PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-12-15
TADEUSZ RÓŻEWICZ - DO PIACHU

Do piachu, reż. K.Kutz, 1990, fragment kadru

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009. Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji: LINK

Po lekturze Dystynkcji Pierre'a Bourdieu zajmiemy się sztuką, która bierze na warsztat problem klasowego charakteru estetyczności i sądów estetycznych. Różewicz pisał, że jego bohater Waluś - "największyszy śmierdziel w ziemiance w prawym rogu wspólnej pryczy" - powstał w odruchu sprzeciu wobec "Pieśni o miłości i śmierci Korneta Krzysztofa Rilke", a więc jednego z dzieł będących ikonami poetyckiej subtelności. Do piachu jest najzajadlejszym być może w polskiej literaturze atakiem na "kulturalną publiczność". Opisuje wykluczenie związane z kategorią smaku, jest też propozycją przełmania dystynkcji. Dramat wywołał skandal i do dziś budzi kontrowersje. Chcemy postawić pytanie, na ile udało się Różewiczowi wymknąć z opisanych przez Bourdieu pułapek związanych z "polem sztuki".

PROWADZENIE
Tomasz Żukowski

Tomasz Żukowski urodził się 3 listopada 1969 roku. Studiował na warszawskiej polonistyce. Uczestniczył w seminariach Marii Janion i Michała Głowińskiego. W roku 2006 obronił doktorat poświęcony obrazom Chrystusa w poezji Aleksandra Wata i Tadeusza Różewicza. Od 2001 roku pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN w Pracowni Literatury XX i XXI wieku. Jego zainteresowania skupiają się wokół pisarstwa związanego z wojną i okupacją, szczególnie literatury dotyczącej Szoa. Jest współredaktorem i współautorem książki Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie? poświęconej zapisom Holocaustu. Publikował na ten temat w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich” i książkach zbiorowych. Jednocześnie zajmował się problematyką dyskursu publicznego. W latach 2002-2004 koordynował program badania podręczników gimnazjalnych pod kątem obrazu mniejszości etnicznych, religijnych i seksualnych realizowany w Stowarzyszeniu „Otwarta Rzeczpospolita”. Uprawia także publicystykę społeczną i polityczną. Redaguje Kwartalnik społeczno-kulturalny „Bez Dogmatu” i jest stałym współpracownikiem „La Nouvelle Alternative”, półrocznika poświęconego Europie Środkowo-Wschodniej. Publikował w „Przeglądzie” i na portalu lewica.pl. Pracuje w Wyższej Szkole Zawodowej Kulturoznawstwa w Ciechanowie. Razem z Katarzyną Chmielewską i Michałem Kozłowskim prowadził przez ostatnie trzy lata seminarium w Instytucie Filozofii UW. Od roku 2001 jest sekretarzem Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.