PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2015-05-17

 CZYTANKI DLA
ROBOTNIKÓW SZTUKI 2015

Jakie jest miejsce publiczności w artystycznym podziale pracy? 

Spotkanie z Jeanem-Louis Fabiani (EHESS, Paryż, profesor gościnny Uniwersytetu Warszawskiego) 

Czwartek, 28.05.2015, godz. 18.00 Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3 

Spotkanie w języku angielskim

Ostatnie tendencje w sztuce współczesnej wywołały ważne pytania co do artystycznego podziału pracy, stawiane w kontekście “światów sztuki" i pola sztuki. Obok krytyka i marszanda pojawiły się nowe postaci: „nowy kurator”, „komisarz” i radykalny akademik wybijają się na tle tłumu pośredników. Co ciekawe, publiczność zdaje się nie odgrywać zasadniczej roli tym procesie. Wykład i seminarium będzie próbą analizy napięcia, które powstaje pomiędzy autonomią artysty ustanowioną wraz z narodzinami sztuki nowoczesnej a głosem widza. 

<<< Fot. Bartosz Stawiarski, z archiwum Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Jean-Louis Fabiani jest profesorem socjologii i antropologii społecznej na Central European University oraz w paryskiej EHESS. Urodzony w 1951 roku w Algierze, ukończył Ecole Normale Superieure i Sorbonę Wykładał także na University of California w San Diego, Univeristy of Chicago, l’Université de Montréal, Humboldt Universitaet i University of Michigan w Ann Arbor. Autor dziewięciu samodzielnych książek Les Philosophes de la République (1988), Lire en prison (1995), Beautés du Sud (2005) l’Education populaire et le théâtre. Le festival d’Avignon en action (2008) and Qu’est-ce qu’un philosophe francais ? (2010). Zredagował szereg innych publikacji, m.in. La Société vulnérable (1987) and le Goût de l’enquête (2001), Qu'est-ce qu'un philosophe français (2010)