PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2014-10-08

CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI 2014: O NĘDZY PROJEKTOWEGO ŻYCIA 

CZYTANKA # 6: MIEĆ I POTRZEBOWAĆ:
ludzie sztuki a miejskie dobra wspólne.
Czy sztuka może być dobrem wspólnym?

Miejsce: pracownia Katarzyny Górnej, ulica Inżynierska 3, lokal 13, 5 piętro
Czas: Środa, 24 październik, godzina 19.00
Prowadzenie: Kuba Szreder, we współpracy z Joanną Figiel i Tomkiem Fudalą 

Na podstawie polskich tłumaczeń manifestów i dokumentów programowych berlińskiej grupy Haben und Brauchen (Mieć i Potrzebować).  


Na kolejnym seminarium Wolnego Uniwersytetu Warszawy zastanowimy się nad sytuacją ludzi sztuki w kontekście przestrzeni miejskiej oraz dóbr wspólnych. Na warsztat weźmiemy manifesty i dokumenty programowe berlińskiej grupy artystyczno-aktywistycznej Haben und Brauchen, która porusza problemy producentów kultury w szerszym kontekście polityki miejskiej oraz prekaryzacji świata pracy. Na Czytankach porozmawiamy o tym czy i w jaki sposób artyści uczestniczą w tworzeniu miejskich dóbr wspólnych, o ich roli w procesach gentryfikacji oraz możliwościach wpływu na politykę miejską. Sytuacja w Berlinie interesuje nas jako punkt wyjścia do rozmowy o naszych lokalnych problemach. Szczególną uwagę poświęcimy konkretnemu przypadkowi programu rewitalizacji warszawskiej dzielnicy Praga Północ. Porozmawiamy o potencjalnej roli artystów w tym przedsięwzięciu. 

CZYTAJ WIĘCEJ, POBIERZ TEKSTY: +TU

<<< Fot. Pałacyk Konopackiego, jeden z potencjalnie rewitalizowanych obiektów na Pradze Północ
 

 

 Polskie tłumaczenie dokumentów programowych, o których będziemy dyskutować na Czytankach, jest częścią 'Czarnej Księgi Polskich Artystów', która zostanie wydana przez Krytykę Polityczną pod koniec 2014 roku. Publikacja, przygotowywana przez Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, prezentuję perspektywę artystów oraz aktywistów na świat sztuki oraz polityki kulturalne. Ta wizja jaskrawo kontrastuje z tym, co za niezbędne uważają politycy odpowiedzialni za kulturę. W przeciwieństwie do pojawiających się coraz częściej analiz rynkowego funkcjonowania sztuki, które nacisk kładą na działalność komercyjną, 'Czarna Księga' akcentuje socjalne prawa oraz solidarność samych pracowników sztuki. Publikacja pokazuje szerszy kontekst walki o poprawę statusu pracowników sztuki w Polsce, prezentując szereg innych praktyk ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, Kanady czy USA.

 
Nowa seria Czytanek dla Robotników Sztuki dotyczy nędzy projektowego życia. Nasze rozmowy są podparte wspólną lekturą kluczowych tekstów dotyczących różnych aspektów produkcji artystycznej w późnym kapitalizmie. Czytanki są nie tylko okazją do zapoznania się z tymi teoriami, ale przede wszystkim do wymiany doświadczeń oraz kolektywnej refleksji nad pracą i życiem współczesnych producentów kultury.  
 
Serię spotkań prowadzi Kuba Szreder, jeden z założycieli WUW, niezależny kurator i teoretyk sztuki. W grudniowym seminarium dodatkowo weźmie udział Joanna Figiel, teoretyczka związana z Wolnym Uniwersytetem Warszawy, oraz Tomek Fudala, kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 
 
Teksty na obecne seminarium: +TU
 
Polskie wersje manifestu 'Mieć i potrzebować' oraz dokument 'Projekt trwałego dialogu pomiędzy niezależną oraz instytucjonalną reprezentacją świata sztuki współczesnej a Senatem Berlina' można znaleźć na stronie http://www.wuw-warsaw.pl oraz forumsztukiwspolczesnej.blogspot.com albo otrzymać pod adresami szymon@beczmiana.pl oraz katarzyna.gorna@gmail.com. Seminarium będzie poprzedzone krótkim wstępem, przybliżającym teksty i omawianą problematykę.
 
Spotkanie realizowane jest we współpracy z Wolnym Uniwersytetem Warszawy, Fundacją Bęc Zmiana i Ogólnopolską Komisją Środowiskową Pracownicy Sztuki OZZ IP (Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej)
  
Zrealizowano w  ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.