PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-08-25
BERTOLT BRECHT - DOBRY CZŁOWIEK Z SECZUANU
Bertolt Brecht, Lindberghflug (1929), performance radiowy

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009. Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji. LINK

Bertolt Brecht jest jednym z niewielu twórców w historii, któremu udało się połączyć radykalizm polityczny, artystyczną bezkompromisowość i masową popularność. Oddziaływanie jego koncepcji zdecydowanie wykracza poza świat teatru i literatury. Świadczy o tym chociażby następne Biennale w Istambule, którego kuratorska koncepcja oparta jest na nawiązaniu do spuścizny Bertolda Brechta. Jego dramaty i teksty teoretyczne są jednak czytanką obowiązkową nie tylko dla tych miłośników sztuki, którzy wybierają się w jesienną podróż do Turcji.
 
PROWADZENIE
Tomasz Żukowski
 
LEKTURY:
B. Brecht, „Dobry człowiek z Seczuanu”, w: B. Brecht, Dramaty, Warszawa 1962, t.2.
B. Brecht, „Typ K i typ P w dramaturgii”, w: B. Brecht, Wartość mosiądzu, Warszawa 1975, s. 50-55
 
LEKTURY DODATKOWE
dostępne w Fundacji Bęc Zmiana
„Małe organum dla teatru”
„Matka Courage”
 
Tomasz Żukowski urodził się 3 listopada 1969 roku. Studiował na warszawskiej polonistyce. Uczestniczył w seminariach Marii Janion i Michała Głowińskiego. W roku 2006 obronił doktorat poświęcony obrazom Chrystusa w poezji Aleksandra Wata i Tadeusza Różewicza. Od 2001 roku pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN w Pracowni Literatury XX i XXI wieku. Jego zainteresowania skupiają się wokół pisarstwa związanego z wojną i okupacją, szczególnie literatury dotyczącej Szoa. Jest współredaktorem i współautorem książki Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie? poświęconej zapisom Holocaustu. Publikował na ten temat w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich” i książkach zbiorowych. Jednocześnie zajmował się problematyką dyskursu publicznego. W latach 2002-2004 koordynował program badania podręczników gimnazjalnych pod kątem obrazu mniejszości etnicznych, religijnych i seksualnych realizowany w Stowarzyszeniu „Otwarta Rzeczpospolita”. Uprawia także publicystykę społeczną i polityczną. Redaguje Kwartalnik społeczno-kulturalny „Bez Dogmatu” i jest stałym współpracownikiem „La Nouvelle Alternative”, półrocznika poświęconego Europie Środkowo-Wschodniej. Publikował w „Przeglądzie” i na portalu lewica.pl. Pracuje w Wyższej Szkole Zawodowej Kulturoznawstwa w Ciechanowie. Razem z Katarzyną Chmielewską i Michałem Kozłowskim prowadził przez ostatnie trzy lata seminarium w Instytucie Filozofii UW. Od roku 2001 jest sekretarzem Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.