PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-10-17
PUBLIC BODY - BARCAMP

Abraham Bosse, ilustracja z pierwszego wydania "Lewiatana" Tomasza Hobbesa (1651)

Razem z zespołem teoretyków, badaczy i artystów z Londynu zastanowimy się nad cielesnym wymiarem przestrzeni publicznej. Spotkanie inicjowane przez  Critical Practice (Marscha Bradfield, Neil Cummings, Michaela Ross, Cinizia Cremona).

Co się dzieje z naszymi ciałami, kiedy jesteśmy na publicznym widoku czy przemawiamy publicznie? Dla jakich ciał konstruowana jest przestrzeń publiczna? Jaki typ cielesności jest z niej rugowany, a jakie ciała umieszczany na afiszach?

W ramach WUW-u organizujemy kolejną wolną konferencję, tym razem interesują nas związki pomiędzy ciałem i sferą / przestrzenią publiczną. Chcemy się przyjrzeć fascynującym związkom cielesności i bycia publicznym.

„Public body” oznacza ciało, które w jakiś sposób staje się sprawą publiczną, poddawane jest publicznemu oglądowi i dyskusji, które samo też publicznie ogląda i wypowiada się.  „Public body” prowadzi nas ku niepokojącej cielesności różnych publicznych instytucji i zgromadzeń, które także po Polsku nazywamy „ciałami publicznymi”. „Public body” to okazja do zbadania niebezpiecznych meandrów publicznego życia ciał.

Zapraszamy do wspólnej rozmowy i działań  teoretyków i teoretyczki, praktyków i praktyczki, aktywistów i aktywistki, artystów i artystki! Spotkanie odbywa się według zasad wolnej konferencji, której program jest generowany przez uczestników.

Każdy jest zaproszony nie tylko do pasywnego odbioru, ale też do zabrania głosu, wygłoszenia referatu, opowiedzenia o własnych doświadczeniach, prezentacji materiałów wizualnych albo dźwiękowych, działania, wykonania performance’u czy zajęcia stanowiska. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa! Ilość wystąpień zależna tylko od limitów czasowych.
 
Spotkanie inicjowane jest przez  londyńską grupę Critical Practice (Marscha Bradfield, Neil Cummings, Michaela Ross, Cinizia Cremona). Jest to zespół teoretyków, badaczy i artystów związanych z Chelsea College of Art and Design. „Public Body” jest kolejnym z serii organizowanych przez nich barcampów, otwartych kongresów, czy też „user generated conferences”. Obecnie dotyczą one kwestii przestrzeni publicznej. Ostatni PubliCamp odbył się w Londynie w Kennington Gardens, w lipcu tego roku. Jego dokumentację fotograficzną poprzedniego można znaleźć tutaj: LINK
 
Barcamp „Public Body” odbywa się w szczególnym miejscu, jednej z bardziej znanych kawiarni warszawskich, gdzie całe generacje wystawiały się na publiczny pokaz, oglądały i były oglądane, rozmawiały, dyskutowały i kłóciły się. W ten sposób formowały publiczne ciała – konglomeraty komunikacyjnych praktyk i indywidualnych cielesności.
 

źródo: criticalpracticechelsea.org

Problemy, jakie zamierzamy poruszyć to między innymi:
- Co się dzieje z naszymi ciałami, kiedy jesteśmy na publicznym widoku czy przemawiamy publicznie?
- Dla jakich ciał konstruowana jest przestrzeń publiczna?
- Jaki typ cielesności jest z niej rugowany, a jakie ciała umieszczany na afiszach?
- Jaki typ podmiotów / ciał / subiektywności ma prawo do publicznego działania i w jaki sposób może to robić?
- Kto jest wykluczony / włączony z racji na swoją cielesność z konkretnego publicznego kontekstu i jak jest to legitymizowane?
- Jakiego rodzaju infrastruktura i ideologie są niezbędne do wytworzenia i podtrzymania „ciał publicznych”?
- W jaki sposób te „publiczne ciała” mogą być tworzone i podtrzymywane?

ZAPISY
aga@funbec.eu

ZASADY DZIAŁANIA:
- wstęp na barcamp jest wolny i ogólnie dostępny
- program anty-konferencji jest podzielony na sloty czasowe (15 minut, 10 min. prezentacji i 5 min. dyskusji), które są wypełniane przez uczestników. Nie ma odgórnie przygotowanego programu.
- każdy z uczestników barcampu jest zaproszony do wygłoszenia referatu, nie ma podziału na ekspertów i widownię.
- swoje referaty prosimy zgłaszać wcześniej na Wiki Critical Practice: LINK albo pod adresem emailowym: aga@funbec.eu, jest też możliwość spontanicznego wpisania swojego wystąpienia w wolny slot czasowy już w trakcie barcampu.
- moderatorzy i organizatorzy pilnują przestrzegania czasu i dbają jedynie o zachowanie powszechnie przyjętych zasad konwersacji nieopartej na przemocy.