PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-08-21
KŁĄCZA KULTURY /
LABORATORIUM INDEKSU 73,
BARCAMP WOLNEGO UNIWERSYTETU
WARSZAWY


Kuba Szreder / Ewa Majewska

Weekend z samorządną, wolną i krytyczną kulturą (21-22.08)
Zainicjowany przez: Wolny Uniwersytet Warszawy / Inicjatywę Indeks73 / Komunę Otwock / Fundację Bęc Zmiana / Stowarzyszenie Kultura Miejska

Naszym celem jest krytyczna refleksja nad obecnym stanem kultury oraz dążenie do wprowadzania w życie nowych, bardziej demokratycznych, odważnych i innowacyjnych sposobów jej tworzenia.

DZIEŃ 1: KULTURA JAKO DOBRO PUBLICZNE
DZIEŃ 2: BARCAMP WUW / SIECIOWY (NIE)KONGRES KULTURY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PIĄTEK 21.08.09, g. 17.00
 
Laboratorium Indeksu73 to cykl warsztatów odbywających się w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Ma on na celu wypracowanie i upowszechnienie nowych metod badawczych i edukacyjnych promujących wolność twórczą oraz wolną kulturę oraz nowoczesne metody uczestnictwa w kulturze.
 
Cały cykl warszawski odbywa się pod roboczym tytułem „Sztuka i polityka”. Pierwsze Laboratorium będzie okazją do krytycznej analizy i warsztatowej, skupionej pracy nad takimi tematami, jak: kultura jako dobro publiczne, przejrzystość polityki kulturalnej, kwestie współzarządzania kulturą, poszukiwania „trzeciej drogi” na tym polu.
 
Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby zajmujące się kulturą i sztuką, dziennikarstwem, prawem, a także studentki i studentów, wykładowców i wykładowczynie oraz wszystkich tych, dla których twórczość, dystrybucja i odbiór kultury odgrywa znaczącą rolę.
 
PROWADZENIE
Ewa Majewska
 
WSPÓŁPRACA
Kuba Szreder, Agnieszka Kaim, Lidka Makowska
 
INFO
 
KONTAKT
Agnieszka Kaim: akaim@indeks73.pl
Wszystkie zainteresowane udziałem w warsztacie osoby uprzejmie prosimy o kontakt z organizatorami, ilość miejsc ograniczona!
 
MIEJSCE
Komuna Otwock, Warszawa ul. Lubelska 30/32
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SOBOTA 22.08.09, g. 14.00–21.00
 
BarCamp WUW-u odbywa się w specyficznych okolicznościach. Jest on organizowany na miesiąc przed oficjalnym Kongresem Kultury Polskiej, na którym przedstawione będą propozycje całościowych reform polskiej kultury. BarCamp jest zwoływany przez Wolny Uniwersytet Warszawy, inicjatywę Indeks73 i Komunę Otwock, w koordynacji z ogólnopolską siecią niezależnych inicjatyw kulturalnych i społecznych.

Dlaczego BarCamp? 
Zazwyczaj barcampy są ogłaszane w sytuacji, kiedy grupa programistów napotyka na problem możliwy do rozwiązania jedynie przy współpracy większej ilości osób. W celu jego przezwyciężenia mobilizowana jest sieć społeczna, uruchamiane są kolektywne zasoby intelektualne, tworzone jest wolne oprogramowanie, realizowana jest demokratyczna kultura współdziałania. 

BarCamp Wolnego Uniwersytetu Warszawy
pomyślany został jako oddolna, samorządna i demokratyczna alternatywą wobec oficjalnie propagowanych sposobów rozmawiania o kulturze i społeczeństwie, oraz decydowania o ich dalszym kształcie. BarCamp WUW-u jest anty-konferencją, której program zostanie wypracowywany oddolnie i spontanicznie przez uczestników.
 
W naszym przekonaniu zarówno Kongres Kultury Polskiej, jak i planowane reformy, zupełnie pomijają kwestie oddolnej, niehierarchicznej i wolnej organizacji kultury i społeczeństwa. Formy działań, które stawiają na spontaniczną organizację, współdziałanie i entuzjazm, wymykają się spojrzeniu ministerialnych biurokratów i ich ekspertów.  Jednak w naszym przekonaniu, to właśnie z tych kłaczy kiełkują najciekawsze idee i ruchy artystyczne oraz społeczne, to właśnie tutaj dokonują się eksperymenty z nowymi formami myślenia, bycia i organizacji politycznej. Jednocześnie ta sieć wymaga odpowiednich warunków do swojego zrównoważonego wzrostu. Jest to zbyt ważny aspekt rzeczywistości społecznej i artystycznej, żeby pozwolić na jego pominięcie przy planowaniu kolejnych reform kultury i państwa.
 
Naszą odpowiedzią jest BarCamp Wolnego Uniwersytetu Warszawy – organizowany jako sieciowy, tymczasowy i spontaniczny think tank. Celem naszego (nie)kongresu jest sformułowanie alternatywnych scenariuszy rozwoju polskiej kultury niezależnej w zespoleniu z szerszą, demokratyczną przemianą społeczną.  Ten problem stawiamy przed uczestnikami barcampu, w celu jego wspólnego przedyskutowania i omówienia. Jest on osią przewodnią naszego spotkania. Interesują nas krytyczne analizy status quo, przedstawianie już istniejących alternatyw, utopijne myślenie o przyszłości, oraz postulaty realnych zmian czy reform.
 
Do udziału w (nie)kongresie zaproszeni są wszyscy zainteresowani dyskusją nad stanem obecnym i przyszłością wolnej i samorządnej kultury w demokratycznym społeczeństwie. BarCamp nie ma z góry ustalonego programu - jest projektowany przez uczestników. Nie ma podziału na ekspertów i biernych słuchaczy. Każdy jest zaproszony do zaprezentowania krytycznych analizy status quo, przedstawienia już istniejących alternatyw, utopijnego myślenia o przyszłości, czy postulatów realnych zmian i reform!
 
ZAPISY
Rejestracja referatów odbywa się na Wiki: pl.barcamp-wuw.wikia.com. Na niej będą również publikowane materiały wygenerowane w trakcie spotkania.
 
ZASADY DZIAŁANIA
- Wstęp na barcamp jest wolny i ogólnie dostępny
- Program anty-konferencji jest podzielony na sloty czasowe (12 minut, 7 min. prezentacji i 5 min. dyskusji), które są wypełniane przez uczestników. Nie ma odgórnie przygotowanego programu.
- Każdy z uczestników barcampu jest zaproszony do wygłoszenia referatu, nie ma podziału na ekspertów i widownię.
- Swoje referaty prosimy zgłaszać wcześniej na Wiki barcampu, pl.barcamp-wuw.wikia.com, albo pod adresem emailowym: aga@funbec.eu, jest też możliwość spontanicznego wpisania swojego wystąpienia w wolny slot czasowy już w trakcie (nie)kongresu
- Moderatorzy i organizatorzy pilnują  przestrzeganie czasu i dbają jedynie o zachowanie powszechnie przyjętych zasad konwersacji nieopartej na przemocy. 
 
ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY
BarCamp w założeniu jest przeznaczony także dla uczestników pochodzących spoza Warszawy i większych ośrodków miejskich. Zależy nam na rozszerzeniu i wzmocnieniu sieci kontaktów, tak żeby objęła całą Polskę oraz na dyskutowaniu problemów, które wykraczają poza granice miejskich metropolii. W tym celu, w ramach BarCampu oferujemy skromną ilość mikrostypendiów, pokrywających część kosztów transportu do Warszawy. Pokrywamy koszty do 100 PLN, na podstawie biletów. W razie takiej potrzeby prosimy o rejestrację referatu na Wiki barcampu, oraz zgłoszenie swojej potrzeby do Agnieszki Szreder (aga@funbec.eu)
 
DALSZE INFORMACJE
Informacje o idei i historii barcampu: LINK
Przykłady barcampów na polu kultury: LINK#1, LINK#2
 
KONTAKT
Agnieszka Szreder: aga@funbec.eu
 
MIEJSCE
Komuna Otwock, Warszawa ul. Lubelska 30/32
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ORGANIZATORZY:


WUW 2009


INDEKS 73


KOMUNA OTWOCK


KULTURA MIEJSKA