaniami w obszarze finansów i mikrokredytu. Nie inaczej jest z zarządzaniem metropoliami. Najciekawszych innowacji należy szukać nie tylko w miastach znajdujących się w czołówkach rankingów zamożności. Bogota, Kurytyba, Porto Allegre i wiele innych metropolii krajów rozwijających się pokazuje, że na jakość miejskiego życia największy wpływ mają dobre pomysły, polityczna wola, społeczna wyobraźnia i zaangażowanie. Czy płaski świat nie stwarza szansy dla Warszawy, tak bardzo starającej się o status europejskiej metropolii? 
 
Wykład II:
Aleksandra Wasilkowska (architektka, Warszawa)
Warszawa coraz świadomiej zarządza swoim miejskim potencjałem. Uwaga koncentruje się nie tylko na przestrzeni zbiorowej reprezentacji i symboliki jak pałace i stadiony, ale także spontanicznej cielesności w przestrzeni publicznej oraz budowaniu społecznego kapitału. Warszawa jako struktura emergentna to próba analizy obecnie wykorzystywanych mechanizmów partycypacyjnych i polityki modernizacji w Warszawie. W jaki sposób mysleć o przyszłości przestrzeni publicznej i partycypacji w kontekście nieprzewidywalnych Niezwykle Rzadkich Zdarzeń. Aleksandra Wasilkowska przedstawi wybrane aspekty miasta jako systemu złożonego oraz sieciowe strategie rozwoju urbanistycznego min Em_Wwa projekt wirtualnej platformy partycypacyjnej, której prototyp przygotowała w ramach ubiegłorocznego projektu Ekspektatywa Fundacji Bęc Zmiana. 
 
Wykład III:
Francisco Sanin (architekt, wykładowca, Medellin, Kolumbia)
Wykład poświęcony rozmaitym urbanistycznym i architektonicznym strategiom, opartymi o studiu przypadku jakim jest miasto Medellin w Kolumbii. Medellin jest trzy milionowym miastem, w którym burmistrz Sergio Farjado podjął się przeprowadzenia radykalnej reformy tkanki miejskiej, zarówno tej materialnej jaki mentalnej. Ten proces odbył się dzięki serii przeprowadzonych w małej skali, ale dobrze przemyślanych interwencji, takich jak budowa szkół publicznych, parków, centrów kultury i środków transportu. Te budynki i inne małe interwencje w tkankę miejską stały się przyczółkami szerszej politycznej i społecznej zmiany jaka zaszła w mieście. Inicjatywa ta została zauważona i doceniona, a w 2009 nagrodzona przez miasto Barcelona za najbardziej zrównoważony rozwój urbanistyczny. Wykład wskaże najgłośniejsze z inicjatywy urbanistyczne w Medelin oraz będzie próbował naświetlić jakie czynniki mogą zadecydować o ich skutecznym zastosowaniu gdzie indziej.

Warsztaty
Z sesją związany są warsztaty prowadzone przez The Pinky Show, które odbędą się w sobotę 9 października, godz. 12.00.


UCZESTNICY:


Edwin Bendyk - wykładowca, publicysta, dziennikarz związany z tygodnikiem "Polityka". Łączy wiedzę o najnowszych osiągnięciach nauk ścisłych z humanistycznym wyczuciem, przekracza granice dyscyplin, promuje trans-dyscyplinarne podejście do wiedzy. Jest autorem książek: "Zatruta studnia", 2002; "Antymatrix – człowiek w labiryncie sieci", 2004; "Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu", 2009.

Pinky Show - założony w 2005 roku, jest pierwszym projektem edukacyjnym lo-tech, w którym koty prezentują idee i informacje do tej pory ignorowane, mylnie reprezentowane bądź wykluczone z mainstreamu. Autorzy prezentują je w sposób przystępny i nieformalny na stronie: www.pinkyshow.org.

Bojana Piškur - kuratorka galerii Moderna w Ljublianie. W swoich badaniach zajmuje się przede wszystkim sztuką eksperymentalną (konteksty, koncepcje, formy i relacje) w szerszej perspektywie społecznej. Jest członkinią kolektywu Radical Education.

Francisco Sanin - urodził się i wychował w Medellin w Kolumbii. Jest międzynarodowo uznanym urbanistą, teoretykiem i historykiem rozwoju urbanistyki. Wykładowca w Princeton, Architectural Association School of Architecture w Londynie, a obecnie jest związany z Syracuse School of Architekture w USA. Interesuje się miastami w stanie transformacji oraz eksperymentami społecznymi i urbanistycznymi, które pozwalają skutecznie poprawiać ich funkcjonowanie. Opracował między innymi w Seulu, Pekinie i Medellin.

Jan Sowa - ur. 1976, studiował filologię polską, psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Paris VIII w Saint-Denis. Doktor socjologii. Pracował m.in. jako kurator w galerii Bunkier Sztuki i dziennikarz w Polskim Radiu. Obecnie zatrudniony w Katedrze Kultury Współczesnej UJ. Współzałożyciel Fundacji Korporacja Ha!art i Spółdzielni Goldex Poldex.

Aleksandra Wasilkowska - działa pomiędzy sztuka, architekturą i urbanistyką. Interdyscyplinarny charakter jej projektów ma swoje źródła w socjologii, naukach o złożoności i psychologii społecznej. W tym roku Wasilkowska wraz z Agnieszką Kurant reprezentowała Polskę na XII Biennale Architektury w Wenecji. Wraz z prof. Andrzejem Nowakiem jest autorką książki "Warszawa jako Struktura Emergentna".
 

Źródło: www.warszawawbudowie.pl