PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-09-08
MARTIN HEIDEGGER - ŹRÓDŁO DZIEŁA SZTUKI

Martin Heidegger (foto: Digne Meller-Marcovicz)

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009. Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji. LINK

„Zródło dzieła sztuki” Matrina Heideggera to jeden z najważniejszych dwudziestowiecznych tekstów na temat relacji sztuki, prawdy i polityki. Tekst powstał w Niemczech w roku 1936 w mrocznej epoce nazizmu i sytuuje się na antypodach koncepcji sztuki krytycznej. Jednocześnie tekst ten oddziaływał i nie przestaje oddziaływać tak na artystów, jak na filozofów i teoretyków sztuki najróżniejszych nurtów i wrażliwości. Spróbujemy zatem rozpakować niektóre kluczowe Heideggerowskie pojęcia i zadac pytanie o źródło ich żywotności.

PROWADZENIE
Michał Kozłowski 
 
POMOCE NAUKOWE
Martin Heidegger, "Żródło dzieła sztuki", w: Martin Heidegger, Drogi lasu, Aletheia, Warszawa 1997. PDF

Michał Kozłowski
 (ur. 1974) filozof. Zajmuje się historią, kapitalizmem, nowoczesnością władzą, podmiotem, pożądaniem i ich przyległościami. Marksizuje. Studiował filozofię i prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Filozofię w KU Leuven, nauki społeczne w paryskiej EHESS. W tej ostatniej obronił doktorat z koncepcji wolności u Foucaulta. Współtworzy kwartalnik BEZ DOGAMTU, współredaguje miesięcznik Le Monde Diplomatique Edycja Polska. Współpracuje z pismem Variations i REASOPO (Réseau européen d'analyse des sociétés politiques). Uczy historii filozofii nowożytnej w Instytucie Filozofii UW.