PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2010-12-01
PRZEMYSŁY KREATYWNE I FABRYKI WIEDZY 2GA KONFERENCJA WOLNEGO UNIWESYTETU WARSZAWY

  

Zapraszamy na Drugi Zjazd Wolnego Uniwersytetu Warszawy poświęcony namysłowi nad aktualnymi zmianami zachodzącymi w polu nauki i sztuki. W trzydniowym spotkaniu udział wezmą edukatorzy, artyści, aktywiści i teoretycy kultury z całej Europy. W trakcie Zjazdu opracowane zostaną studia konkretnych problemów połączone z krytyczną analizą uwarunkowań systemowych w perspektywie porównawczej. Tegoroczny Zjazd służyć ma mapowaniu mechanizmów oporu oraz poszukiwaniu alternatywy wobec zamieniania niezależnych instytucji kultury i uniwersytetów w efektywne, nastawione na zysk przedsiębiorstwa.


SEMINARIA:

Wtorek, 07.12.2010

Tomasz Szkudlarek (Gdańsk): Społeczeństwo wiedzy i jego robotnicy
Critical Practice (Londyn): "Culture in Common" na przykładzie Critical Practice
Kaja Pawełek (Warszawa): Kiedy powołanie staje się zawodem
Podsumowanie: PDF

Środa, 08.12.2010
Microsillions (Genewa): Kultura warsztatow "fly in ‐ fly out"
Magdalena Rek-Woźniak (Łódz): Piknik dla meneli?
Piotr Kowzan (Gdańsk): Pedagogika długu
Heath Bunting (Bristol): Milionowa fortuna zaczyna się od drobnej transakcji
Podsumowanie: PDF

Czwartek, 09.12.2010
The Carrot Workers Collective (Londyn): Kiedy marchewka staje się kijem
Krystian Szadkowski (Bruksela / Poznań): Odzyskać edukację
Radical Educational Collective (Lublana): Poza fabrykami wiedzy
Kuba Mikurda (Kraków): Analiza "Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki"
Podsumowanie: PDF

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE: 
Jan Simon: Cztery przedsięwzięcia pataekonomiczne
Ivan Illich: Odszkolnić społeczeństwo


Obradom Zjazdu towarzyszą otwarte dla publiczności popołudniowe wydarzenia:
 wystawa mJana Simona Cztery przedsięwzięcia pataekonomiczne prezentująca założenia ekonomii alternatywnej oraz premiera nowego tłumaczenia głośnej książki Ivana Illicza Odszkolnić społeczeństwo. Na wystawie Jana Simona zaprezentowany zostanie m.in. Zollskulptur - rzeźba wykonana z prz
emycanych papierosów, część projektu Krótki przegląd wiedzy dotyczącej systemów gry w totolotka. Zmagania umysłu ze światem oraz prezentowana podczas wystawy w Muzeum Sztuki w Łodzi praca Lagos transfer. W dyskusji towarzyszącej premierze nowego tłumaczenia książki Ivana Illicha Odszkolnić społeczeństwo udział wezmą Jan Sowa, Przemysław Czapliński oraz Piotr Laskowski.

W tym roku Zjazd WUW przyjmie formę półotwartą -udział w seminariach możliwy będzie jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu. Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia (razem z biogramem i krótkim wyjaśnieniem, dlaczego interesuje państwa problematyka seminarium) prosimy wysyłać na adres: szymon[at]funbec.eu.

 -------------------------------------------------------------------------------------

Drugi zjazd Wolnego Uniwersytetu Warszawy
PRZEMYSŁY KREATYWNE I FABRYKI WIEDZY: ANALIZA I OPÓR

Czas: 07-09.12.2010, wtorek-czwartek, g. 11-17
Miejsce: Solec, ul. Solec 44, Warszawa /www.solec.waw.pl
Zgłoszenia: szymon[at]funbec.eu
Język roboczy: angielski 
Prowadzenie: Janek Sowa, Kuba Szreder

Wydarzenia towarzyszące:

Jan Simon: Cztery przedsięwzięcia pataekonomiczne
Otwarcie wystawy: 7.12.2010, wtorek, g. 19.00 
Czas: 7-19.12.2010 
Miejsce: Bęc Zmiana, Mokotowska 65/7, Warszawa 

Ivan Illich: Odszkolnić społeczeństwo 
Premiera publikacji: 8.12.2010, środa, g. 19.30 
Dyskusja: Jan Sowa, Przemysław Czapliński, Piotr Laskowski 
Miejsce: Solec, ul. Solec 44, Warszawa /www.solec.waw.pl
Czytaj więcej: LINK

-------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM ZJAZDU
Pobierz: PDF


WTOREK
07.11.2010
 
11.00
Janek Sowa & Kuba Szreder: Wstęp
 
11.30 ‐ 12.45 Na ruinach kreatywnego miasta. 
 
12.45 ‐ 14.00
 Społeczeństwo wiedzy i jego robotnicy
Tekst: PDF
 
Idea społeczeństwa wiedzy zyskuje dość szeroką akceptację środowisk akademickich: jest dla nich swoiście nobilitująca, oznacza społeczne uznanie ich rangi. Ta akceptacja znieczula nas jednak na szereg kontrowersji związanych z tą ideologią. Związane są one z kapitalistycznym charakterem społeczeństwa wiedzy. Wiedza jest towarem, co oznacza konieczność jej parcelacji i prywatyzacji i tym samym podważa podstawy publicznej edukacji – szczególnie akademickiej, która tradycyjnie zakładała konieczność kształcenia w oparciu o swobodę dostępu studentów do procesu i aktualnych wyników badań. Ideologia ta uzasadnia szereg wykluczeń dotyczących dostępu do wiedzy osób, które przygotowywane są do pracy przy jej wytwarzaniu – nie posiadając dostępu do wiedzy mającej wartość kapitału (patenty, prawa autorskie, badania na zlecenie korporacji), kształceni są w umiejętnościach koniecznych do jej produkowania. Jest to sytuacja analogiczna do opisywanej przez Marksa w jego analizach genezy kapitalizmu przemysłowego (robotnicy jako nieposiadający nic poza „rękoma do pracy” i zmuszeni do pracy najemnej). Taki stan rzeczy zaczyna być uświadamiany przez współczesnych „robotników wiedzy”, jak zdaje się to ilustrować wypowiedź jednej z doktorantek Uniwersytetu Gdańskiego: 
 
"Cały czas kręcimy się wokół systemu, w którym z jednej strony jesteśmy potrzebni, bo generujemy zyski, z drugiej - sam system uniemożliwia nam wejście do środka. Jest nas dużo, nie ma dla nas pieniędzy, musimy sami na siebie zarabiać (...), więc nie możemy w pełni zająć się nauką, tym samym nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Kółko się zamyka. Masowość tych studiów tylko napędzać będzie machinę. Uniwersytet natomiast, jako instytucja (…) stawać się będzie coraz bardziej zamknięty, dużo bardziej niż wtedy, gdy doktoraty robiły jednostki przygotowywane do pracy naukowej. To jest szerszy problem związany z urynkowieniem uniwersytetów: z jednej strony uproszczona nauka dla mas, z drugiej hermetyczna, "prawdziwa" nauka."
 
W takim oglądzie uniwersytet jawi się jako struktura podzielona na dwa kręgi: „uniwersytet wewnętrzny”, do którego dostęp jest obwarowany niemożliwymi do przejścia murami (etatowe zatrudnienie, „prawdziwa” nauka, partnerskie relacje) i jego „podgrodzie” (masowe studia, w tym doktoranckie i podyplomowe, kształcące umiejętności potrzebne do prowadzenia badań na podstawie ćwiczeń z „uproszczonej nauki dla mas”, ale nie dające szans na wejście w stabilne struktury akademii), będące rezerwuarem taniej siły roboczej zatrudnianej w poszczególnych projektach na krótkoterminowe kontrakty, i coraz szerzej wykorzystywanej do prowadzenia zajęć na jeszcze bardziej masowych studiach zawodowych.
 
14.00 ‐ 14.30
Przerwa
 
14.30 ‐ 15.45
 "Culture in Common" na przykładzie Critical Practice
Tekst: PDF
 
Nasza prezentacja poświęcona jest omówieniu organizacyjnego etosu Critical Practice (CP) jako interdyscyplinarnej wspólnoty praktyki (Lave and Wenger, 1991). CP gromadzi artystów, projektantów i/lub badaczy działających w Londynie i poza nim w celu badań nad współtworzeniem wiedzy o kulturze, która łączy, tj. kulturze, która jest nie tylko propagowana, dystrybuowana i ogólnodostępna, ale także podejmuje temat propagowania, dystrybucji i dostępności w bardziej ogólnej perspektywie. Po rozwinięciu etosu CP w tym kontekście, przejdziemy do analizy gry czynników między metodami pracy w społeczności a wyznaczonymi celami. Zidentyfikujemy kluczowe przepływy i napięcia  w samorządności CP w celu otwarcia debaty nad ich szerszym znaczeniem: co mogą powiedzieć o ograniczeniach i/lub potencjale zamiarów społeczności praktyki związanych z jednoczesnym badaniem i uaktywnianiem kultury, która łączy.
 
Prezentacja dotycząca CP autorstwa członków społeczności to studium przypadku wynikające z naszej subiektywnej perspektywy w połączeniu z rozmaitymi punktami widzenia, teoriami, historiami oraz, co nie mniej ważne, naszym doświadczeniem praktycznym.
 
Kaja Pawełek (Warszawa): Kiedy powołanie staje się zawodem.
Tekst: PDF

Mając powyżej uszu intryg i zazdrości, zacząłem odsuwać się od działalności kolektywnej, aż w końcu wszystko robiłem sam – realizowałem styl teatru jednego aktora, który odzwierciedlał moje ambicje stworzenia totalnego dzieła sztuki.
Harald Szeemann w rozmowie z Hansem Ulrichem Olbristem
 
Kiedy podróżowałem po świecie dziesięć lat temu, wszyscy pragnęli zostać filmowcami. Teraz każdy chciałby być kustoszem lub kuratorem. Muzea stały się największą gałęzią przemysłu naszych czasów.
Peter Greenaway
 
Nawiedzani, zwłaszcza we Wschodniej Europie, widmem kulturalnego niedorozwoju i brakiem trwałych struktur i formatów, uważamy profesjonalizację obszaru kultury za priorytet. Tendencję tę wzmacnia polityka kulturalna prowadzona w kadrze projektów i system finansowania. Panuje przekonanie, że wciąż brakuje nam kluczowych graczy: silnych globalnych instytucji, menedżerów kultury, rynku sztuki. Z drugiej jednak strony, trzeci sektor rośnie w siłę i nabiera większego znaczenia niż kiedykolwiek. Jako tendencję odwrotną wobec wielkich wydarzeń, biennale i kuratorskiego gwiazdorstwa znów zaczynamy dostrzegać wartość wspólnej pracy i kolektywnego procesu/autorstwa. Czy jest to jednak właściwa droga ucieczki współczesnej sztuki i kultury z pułapki kodyfikacji i systematyzacji, wykluczającej autentyczne dokonywanie wyborów i zmieniającej je w powtarzalne sposoby postępowania, łatwe do powielenia i dostosowania? Czy w epoce, w której „prywatne mitologie” i „obsesje” podlegają kodyfikacji, są nauczane i sprzedawane jako część profesji, istnieje jeszcze jakaś przestrzeń dla sztuki wizjonerskiej i metod przekazywania/prezentowania/komunikowania jej? Jeśli wszyscy staniemy się „zawodowymi pracownikami artystycznymi”, udanie wykorzystującymi na nowo utrwalone formaty i anty-formaty, czy pozostanie miejsce dla „nowicjuszy” i tych, którzy pragną podążać własną drogą?

Kaja Pawełek jest koordynatorką projektów i kuratorką w CSW Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Przez rok pracowała także przy projektach prezentujących polską sztukę współczesną w Stuttgarcie w ramach stypendium Fundacji Roberta Boscha. Kuratorka, współkuratorka i współorganizatorka kilkunastu wystaw indywidualnych i zbiorowych (wystawa grupowa „Divercity. Learning from Istanbul”, wystawy indywidualne Yoko Ono, Karola Radziszewskiego i innych, „Dotleniacz” Joanny Rajkowskiej), regularnie publikuje w magazynie architektonicznym „Architektura&Biznes”, jest także autorką tekstów katalogowych i wywiadów z artystami. Redaktorka publikacji „Wyspa. Synchronizacja” architekta i artysty Jakuba Szczęsnego oraz wyczerpującego opracowania na temat projektu w przestrzeni miejskiej „Dotleniacz” Joanny Rajkowskiej. Interesuje ją skrzyżowanie sztuk wizualnych, studiów przestrzennych/miejskich, architektury i interwencji przerzestrzeni publicznej.
 
19.00
Otwarcie wystawy Jana Simona "Cztery Przedsięwzięcia pataekonpomiczne"
Miejsce: Bec Zmiana, ul. Mokotowska 65 / 7
 
 
ŚRODA
08.11.2010
  
11.00
Janek Sowa & Kuba Szreder: Podsumowanie poprzedniego dnia.
 
11.30 ‐ 12.45
 Kultura warsztatow "fly in ‐ fly out".
Tekst: PDF
 
W 2008 roku Irit Rogoff omówiła zjawisko, które nazwała “zwrotem edukacyjnym” w kuratorstwie. Podczas naszego seminarium chcemy przyjrzeć się instytucjonalnemu szaleństwu projektów związanych z pedagogiką z naszej perspektywy działaczy kultury zajmujących się edukacją oraz kuratorów wystawy prezentującej praktyki artystyczne związane z oświatą. Skoncentrujemy się na zagadnieniach postawionych podczas warsztatów „wlatujesz-wylatujesz”, jako następstwach tej tendencji. Co oznacza umiędzynarodowienie praktyki związanej z włączaniem ludzi spoza świata sztuki oraz projektów opartych na związkach z zastanymi strukturami społecznymi i długotrwałej współpracy?
 
12.45 ‐ 14.00
 Piknik dla meneli? O zinstytucjonalizowanej kulturze i wykluczeniu społecznym w poprzemysłowym mieście
Tekst: PDF
 
Prezentacja będzie dotyczyć relacji pomiędzy sferą produkcji i konsumpcji kultury a wykluczeniem społecznym w Łodzi. Poprzez analizę strategii i działań podejmowanych w ostatnich latach, zwłaszcza w odniesieniu do rywalizacji o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury”, chcemy podjąć temat identyfikacji i sposobu odpowiadania na problemy społeczne typowe dla spauperyzowanego miasta poprzemysłowego. Kwestią kluczową dla referatu będzie pytanie o możliwość zmniejszenia przepaści pomiędzy instytucjami a obywatelami w sferze publicznej na szczeblu lokalnym.

Magdalena Rek-Woźniak jest socjolożką i kulturoznawczynią. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę struktury społecznej, ubóstwa, dyskursu welfare, a także medialnych reprezentacji problemów społecznych.
 
14.00 ‐ 14.30
Przerwa
 
14.30 ‐ 15.45
 Pedagogika długu: od migracji po zmiany instytucjonalne
Tekst: PDF
 
Wydaje się, że coraz więcej dorosłych wyborów prowadzi dzisiaj do zadłużenia. Od studiowania, przez zdobycie miejsca do mieszkania, zakupu samochodów, po rozpoczęcie własnego biznesu. Bazując na swoich badaniach na Islandii zamierzam zidentyfikować społeczne różnice, które pojawiają się we współczesnych społeczeństwach ludzi zadłużonych. Nowe wymiary tego zróżnicowania pojawiają się z wielu powodów: dług ma na ogół finansowy charakter w społeczeństwach kapitalistycznych, związany jest z moralnością, może powstawać bez związku z kredytem i rozprzestrzeniać sie poprzez więzy rodzinne. Ludzie zadłużeni są podatni na działanie władzy państwowej i różnego rodzaju legitymizowanej przemocy. To interesujące czego ludzie uczą się wraz z zadłużeniem i jakie są ich strategie radzenia sobie z wrogimi warunkami ekonomicznymi jakie napotykają w życiu.
 
Chciałbym również przedyskutować społeczne konsekwencje tworzenia zadłużenia w instytucjach publicznych. Poza tym, wykorzystam teorie pieniądza bazujące na pojęciu długu, żeby zarysować pewne możliwości oporu przeciwko komercjalizacji sfery publicznej.

Piotr Kowzan - uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Badania do doktoratu dotyczące zadłużenia indywidualnego prowadził na Islandii (2009-2010). Ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2002) oraz pedagogikę społeczną na Uniwersytecie Gdańskim (2008). Studiował gościnnie na Uniwersytecie w Linköping (Szwecja, 2004), duńskiej szkole ludowej w Niemczech (2005), na Uniwersytecie Kopenhaskim (2007-2008) oraz na Uniwersytecie Islandzkim. Współzałożyciel kół naukowych oraz stowarzyszenia "Na Styku".
 
15.45 ‐ 17.00
 Milionowa fortuna zaczyna się od drobnej transakcji
Tekst: PDF
 
Jako artyści tworzymy znaczenia, siłę napędową zmiany społecznej i życia kulturalnego, chociaż niewielu z nas gotowych jest to przyznać lub potwierdzić. Niektórzy z nas poddają się działaniu innych sił, często brutalnych, w imię bezpieczeństwa ograniczonej swobody, jednak większość z nas odrzuca przemoc innych, woląc w zamian niszczyć samych siebie tak samo jak ci z nas, którzy jedzą mięso i włączają się w jego przesiąknięty przemocą proces wytwórczy, by uniknąć hipokryzji i szaleństwa, my jako artyści musimy także czynnie uczestniczyć w tworzeniu bogactwa kulturowego i jego przekładaniu na inne systemy wartości i waluty. Mieszkając w Wielkiej Brytanii, jestem stale narażony na kontakt ze złą i zepsutą sztuką, której nadaje się wysoką wartość finansową. Jako młody artysta, czynnie odmówiłem bycia częścią tego wypaczonego świata, teraz jednak decyduję się zadbać o własny interes, wyrazić własne zdanie i podążać za pieniędzmi. Stąd bierze początek kolekcja Heatha Buntinga.

Heath Bunting - pionier net.artu, który w przeczuciu nadchodzącego końca cywilizacji stwierdził, że ma już serdecznie dosyć odkładania życia na później i poświęcił się szczegółowemu planowaniu swojego czasu i eksperymentom z darmowymi sposobami podnoszenia jakości swojej egzystencji. 
 
19.30
Ivan Illich: "Odszkolnić społeczeństwo". Promocja pubkacji.
 
 
CZWARTEK
09.11.2010
 
11.00
Janek Sowa & Kuba Szreder: Podsumowanie poprzedniego dnia.
 
11.30 ‐ 12.45
 Kiedy marchewka staje się kijem.
Tekst: PDF
 
Marchewka to obietnica dobrze płatnej pracy, cennego doświadczenia, sukcesu i spełnienia, które najczęściej w ogóle nie nadchodzi. „Stażyści”, „wolontariusze” i „bezrobotni” podejmujący „obowiązkową aktywność zawodową” tworzą szereg oczekiwań związanych z pracą, które począwszy od sektora kulturalnego i kreatywnego przenikają całość relacji produkcji. W jaki sposób sztuczka z marchewką kładzie podwaliny pod nowe formy autonomii w „Wielkim Społeczeństwie”? Jakie niepokoje i pragnienia wiążą się z tym modelem, i jakie są możliwe alternatywne sposoby organizacji pracy? Jak można połączyć walkę materialną w sektorze kultury z przemianami politycznymi o szerszym zasięgu?

The Carrot Workers Collective jest działającą w Londynie grupą aktywistów kulturalnych, stażystów, nauczycieli i badaczy odbywających regularne spotkania w celu wspólnych rozmyślań i działań związanych z warunkami nieodpłatnej pracy we współczesnym społeczeństwie i lepszego zrozumienia jej wpływu na warunki materialne, podmiotowość, oczekiwania wobec życia i pragnienia. 
 
12.45 ‐ 14.00
 Odzyskać edukację ‐ wnioski z globalnych walk studencko‐pracowniczych 2006‐2010
Tekst: PDF
 
Maciej Gdula pisał kiedyś, że umasowienie dostępu do edukacji wyższej oraz postępująca proletaryzacja studentów doprowadzić może do wybuchu polskiego maja 1968. Jednak czas płynie i nic nie wskazuje nadchodzącej rewolucji. uch anty CPA we Francji, ondo anomala we Włoszech, okupacje kampusów w Kalifornii, protesty w Puerto Rico czy ostatnie masowe protesty studentów i związków zawodowych przeciwko cięciom w Wielkiej Brytanii, wszystkie te wydarzenia posiadały potencjał wykraczający daleko poza postulat darmowej, publicznej edukacji dla wszystkich. Oprócz zarysowania mapy globalnych protestów postaram się odpowiedzieć na następujące pytania: Jakie użyteczne wnioski możemy wyciągnąć na podstawie doświadczeń płynących z globalnych walk studencko-pracowniczych skierowanych przeciwko prywatyzacji publicznej edukacji? Jakie strategie zastosowane w trakcie licznych protestów i okupacji można zastowsować w oporze wobec neoliberalnym reformom szkolnictwa wyższego w Polsce? Od skutecznej próby odpowiedzi na te pytania zależeć może czy polski maj 68 wydarzy się czy nie będzie go wcale.

Krystian Szadkowski - doktorant w Instytucie Filozofii UAM, młodszy badacz w Instytucie Badawczym Międzynarodówki Edukacyjnej w Brukseli, redaktor naczelny czasopisma Praktyka Teoretyczna.
 
14.00 ‐ 14.30 
Przerwa
 
14.30 ‐ 15.45
 Poza fabrykami wiedzy: na rzecz świata wolnego od kapitalistycznej eksploatacji.
Tekst: PDF
 
„W fabryce i na uniwersytecie – stawiaj opór dyktaturze kapitału!”. To jedno z haseł buntu studentów w Słowenii w 2007 roku przeciwko neoliberalnym reformom szkolnictwa wyższego, który rozpoczął dłuższą serię, zazwyczaj nieskoordynowanych przejawów studenckiego buntu przeciwko utowarowieniu uniwersytetów. W naszych analizach trzech praktyk oporu, nie będziemy koncentrować się na potrzebie utrzymania autonomii sfery nauki, która to autonomia jest co najmniej niewystarczająca, a być może nie istnieje w ogóle. Uważamy, że wyzwaniem dnia dzisiejszego nie jest stanie na barykadach wyobrażonego „starego uniwersytetu”, który przez długie lata był miejscem ślepego powielania zastanych relacji między kapitałem a pracą. Zamiast tego, wierzymy, że naszym obowiązkiem jest zbudowanie autonomicznego systemu produkcji wiedzy, niezwiązanego z hierarchią, alienacją i komercjalizacją. Uważamy także, że nie ma sensu lub niemożliwe jest istnienie autonomicznych uniwersytetów jako wysp na morzu społeczeństwa kapitalistycznego. To  właśnie dlatego będziemy kontynuować rozmyślania nad tym, jak żądania studentów i nowe modele ich politycznej organizacji mogą przekładać się na szerzej zakrojoną walkę społeczną o świat wolny od kapitalistycznej eksploatacji.
 
Kolektyw Radical Education (Tjaša Pureber) czyni starania na rzecz otwarcia wspólnej przestrzeni refleksji i wymiany praktyk oporu oraz wynalezienia nowych narzędzi konceptualnych i organizacyjnych pomocnych w walce z kapitalizmem. Organizuje wydarzenia, konferencje i debaty. Wydał także opracowanie New Public Spaces: Dissensual Political and Artistic Practices in the Post-Yugoslav Context. Szczegóły na stronie: http://radical.temp.si/.
Tjaša Pureber ukończyła nauki polityczne na Wydziale Nauk Politycznych w Lublanie, obecnie przygotowuje doktorat na Wydziale Sztuk Pięknych także w Lublanie. Bierze czynny udział w rozmaitych ruchach politycznych.
 
15.45 ‐ 17.00
 Analiza "Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki".
Tekst: PDF
 
8 listopada 2010 roku decyzją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszedł w życie "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", mający stanowić "realną odpowiedź na oczekiwania środowisk humanistycznych w Polsce". Punktem wyjścia dyskusji będzie wydobycie założeń i celów programu, analiza sposobów, w jaki operacjonalizuje "potrzeby rozwojowe polskiej humanistyki", a także rekonstrukcja zawartych w nim explicite i implicite definicji i funkcji nauk humanistycznych (w kontekście szerszej dyskusji na temat tożsamości - kryzysu tożsamości? - współczesnej humanistyki).

Kuba Mikurda (1981 r.) - doktorant w SNS przy IFiS PAN, krytyk, tłumacz. Redaktor "Linii filmowej" wydawnictwa Ha!art. Członek zespołów redakcyjnych "Wide Screen", "International Journal for Žižek Studies" i "Krytyki Politycznej". Współpracuje m.in. z Katedrą Kultury Współczesnej UJ, Centre for Advanced Studies in the Humanities UJ oraz "video•" - Warsztatem Nowych Mediów przy PWSFTViT w Łodzi. W 2007 i 2008 roku nagrodzony w konkursie im. Krzysztofa Mętraka. W 2008 roku zwycięzca polskiej edycji konkursu "International Young Screen Entrepreneur" organizowanego przez British Council.

---------------------------------------------------------------------

Projekt WUW 2010 realizowany jest z dotacji od m.st. Warszawy


Partner: Klub "Solec"

Heath Bunting - pionier net.artu, który w przeczuciu nadchodzącego końca cywilizacji stwierdził, że ma już serdecznie dosyć odkładania życia na później i poświęcił się szczegółowemu planowaniu swojego czasu i eksperymentom z darmowymi sposobami podnoszenia jakości swojej egzystencji. 

The Carrot Workers Collective jest działającą w Londynie grupą aktywistów kulturalnych, stażystów, nauczycieli i badaczy odbywających regularne spotkania w celu wspólnych rozmyślań i działań związanych z warunkami nieodpłatnej pracy we współczesnym społeczeństwie i lepszego zrozumienia jej wpływu na warunki materialne, podmiotowość, oczekiwania wobec życia i pragnienia. 

Piotr Kowzan 
- uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Badania do doktoratu dotyczące zadłużenia indywidualnego prowadził na Islandii (2009-2010). Ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2002) oraz pedagogikę społeczną na Uniwersytecie Gdańskim (2008). Studiował gościnnie na Uniwersytecie w Linköping (Szwecja, 2004), duńskiej szkole ludowej w Niemczech (2005), na Uniwersytecie Kopenhaskim (2007-2008) oraz na Uniwersytecie Islandzkim. Współzałożyciel kół naukowych oraz stowarzyszenia "Na Styku".

Patrycja Kruczkowska
 jest kulturoznawczynią. Pracuje w Teatrze Stefana Jaracza w Łodzi jako kierownik biura festiwalowego. Jej zainteresowania są związane ze zmianami zachodzącymi w polu produkcji kulturowej po 1989 i związanymi z nimi zmianami w funkcjonowaniu instytucji kultury.

Kuba Mikurda (1981 r.) - doktorant w SNS przy IFiS PAN, krytyk, tłumacz. Redaktor "Linii filmowej" wydawnictwa Ha!art. Członek zespołów redakcyjnych "Wide Screen", "International Journal for Žižek Studies" i "Krytyki Politycznej". Współpracuje m.in. z Katedrą Kultury Współczesnej UJ, Centre for Advanced Studies in the Humanities UJ oraz "video•" - Warsztatem Nowych Mediów przy PWSFTViT w Łodzi. W 2007 i 2008 roku nagrodzony w konkursie im. Krzysztofa Mętraka. W 2008 roku zwycięzca polskiej edycji konkursu "International Young Screen Entrepreneur" organizowanego przez British Council.

Kolektyw Radical Education (Tjaša Pureber) czyni starania na rzecz otwarcia wspólnej przestrzeni refleksji i wymiany praktyk oporu oraz wynalezienia nowych narzędzi konceptualnych i organizacyjnych pomocnych w walce z kapitalizmem. Organizuje wydarzenia, konferencje i debaty. Wydał także opracowanie New Public Spaces: Dissensual Political and Artistic Practices in the Post-Yugoslav Context. Szczegóły na stronie: http://radical.temp.si/.

Kaja Pawełek jest koordynatorką projektów i kuratorką w CSW Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Przez rok pracowała także przy projektach prezentujących polską sztukę współczesną w Stuttgarcie w ramach stypendium Fundacji Roberta Boscha. Kuratorka, współkuratorka i współorganizatorka kilkunastu wystaw indywidualnych i zbiorowych (wystawa grupowa „Divercity. Learning from Istanbul”, wystawy indywidualne Yoko Ono, Karola Radziszewskiego i innych, „Dotleniacz” Joanny Rajkowskiej), regularnie publikuje w magazynie architektonicznym „Architektura&Biznes”, jest także autorką tekstów katalogowych i wywiadów z artystami. Redaktorka publikacji „Wyspa. Synchronizacja” architekta i artysty Jakuba Szczęsnego oraz wyczerpującego opracowania na temat projektu w przestrzeni miejskiej „Dotleniacz” Joanny Rajkowskiej. Interesuje ją skrzyżowanie sztuk wizualnych, studiów przestrzennych/miejskich, architektury i interwencji przerzestrzeni publicznej.
 
Tjaša Pureber ukończyła nauki polityczne na Wydziale Nauk Politycznych w Lublanie, obecnie przygotowuje doktorat na Wydziale Sztuk Pięknych także w Lublanie. Bierze czynny udział w rozmaitych ruchach politycznych.
 
Magdalena Rek-Woźniak jest socjolożką i kulturoznawczynią. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę struktury społecznej, ubóstwa, dyskursu welfare, a także medialnych reprezentacji problemów społecznych.

Krystian Szadkowski - doktorant w Instytucie Filozofii UAM, młodszy badacz w Instytucie Badawczym Międzynarodówki Edukacyjnej w Brukseli, redaktor naczelny czasopisma Praktyka Teoretyczna.

 PROGRAM

Szczegółowy program Zjazdu wraz z opisami wystąpień:PDF

TEKSTY:
Heath Bunting: PDF
The Carrot Workers Collective: PDF
Critical Practice: PDF
Piotr Kowzan: PDF
Kuba Mikurda: PDF
Microsillons: PDF
Kaja Pawełek: PDF
Tjaša Pureber: PDF
Magdalena Rek-Woźniak: PDF
Krystian Szadkowski: PDF
Tomasz Szkudlarek: PDF

PODSUMOWANIA:
Dzień 1: PDF
Dzień 2: PDF
Dzień 3: PDF