PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-01-02
CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI 2009
publikacje

WOLNY UNIWERSYTET WARSZAWY ZESZYT 1
 
"Czytanki dla robotników sztuki. Kultura nie dla zystku" to pierwsza edycja Zeszytu Wolnego Uniwerstytetu Warszawy, która podsumowuje 212 dni pracy naszej para-instytucji w pierwszym roku jej trwania. Na publikację składają się rozmaite formy tekstu, takie jak wywiady, zapisy wykładów, transkrypcje dyskusji, teksty teoretyczne, poradniki życiowe, analizy filozoficzne i literackie, które odpowiadają wielości i zróżnicowaniu organizowanych działań: barkampom, akcjom i warsztatom artystycznym, zjazdom, prezentacjom, seminariom, publicznym dyskusjom i wykładom. Książka pomieściła jedynie skromny fragment materiałów wygenerowanych przez prawie stu prowadzących zajęcia WUW-u podczas ponad 25 wydarzeń. Tematem pierwszej edycji Wolnego Uniwersytetu była "kultura nie dla zysku". Nawiązaliśmy do tradycji wolnej edukacji, skupiając się na tworzeniu środowiska, w którym możliwa stałaby się krytyczna refleksja nie tylko nad kulturą, ale także nad jej społecznym, politycznym i ekonomicznym zapleczem.

Książka do nabycia w Fundacji Bęc Zmiana: LINK
Zamówienia: bec@funbec.eu
Cena:
35 PLN
 
 
SPIS TREŚCI:

ZAMIAST WSTĘPU
Czyli statystyczny portret Wolnego Uniwersytetu Warszawy

ZWYCIĘŻYLIŚMY! POCZĄTEK, TRWANIE I KONIEC WOLNEGO UNIWERSYTETU KOPENHAGI
Z Jakobem Jakobsenem rozmawia Agata Pyzik

WIEDZA W OPOZYCJI
O Latającym Uniwersytecie z Tadeuszem Kowalikiem rozmawiają Jakob Jakobsen, Kuba Szreder i Agata Pyzik

W TRYBIE MODULACJI FABRYKI WIEDZY
Gerald Raunig

BARKAMP, CZYLI DEMOKRATYCZNA PRODUKCJA WIEDZY
Z Critical Practice rozmawiają Agata Pyzik i Kuba Szreder

PRODUKCJA KULTURY W EPOCE KAPITALIZMU KOGNITYWNEGO
Marion von Osten

CZYM JEST I CZEMU SŁUŻY „KAPITALIZM KOGNITYWNY”?
Teresa Święćkowska

GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY I JEJ PRZEGRANI
Rozmawiają Marion von Osten, Peter Spillmann, Teresa Święćkowska i Kuba Szreder

(NIE)RÓWNOWAGA. ŻYCIE I PRACA KREATYWNEJ RODZINY W PONOWOCZESNOŚCI
Martin Kaltwasser

NIEZALEŻNI
Z Martinem Kaltwasserem rozmawia Kuba Szreder

KRÓTKI PORADNIK SUKCESU. PLANOWANIE DNIA W PARU PROSTYCH KROKACH
Heath Bunting

CYGAŃSKIE KOŁO CZASU
Vahida Ramujkic

GNIEW TO SIŁA!
Rebecca Gordon Nesbitt

POLITYKI KULTURALNE 2009
Rozmawiają Rebecca Gordon Nesbitt, Jan Sowa i Kuba Szreder

DON’T PANIC, ORGANISE! SFERA PUBLICZNA JAKO PRZEDMIOT RADYKALNEJ DEBATY
Ewa Majewska

NETZNETZ, CZYLI BEZPOŚREDNIA DEMOKRACJA W DZIAŁANIU
Z Joanną Pianką rozmawia Roman Pawłowski

PODSTAWOWY DOCHÓD GWARANTOWANY – IMPULS Z KULTURY POTRZEBNY OD ZARAZ!
Adrienne Goehler

NIC, TYLKO SIĘ BAWIĆ!
Katarzyna Chmielewska

CÓŻ PO ARTYŚCIE? KRÓTKA HISTORIA PEWNEJ KONTROWERSJI
Michał Kozłowski

SZTUKA I ALIENACJA, CZYLI DOBRY CZŁOWIEK Z SECZUANU BERTOLTA BRECHTA
Tomasz Żukowski

GILLES DELEUZE: WARUNKI (NIE)MOŻLIWOŚCI SZTUKI W SPOŁECZEŃSTWACH KONTROLI
Michał Herer


MANIFEST KOMITETU NA RZECZ RADYKALNYCH ZMIAN W KULTURZE
KALENDARIUM WUW
BIOGRAMY
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


WOLNY UNIWERSYTET WARSZAWY
ZESZYT 1 2009


REDAKCJA
Katarzyna Chmielewska, Kuba Szreder, Tomasz Żukowski
 
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Anna Hegman, Grzegorz Lechowski, Elżbieta Petruk, Agata Pyzik, Bogna Świątkowska
 
TŁUMACZENIA
Jakub Chmielewski, Rafał Majka, Łukasz Mojsak, Małgorzata Nowicka, Michał Piotrowski,
Aleksandra Szkudłapska, Kuba Szreder, Anna Szyjkowska-Piotrowska

KOREKTA
Marcin Hernas, Monika Ples
 
Artykuły i materiały autorstwa poniższych autorów publikowane są na licencji Creative Commons, Attribution, Non Commercial, Share Alike, 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. W przypadku autorów niewymienionych obowiązują regularne prawa autorskie: Katarzyna Chmielewska, Critical Practice, Michał Herer, Jakob Jakobsen, Martin Kaltwasser, Michał Kozłowski, Ewa Majewska, Roman Pawłowski, Agata Pyzik, Gerald Raunig, Teresa Święćkowska, Kuba Szreder, Tomasz Żukowski
 
ISBN 978-83-929527-6-3
 
Wydanie pierwsze / First edition
 
WYDAWCA
Fundacja Bęc Zmiana
ul. Mokotowska 65/7
00-533 Warszawa
+48 22 827 64 62
 
Projekt Wolny Uniwersytet Warszawy został zrealizowany
przez Fundację Bęc Zmiana dzięki dotacji od m.st. Warszawy.