PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-10-20
WŁADYSŁAW SZLENGEL - WIERSZE Z GETTA WARSZAWSKIEGO

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009. Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji. LINK

Na najbliższych Czytankach zajmiemy się wierszami Władysława Szlengla, poety i kabarecisty, uczestnika powstania w getcie warszawskim.
 
Przede wszystkim będziemy rozmawiać o możliwości mówienia "z marginesu" i o tym, jak ma wyglądać sztuka, która wypowiada doświadczenie zmarginalizowanych. Jakimi środkami się posługuje? Jak gra z konwencjami i wartościami kultury wysokiej i kultury głównego nurtu? Jak się wobec nich definiuje (co np. robi Szlengel z ideą tożsamości grupowej)?
 
PROWADZENIE
Tomek Żukowski
 
GOŚĆ SPECJALNY
Ela Janicka
 
Tomasz Żukowski urodził się 3 listopada 1969 roku. Studiował na warszawskiej polonistyce. Uczestniczył w seminariach Marii Janion i Michała Głowińskiego. W roku 2006 obronił doktorat poświęcony obrazom Chrystusa w poezji Aleksandra Wata i Tadeusza Różewicza. Od 2001 roku pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN w Pracowni Literatury XX i XXI wieku. Jego zainteresowania skupiają się wokół pisarstwa związanego z wojną i okupacją, szczególnie literatury dotyczącej Szoa. Jest współredaktorem i współautorem książki Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie? poświęconej zapisom Holocaustu. Publikował na ten temat w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich” i książkach zbiorowych.
Jednocześnie zajmował się problematyką dyskursu publicznego. W latach 2002-2004 koordynował program badania podręczników gimnazjalnych pod kątem obrazu mniejszości etnicznych, religijnych i seksualnych realizowany w Stowarzyszeniu „Otwarta Rzeczpospolita”. Uprawia także publicystykę społeczną i polityczną. Redaguje Kwartalnik społeczno-kulturalny „Bez Dogmatu” i jest stałym współpracownikiem „La Nouvelle Alternative”, półrocznika poświęconego Europie Środkowo-Wschodniej. Publikował w „Przeglądzie” i na portalu lewica.pl. Pracuje w Wyższej Szkole Zawodowej Kulturoznawstwa w Ciechanowie. Razem z Katarzyną Chmielewską i Michałem Kozłowskim prowadził przez ostatnie trzy lata seminarium w Instytucie Filozofii UW. Od roku 2001 jest sekretarzem Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.
 

Ela Janicka – artystka, teoretyczka i autorka prac takich, jak „Miejsca Nieparzyste” czy „Festung Warschau”.