PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2010-01-23
CZYTANKI
DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI
/ ZESZYT PODSUMOWUJĄCY
PIERWSZY ROK WUW

 
CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI. KULTURA NIE DLA ZYSKU to pierwsza edycja Zeszytu Wolnego Uniwerstytetu Warszawy, która podsumowuje 212 dni pracy naszej para-instytucji w pierwszym roku jej trwania. Na publikację składają się rozmaite formy tekstu, takie jak wywiady, zapisy wykładów, transkrypcje dyskusji, teksty teoretyczne, poradniki życiowe, analizy filozoficzne i literackie, które odpowiadają wielości i zróżnicowaniu organizowanych działań: barkampom, akcjom i warsztatom artystycznym, zjazdom, prezentacjom, seminariom, publicznym dyskusjom i wykładom. Książka pomieściła jedynie skromny fragment materiałów wygenerowanych przez prawie stu prowadzących zajęcia WUW-u podczas ponad 25 wydarzeń.

Publikacja dostępna po polsku w wersji drukowanej (do nabycia w Fundacji Bęc Zmiana: LINK) oraz po angielsku wersji elektronicznej: LINK
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


WOLNY UNIWERSYTET WARSZAWY
ZESZYT 1 2009

THE JOURNAL OF FREE / SLOW UNIVERSITY OF WARSAW
VOL. 1, 2009
 

REDAKCJA / EDITED BY
Katarzyna Chmielewska, Kuba Szreder, Tomasz Żukowski
 
ZESPÓŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL TEAM
Anna Hegman, Grzegorz Lechowski, Elżbieta Petruk, Agata Pyzik, Bogna Świątkowska
 
TŁUMACZENIA / TRANSLATIONS
Jakub Chmielewski, Rafał Majka, Łukasz Mojsak, Małgorzata Nowicka, Michał Piotrowski,
Aleksandra Szkudłapska, Kuba Szreder, Anna Szyjkowska-Piotrowska

KOREKTA / COPYEDITING
Marcin Hernas, Monika Ples
 
Artykuły i materiały autorstwa poniższych autorów publikowane są na licencji Creative Commons, Attribution, Non Commercial, Share Alike, 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. W przypadku autorów niewymienionych obowiązują regularne prawa autorskie: Katarzyna Chmielewska, Critical Practice, Michał Herer, Jakob Jakobsen, Martin Kaltwasser, Michał Kozłowski, Ewa Majewska, Roman Pawłowski, Agata Pyzik, Gerald Raunig, Teresa Święćkowska, Kuba Szreder, Tomasz Żukowski
 
ISBN 978-83-929527-6-3
 
Wydanie pierwsze / First edition
 
WYDAWCA / PUBLISHER
Fundacja Bęc Zmiana
ul. Mokotowska 65/7
00-533 Warszawa
+48 22 827 64 62
 
Projekt Wolny Uniwersytet Warszawy został zrealizowany
przez Fundację Bęc Zmiana dzięki dotacji od m.st. Warszawy.