PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-12-01

W środę, 02.12.2009 na Uniwersytecie Warszawskim w trakcie nadzwyczajnego Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zostanie zaprezentowany projekt: Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20.

Jedną z kluczowych propozycji zawartych w opracowanym przez Fundację Rektorów Polskich dokumencie ma być wprowadzenie na polskich uczelniach od 2015 roku powszechnej odpłatności za studia.

PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU
CZAS: 12.02.2009, środa, godz. 12-14
MIEJSCE: Stary BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

CZYTAJ WIĘCEJ
www.krasp.org.pl
www.rp.pl
www.krytykapolityczna.pl