PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2010-07-01
POTENCJAŁ PORAŻKI

KNOT w Warszawie, Pole Mokotowskie (fot. Robert Bęza)

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy, nastawiony na samoorganizację, równoległą wymianę wiedzy i pogłębione uczestnictwo artystów, intelektualistów, praktyków i teoretyków kultury oraz przedstawicieli różnych dyscyplin.

Rozmawiając o przyszłej formie wspólnoty, projektujemy społeczne utopie, dając uwieść się wizji społeczeństwa jako skończonej całości. Niemożliwość realizacji postulatu idealnej całości podważa naszą wiarą w słuszność ideałów, które leżały u jej podłoża. Znany argument wysuwany przeciwko zwolennikom komunizmu stwierdza, że "ideały były dobre tylko zawiodła praktyka".

W czasie Czytanek potraktujemy to zdanie nie jako normatywną ocenę, ale opis rzeczywistości społecznej. Poddająć tym samym pod dyskusję koncepcję społeczeństwa jako asemblażu, który składa się z elementów tworzących całość, która nie jest logicznie konieczna, ale kontyngetnie obowiązująca. Spojrzymy na porażki społecznych projektów, jako punkty konieczne dla przejścia do innego układu elementu, które nie tylko są ciekawe poznawczo, ale również zawierają potencjalność transgresywnego działania.

PROWADZENIE
Joanna Erbel

GOŚĆ SPECJALNY
Jon Brunberg

LEKTURY
1. Manuel DeLanda: A New Philosophy of Society. Assemblage Theory and Social Complexity
2. Oskar Hansen: Ku Formie Otwartej

LINK
www.knotland.net