PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-11-03
ROLAND BARTHES - S/Z

Citroen DS - francuski mit lat 50-tych

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009.Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji. LINK

Roland Barthes, "kardynał świętego kolegium strukturalizmu", nigdy nie dał się łatwo sklasyfikować. Ojciec współczesnej krytyki dyskursu ("Mitologie"), matka poststrukturalizmu ("Śmierć autora"), bogobojny wyznawca "przyjemności tekstu". Nawet największym fantastom trudno byłoby sobie wyobrazić semiologię bez "Eléments de sémiologie"; nawet najsubtelniejszy liryk, zanim spłodzi sonet zerknie do "Fragmentów dyskursu miłosnego".

Przed nami emocjonująca lektura  S/Z, obyśmy nie dali się porwać meandrom hyfologii!

PROWADZENIE
Kasia Chmielewska

POMOCE NAUKOWE
Roland Barthes, S/Z, tłum. M. Gołębiewska, M.P. Markiewicz, Warszawa 1999, s. 37 - 57.

Katarzyna Chmielewska 
historyk literatury, pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w zespole Literatura i Konteksty. Studiowała polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, słuchaczka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Zajmuje się autobiografistyką jako problem konstytucji podmiotu, zagadnieniami literackości w narracji o Szoah. Redaktorka kwartalnika społeczno- politycznego „Bez Dogmatu”. Wspólnie z Tomaszem Żukowskim i Michałem Kozłowskim prowadziła proseminaria na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego „Sztuka i krytyka”, „Współczesne tropy marksowskie” oraz „Pożądanie, namiętność, afekt. Konstytucja pragnienia”.