PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-07-21
NOTATNIK ROBOTNIKA SZTUKI 1972-1973

Warszawska premiera publikacji wydanej przez Galerię EL w Elblągu oraz spotkanie z Jarkiem Denisiukiem, redaktorem książki.

„Notatnik Robotnika Sztuki” był jednym z ciekawszych wydawnictw drugiej fali polskiej awangardy z lat 70. Wolny Uniwersytet Warszawy stara się podążać wytyczanymi już wtedy ścieżkami autodydaktyzmu, samoorganizacji i współpracy - stąd też nasza szybka decyzja sprowadzenia do Warszawy wznowionego „Notatnika…”. Przy jego premierze będzie obecny Jarek Denisiuk, redaktor obecnej, krytycznej edycji, który opowie o kontekście jego powstania i działaniach Gerarda Kwiatkowskiego, założyciela Galerii EL i redaktora „Notatnika…”.

Czym był „Robotnik Sztuki"?
„Notatnik Robotnika Sztuki" miał charakter nieregularnika i był wydawany pomiędzy IV Biennale Form Przestrzennych „Zjazd Marzycieli" a V Biennale Form Przestrzennych „Kinolaboratorium", w latach 1972-73. Ostatni - piąty numer pisma był jednocześnie katalogiem V Biennale Form Przestrzennych.

„Notatnik Robotnika Sztuki" redagowany przez założyciela Galerii EL – Gerarda Kwiatkowskiego był przedsięwzięciem wyjątkowym. Powstawał jako autentyczna oddolna inicjatywa, dzieło grupy pasjonatów bez żadnego wsparcia ówczesnych czynników oficjalnych. Drukowany był na powielaczu, na kiepskiej jakości papierze, zachowując nieformalny, zupełnie nowatorski charakter zinu. W założeniu miał być miejscem żywej wymiany idei artystycznych, prezentacji postaw twórczych. „Notatnik Robotnika Sztuki" odegrał rolę konsolidującą nurt sztuki konceptualnej w Polsce.

Na jego łamach formułowali programy wystąpień tak znani twórcy i krytycy jak Jerzy Ludwiński, Jerzy Rosołowicz, Zofia Kulik, Andrzej Kostołowski. Tam też zamieszczone są oryginalne realizacje sztuki lingwistycznej min. Janusza Haki, Pawła Dudy, Romualda Kutery oraz „Poezji aktywnej" Ewy Partum, czy „Zasady Sztuki Monodycznej" Andrzeja Partuma. „Robotnik Sztuki" nie był tylko zbiorem komentarzy, opinii czy esejów dotyczących przedsięwzięć w dziedzinie polskiej sztuki współczesnej na początku lat siedemdziesiątych. Sam w sobie stał się efektem kreacji artystycznej.

Dziś „Notatnik Robotnika Sztuki" jest pozycją całkowicie niedostępną, jego pojedyncze egzemplarze odnajdują się w prywatnych księgozbiorach. Nawet podczas słynnej wystawy w Niemczech „Europa, Europa" w latach 90. organizatorzy nie zdobyli kompletu „Notatnika…" a jego ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem gości.

PROWADZENIE
Jarosław Denisiuk

WIĘCEJ O NOTATNIKU
www.galeria-el.pl