PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-10-20
RADYKALNE
ZMIANY
W KULTURZE
/ MANIFEST

W związku z toczącą się dyskusją na temat stanu kultury polskiej i sposobów jej dalszego funkcjonowania, Komitet Na Rzecz Radykalnych Zmian w Kulturze postanowił przedstawić swoje postulaty w formie manifestu: LINKNaszym celem jest zmobilizowanie do działania aktywistów, wytwórców i animatorów kultury i opracowanie konkretnych rozwiązań legislacyjnych.

Jak się przyłączyć i wspólnie działać?

Namawiamy wszystkich i wszystkie, którzy/re zgadzają się z przedstawionymi w Manifeście diagnozami i propozycjami, do wyrażenia swojego poparcia oraz do włączenia się w samoorganizację w celu realizacji postulatów. Nie jesteśmy politykami, nie dążymy do przejęcia władzy i dlatego zależy nam nie na zdobyciu poparcia, ale na stymulowaniu partycypacji. Dlatego pozostajemy otwarci na dyskusję na temat konkretnego programu działania i gotowi do jego modyfikacji tak, aby uwzględnić interesy i dążenia tak dużej grupy, jak to tylko będzie możliwe bez rezygnacji z podstawowych założeń przyświecających powyższemu Manifestowi. Wyłącznie działanie zbiorowe przynieść może realne efekty.


MAIL
Adres kontaktowy dla tych, którzy i które chcą poprzeć Manifest oraz działać dalej wspólnie z nami na rzecz realizacji jego postulatów:
komitet@rewolucjakulturalna.pl

WWW
Pełna informacja i treść manifestu na stronie:
www.rewolucjakulturalna.pl

WIKIA
Przestrzeń dyskusji:
http://pl.rewolucjakulturalna.wikia.com


Manifest został opublikowany 15 października 2009 r. na stronie www.rewolucjakulturalna.pl i udostępniony na licencji CC Uznanie autorstwa 2.5 Polska (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pl/).