PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2014-09-08

Czytanki dla Robotników Sztuki 2014: O Nędzy Projektowego Życia.

CZYTANKA #5: OD NIEZALEŻNOŚCI DO WSPÓŁZALEŻNOŚCI: ekonomiczna różnorodność sztuki współczesnej. O pracy biopolitycznej i tworzeniu wartości
Czas: 23 września, godzina 18.00
Miejsce: A-I-R Laboratory, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, ul. Jazdów 2
Na podstawie tekstów feministycznych ekonomistek J.K. Graham-Gibson oraz manifestu Temporary  Services  
Prowadzenie: Kuba Szreder, we współpracy z Brave New Alps, Asli Cavusoglu oraz Maja Bekan (rezydenci i rezydentki A-I-R)
(seminarium odbywa się po Angielsku)

 
Na kolejnym seminarium Wolnego Uniwersytetu Warszawy będziemy rozmawiać o ekonomicznej różnorodności sztuki współczesnej, czytając teksty feministycznych ekonomistek J.K. Graham-Gibson. Teoria Graham-Gibson podkreśla wewnętrzne skomplikowanie oraz otwartość systemów ekonomicznych, których nie można opisywać jedynie kategoriami zysku, kapitału czy pracy najemnej. Ekonomiczna różnorodność obejmuje zarówno monetarne, jak i nie-monetarne, kapitalistyczne i nie-kapitalistyczne, najemne i woluntarystyczne formy pracy, modele wymiany czy dystrybucji zasobów.
 
Teksty na seminarium:
J.K. Graham-Gibson, Creating a Language of Economic Diversity [w:] "A Postcapitalist politics", str. 53 - 79
Temporary Services, Independence proceeds from Interdependence [w:] "A Guidebook for Alternative Nows", red. Amber Hickey, str. 11-13
 
Teksty można pobrać +TU albo otrzymać pod adresem szymon@beczmiana.pl
 
Czytaj więcej: +TU

<< Ilustracja ze strony Casco Projects: http://www.cascoprojects.org/unusualbusinessreader/reader/economic-meltdown/

 W trakcie seminarium zastanowimy się na ile teorie ekonomicznej różnorodności mogą pomóc nam w zrozumieniu ekonomicznej specyfiki sztuki współczesnej. Szczególną uwagę zwrócimy na pojęcie współzależności, na którym Graham-Gibson opierają swój system ekonomii wspólnotowej. Graham-Gibson argumentują, że równościowe i progresywne formy ekonomiczne muszą nie tylko rozpoznawać, ale też aktywnie wspierać fundamentalną współzależność wszystkich uczestników ekonomicznej gry. W nawiązaniu do tych koncepcji zadamy sobie pytanie czy faktycznie w sztuce współczesnej 'niezależność jest funkcją współzależności', jak proklamuje Temporary Services, artystyczny kolektyw z Chicago. 

Nowa seria Czytanek dla Robotników Sztuki dotyczy nędzy projektowego życia. Nasze rozmowy są podparte wspólną lekturą kluczowych tekstów dotyczących różnych aspektów produkcji artystycznej w późnym kapitalizmie. Czytanki są nie tylko okazją do zapoznania się z tymi teoriami, ale przede wszystkim do wymiany doświadczeń oraz kolektywnej refleksji nad pracą i życiem współczesnych producentów kultury.  
 
Tegoroczna seria seminariów obraca się dookoła takich zagadnień, jak: projektowe urządzenia produkcji kulturalnej; ciemna materia sztuki; fabryki kreatywności i artystyczny sposób produkcji; bieda, prekarność i koszty projektowego życia; praca biopolityczna i sabotaż produkcji artystycznej;  sztuka jako dobro wspólne.
 
Serię spotkań prowadzi Kuba Szreder, jeden z założycieli WUW, niezależny kurator i teoretyk sztuki.. 
 
Seminarium będzie poprzedzone krótkim wstępem, przybliżającym teksty i omawianą problematykę.
 
Zrealizowano w  ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
We współpracy z Wolnym Uniwersytetem Warszawy, Fundacją Bęc Zmiana i A-I-R Laboratory / CSW Zamek Ujazdowski.