PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2010-07-11
BARCAMP WUWu W KNOCIE

znak: Janek Simon

Wolny Uniwersytet Warszawy, korzystając z gościny KNOT-a, zaprasza wszystkich do wspólnego planowania kolejnego zjazdu (konferencji, kongresu, spotkania) "Swoją drogą II", który odbędzie się w grudniu 2010.

Przed uczestnikami i potencjalnymi współpracownikami stawiamy jeden cel. Podczas Barcampu chcemy przedyskutować plan organizacji tego wydarzenia, jego zakres programowy oraz strukturę działania.

Wstępna, wyjściowa propozycja programowa na grudniowy zjazd to dalszy, wspólny namysł nad neoliberalną transformacją sfery publicznej w Polsce. Tym razem proponujemy rozszerzenie zakresu refleksji: krytyczny namysł nad polem produkcji kulturalnej chcemy połączyć z badaniem przemian w sferze nauki oraz szkolnictwa wyższego (tzw. proces boloński, reforma mechanizmów finansowania badań naukowych, zmiany w funkcjonowaniu mechanizmów grantowych, nowe mechanizmy zarządzania kadrą naukowo-dydaktyczną itd.). Oba pola poddawane są obecnie bardzo podobnemu neoliberalnemu formatowaniu i dyscyplinowaniu. Łącząc refleksję nad tymi dwoma obszarami, w które wielu z nas jest równolegle uwikłanych, mamy większą szansę na postawienie trafnej diagnozy sytuacji i opracowanie mechanizmów oporu przed neoliberalną hegemonią.

UCZESTNICTWO
Istnieje możliwość rozliczenia kosztów przejazdu oraz noclegu dla uczestników spoza Warszawy. Ilość środków jest jednak ograniczona, prosimy więc o jak najszybsze aplikacje na adres: szymon@funbec.eu

LINK
www.knotland.net