PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-11-21
WARSZAWA W BUDOWIE:
CZY KAŻDA RZECZ JEST PRODUKTEM?
/ SPOTKANIE
W MSN
21.11.09

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na finalną sesję organizowaną w ramach programu "Warszawa w budowie". Poświęcona jest ona zawiłym relacjom pomiędzy wzornictwem przemysłowym a sztuką, z uwzględnieniem praktyk destrukcyjnych, wymierzonych w funkcjonalność i tradycyjne pojmowanie roli projektanta.

Użyteczność wpisana w produkcję dizajnerską przemawiają do wyobraźni wielu artystów, zwłaszcza tych, którzy podejmują w swojej sztuce refleksję społeczną. Jednocześnie sztuka mocno wpływa na charakter projektowania, zarówno na jego strategie promocyjne i dystrybucję (np. prezentacja niskonakładowych edycji w galeriach), jak i konceptualizację praktyki dizajnerskiej (tendencja do projektowania "bezproduktowego", sabotaż funkcjonalności, nawiązania do konceptualizmu, minimalizmu, pop-artu etc.). Od kilku dekad światy te przenikają się, oddziaływauja na siebie, przez co wytyczenie dyscyplinarnych granic jest coraz trudniejsze. Symptomatycznym tego przykładem jest prezentowana w ramach wystawy "Warszawa w budowie" praca słoweńskiego artysty Tobiasa Putriha "Czwarty dar" - złożona z kilkuset drewnianych modułów rzeźba, która może być przearanżowywana przez publiczność. Putrih odnosi się m.in. do badań prowadzonych w pracowni Rodczenki i Stiepanowej, przypominając postulowaną niejednokrotnie w XX wieku harmonijną fuzję dizajnu, sztuki i architektury.

Spacery po Emilii:
21 listopada (sobota) godz. 14.00
Wykłady w Muzeum:  21 listopada (sobota) godz. 18.00

KURATORZY
Sebastian Cichocki,
Ana Janevski

UCZESTNICY
Bogna Świątkowska, Anna Maga, Anna Frąckiewicz,
Magdalena Kochanowska, Folkform, Arne Hendriks,
Uglycute

AFTERPARTY

dj Startas (Split, Chorwacja) 
w barze Saturator

WARSZAWA W BUDOWIE
Wydarzenie w ramach festiwalu:
www.warszawawbudowie.pl

MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ
ul. Pańska 3, Warszawa
www.artmuseum.pl