PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-11-27


Protest na Freie Universität Berlin (źródło: bildungsstreik-berlin.de)

W czerwcu 2009 roku na ulice kilkudziesięciu niemieckich miast wyszło ponad 270.00 studentów, by rozpocząć protest przeciw pogarszającym się warunkom na uczelniach oraz przeciw planowanym zmianom mającym na celu między innymi sztywną regulację czasu studiów.

W listopadzie - w obliczu braku reakcji ze strony władz na poprzednie protesty - rozpoczęła się druga faza strajków. Jak piszą na stronie internetowej www.bildungsstreik.net autorzy manifestu: „Trwamy w krytyce! Protestujemy dalej! Między 17 listopada a 10 grudnia wzywamy do nowych działań w ramach ogólnoniemieckiego strajku uczelni wyższych”.

Protestujący domagają się między innymi:

- studiów opartych na samoogranizacji zamiast systemu wprowadzającego sztywną regulację czasu studiowania, kładącego nacisk na wyniki w nauce oraz wymuszającego współzawodnictwo;
- wolnego dostępu do edukacji i zniesienia wszelkich opłat za studia;
- publicznego i uniezależnionego od nacisków ekonomicznych finansowania szkolnictwa wyższego;
- demokratyzacji i wzmocnienia samorządności we wszystkich instytucjach szkolnictwa wyższego

CZYTAJ WIĘCEJ

www.bildungsstreik.net
www.unsereunis.de