PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-09-03

DEBATA WOKÓŁ KONGRESU KULTURY POLSKIEJ 2009
16.09.09, ŚRODA, g. 18.00
MS2, UL. OGRODOWA 19, ŁÓDŹ
SALA AUDIOWIZUALNA

Celem Kongresu Kultury jest dokonanie bilansu dotychczasowego dorobku kultury polskiej w dwudziestolecie politycznych, społecznych i gospodarczych przekształceń, refleksja i dyskusja nad obecną oraz przewidywaną kondycją polskiej kultury, a w konsekwencji wskazanie zaleceń i propozycji reform dla tego sektora. Wzbudzającym największe zainteresowanie dokumentem Kongresu jest „Raport o finansowaniu i zarządzaniu instytucjami kultury”„ przygotowany przez zespół prof. Jerzego Hausnera. 

Ożywiona krytyczna dyskusja na temat założeń dokumentu toczy się w ogólnopolskich mediach, a w Warszawie odbył się niedawno „[Nie]Kongres kultury” zorganizowany przez organizacje kulturalne poszukujące alternatywnych modeli działania w kulturze. Muzeum Sztuki pragnie zainicjować wymianę poglądów na temat reformy również na lokalnym łódzkim gruncie. Przedstawicielom władz samorządowych i wojewódzkich, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych chcielibyśmy zadać szereg pytań o stan kultury w Łodzi i regionie oraz o to, jak z lokalnej perspektywy powinna wyglądać reforma.

WYBRANE ZAGADNIENIA:
- prezentacja zawartości „Raportu o finansowaniu i zarządzaniu instytucjami kultury” (tzw. raport Hausnera)
- dyskusja nad nową strategią dla kultury polskiej
- sytuacja w kulturze w Łodzi
- publiczny vs. prywatny model finansowania kultury
- profesjonalizacja i korporatyzacja sektora pozarządowego
- zagrożenia płynące z „grantowego” modelu kultury
- utylitaryzacja kultury (kultura jako sektor gospodarki, narzędzie promocji miast)
- alternatywne modele organizacji i finansowania kultury
 
GOŚCIE:
Jarosław Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi
Jakub Głowacki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, współautor raportu
Dorota Wodnicka, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
Rafał Kasprzak, Moderator wątku „Reforma kultury” na forum e-Kongres www.kongreskultury.pl
Katarzyna Knychalska, Festiwal Dialogu Czterech Kultur
Jan Sowa, Ha-Art, Spółdzielnia Goldex Poldex
 
ORGANIZATOR
Muzeum Sztuki w Łodzi

WSPÓŁORGANIZATOR
Narodowe Centrum Kultury