PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2014-06-05

CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI 2014: O NĘDZY PROJEKTOWEGO ŻYCIA 

CZYTANKA #4: DLACZEGO ARTYŚCI SĄ BIEDNI
Elastyczność, bieda i prekarność czyli o kosztach projektowego życia.

Miejsce: Warszawa, pracownia Katarzyny Górnej, ulica Inżynierska 3, lokal 13, 5 piętro
Czas: 24 czerwca 2014, g. 18.00
Prowadzenie: Kuba Szreder

 
Na podstawie polskiego tłumaczenia tekstu Hansa Abbinga Inner Art World Exploitation of Poor Artists ("Eksploatacja biednych artystów wewnątrz świata sztuki").
 
 

 Na grudniowym seminarium Wolnego Uniwersytetu Warszawy zastanowimy się, dlaczego artyści są biedni. Będziemy rozmawiać o najnowszym tekście Hansa Abbinga, w którym analizuje on, jak biedni artyści są eksploatowani przez elity świata sztuki. Wedle Abbinga marszandzi, kuratorzy czy dyrektorzy instytucji wykorzystują artystyczną biedę do zbudowania symbolicznego statusu sztuki, który uzasadnia ich wysoką pozycję oraz profity. Sam Abbing jest nie tylko profesorem ekonomii na Uniwersytecie w Amsterdamie, ale też praktykującym artystą, który od wewnątrz doświadczył mechanizmów eksploatacji charakterystycznych dla świata sztuki. Zakorzenienie refleksji teoretycznej w warunkach życia pracowników sztuki łączy Abbinga z praktyką Wolnego Uniwersytetu Warszawy oraz aktywnością związku zawodowego Pracowników Sztuki.

 
Polskie tłumaczenie tekstu, o którym będziemy dyskutować na Czytankach, jest częścią 'Czarnej Księgi Polskich Artystów', która zostanie wydana przez Krytykę Polityczną pod koniec 2014 roku. Publikacja, przygotowywana przez Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, prezentuję perspektywę artystów oraz aktywistów na świat sztuki oraz polityki kulturalne. Ta wizja jaskrawo kontrastuje z tym, co za niezbędne uważają politycy odpowiedzialni za kulturę. W przeciwieństwie do pojawiających się coraz częściej analiz rynkowego funkcjonowania sztuki, które nacisk kładą na działalność komercyjną, 'Czarna Księga' akcentuje socjalne prawa oraz solidarność samych pracowników sztuki. Publikacja pokazuje szerszy kontekst walki o poprawę statusu pracowników sztuki w Polsce, prezentując szereg innych praktyk ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, Kanady czy USA.
  
We współpracy z Wolnym Uniwersytetem Warszawy, Fundacją Bęc Zmiana i Ogólnopolską Komisją Środowiskową Pracownicy Sztuki OZZ IP (Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej)
 
 
+++
 
Teksty na obecne seminarium
 
Tekst angielski można znaleźć na stronie http://www.wuw-warsaw.pl oraz forumsztukiwspolczesnej.blogspot.com albo otrzymać pod adresami szymon@beczmiana.pl oraz katarzyna.gorna@gmail.com. Tekst polski zostanie udostępniony na stronie tuż przed Czytankami, co jest uzależnione od cyklu wydawniczego. Seminarium będzie poprzedzone krótkim wstępem, przybliżającym teksty i omawianą problematykę.

POBIERZ TEKST : + TUTAJ
 
+++
 
Czytanki dla Robotników Sztuki 2014: O Nędzy Projektowego Życia.
 
Nowa seria Czytanek dla Robotników Sztuki dotyczy nędzy projektowego życia. Nasze rozmowy są podparte wspólną lekturą kluczowych tekstów dotyczących różnych aspektów produkcji artystycznej w późnym kapitalizmie. Czytanki są nie tylko okazją do zapoznania się z tymi teoriami, ale przede wszystkim do wymiany doświadczeń oraz kolektywnej refleksji nad pracą i życiem współczesnych producentów kultury. 
 
Tegoroczna seria seminariów obraca się dookoła takich zagadnień, jak: projektowe urządzenia produkcji kulturalnej; ciemna materia sztuki; fabryki kreatywności i artystyczny sposób produkcji; bieda, prekarność i koszty projektowego życia; praca biopolityczna i sabotaż produkcji artystycznej;  sztuka jako dobro wspólne.
 
>>> Fot. Zbigniew Libera zapowiada strajk artystów w maju 2012 r.
 
Serię spotkań prowadzi Kuba Szreder, jeden z założycieli WUW, niezależny kurator i teoretyk sztuki.
 
Zrealizowano w  ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.