PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-08-04

Artykuł w "Tygodniku Powszechnym":

Projektowana reforma maksymalnie upraszcza funkcję, jaką kultura powinna spełniać w społeczeństwie. Sposób jej finansowania przyczyni się bowiem przede wszystkim do rozwoju tych dziedzin kultury, które są nakierowane na masowego odbiorcę.

Zaproponowane przez prof. Jerzego Hausnera sposoby finansowania kultury i zarządzania jej instytucjami wpisują się w trend, który od kilku lat dominuje w myśleniu o sektorze kulturalnym. W 2005 r. szwedzka organizacja IASPIS opublikowała broszurę „Europejskie polityki kulturalne 2015” (jej polskie wydanie ukazało się właśnie nakładem Fundacji Bęc Zmiana). Jest to futurologiczny scenariusz rozwoju kultury, przygotowany przez ekspertów z kilku krajów europejskich. Są wśród nich artyści, krytycy sztuki, historycy, filozofowie i socjologowie. Uczestnicy projektu reprezentują instytucje funkcjonujące w odmiennych warunkach, niemniej jednak ich wizja jest bardzo podobna: coraz powszechniejsze myślenie o kulturze w kategoriach rynkowych doprowadzi w niedalekiej przyszłości do jej całkowitej instrumentalizacji. (...)

CZYTAJ CAŁOŚĆ:
www.tygodnik.onet.pl

ŹRÓŁO:
Grzegorz Jankowicz
"Rewolucji nie będzie", Tygodnik Powszechny (21.07.2009)
http://tygodnik.onet.pl/30,0,30436,1,artykul.html