PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-06-29
JACQUES RANCIERE - ESTETYKA JAKO POLITYKA

Joanna Rajkowska prezentuje swój projekt Minaret

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009. Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji: LINK

Podczas spotkania będziemy analizować myśl jednego z bardziej wpływowych współczesnych filozofów sztuki - Jacquesa Ranciere'a. Szczególną uwagę zwrócimy na związki pomiędzy estetycznymi praktykami a walkami konstytutywnymi dla współczesnej demokracji.

LEKTURA
Jacques Ranciere, Nienawiść do demokracji (str. 88 - 118) oraz Estetyka jako polityka (str. 21 - 39)

PROWADZENIE

Michał Kozłowski

GOŚĆ SPECJALNY
Joanna Rajkowska

Michał Kozłowski
 (1974) - filozof. Zajmuje się historią, kapitalizmem, nowoczesnością władzą, podmiotem, pożądaniem i ich przyległościami. Marksizuje. Studiował filozofię i prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Filozofię w KU Leuven, nauki społeczne w paryskiej EHESS. W tej ostatniej obronił doktorat z koncepcji wolności u Foucaulta. Współtworzy kwartalnik BEZ DOGAMTU, współredaguje miesięcznik Le Monde Diplomatique Edycja Polska. Współpracuje z pismem Variations i REASOPO (Réseau européen d'analyse des sociétés politiques). Uczy historii filozofii nowożytnej w Instytucie Filozofii UW.

Joanna Rajkowska (1968) - tworzy rzeźby, fotografię, rysunki, obiekty i instalację, ostatnio fascynują ją działania kreatywne na pograniczu sztuki i rzeczywistości, realizacje w przestrzeni publicznej. Mieszka i pracuje w Warszawie.