PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-10-06
JÜRGEN HABERMAS - STRUKTURALNE PRZEKSZTAŁCENIA SFERY PUBLICZNEJ

Habermas (z prawej) i Derrida (źródło: www.sens-public.org)

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009. Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji. LINK

Najbliższe spotkanie poświęcone będzie myśli Jürgena Habermasa. Przyjrzymy się przedstawionej przez niego krytyce utowarowienia przestrzeni publicznej i kultury.
 
Habermasowska krytyka przemysłów kulturalnych, nawiązująca do myśli Adorna, połączona z propozycjami powrotu do "niezapośredniczonej komunikacji", brzmi dziś może nieco staroświecko, niemniej - może sprawdzać się w "krytycznej praktyce" w odniesieniu do produkcji kulturalnej i reformy kultury. Przyjrzymy się również założeniom stanowiącym podstawę habermasowskiego projektu deliberacji i publiczności - podziałowi na sferę publiczną i prywatną, roli rodziny dla społecznego budowania kultury oraz krytyce procesu medialnego zawłaszczania niezależnej debaty w dobie komodyfikacji.

Jako gości seminarium zaprosiliśmy autorki i autorów wystawy „Bardzo rzadkie zdarzenia” oraz towarzyszącego jej „Manifestu Nooawangardy”: Agnieszkę Kurant, Olę Wasilkowską, Edwina Bendyka i Łukasza Rondudę. Pozostali autorzy Manifestu, Oskar Dawicki i Janek Simon niestety nie mogą przybyć. Zarówno wystawa, jak i manifest, są pod wieloma względami propozycją pionierską – tak ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, jak i na aktualność problemów, z którymi zmierzyli się jego autorzy i autorki. Chcielibyśmy przedyskutować całościowe założenia projektu oraz zawarte w Manifeście propozycje dla produkcji kulturalnej i autonomii artystów.

POMOCE NAUKOWE
Jürgen Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, PWN, Warszawa 2007, s. 306-330: PDF

PROWADZENIE
Ewa Majewska

GOŚCIE SPECJALNI
Agnieszka Kurant, Ola Wasilkowska, Edwin Bendyk, Łukasz Ronduda
 
Ewa Majewska - filozofka, feministka i teoretyczka sztuki, redaktorka i autorka wielu książek i tekstów poświęconych krytycznej analizie kultury.