PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2014-04-03

CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI 2014: O NĘDZY PROJEKTOWEGO ŻYCIA 

CZYTANKA #2: NIGDY NIE PRACUJ!
Artystyczny strajk i odmowa pracy w przemysłach kultury. Czyli o fabrykach kreatywności, ich powstaniu i mechanizmach działania

Miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3, Warszawa
Czas: 29 kwietnia, g. 18.00
Prowadzenie: Kuba Szreder 

Spotkanie i dyskusja na podstawie manifestów Gorana Dordevica, Kazimierza Malewicza, Mladena Stilinovica oraz tekstów Geralda Rauniga i Stevphena Shukaitiesa 
 
We współpracy z Wolnym Uniwersytetem Warszawy, Fundacją Bęc Zmiana i Muzeum Sztuki Nowoczesnej
 
Na pierwszym powakacyjnym seminarium Wolnego Uniwersytetu Warszawy zastanowimy się nad sztuką jako 'pochwałą lenistwa', artystycznym strajkiem i odmową pracy w późnym kapitalizmie. U podwalin współczesnego rozumienia sztuki leży przekonanie, że aktywność artystów jest czymś z gruntu odmiennym od wyalienowanej pracy. Twórczość artystyczna, w przeciwieństwie do innych form aktywności, sama w sobie zawiera swoje własne - kreatywne i egzystencjalne - spełnienie. 
 
CZYTAJ WIĘCEJ: + TU
 

 

 Z drugiej strony sztuka, niezależnie od romantycznych mitologizacji, zawsze funkcjonuje w określonym kontekście społecznym i ekonomicznym. Artystka, nawet jeżeli jest powszechnie uważana za osobę niepracującą, pozostaje uzależniona od systemów produkcji i dystrybucji artystycznych prac. System ten zazwyczaj funkcjonuje w sposób niekorzystny dla większości artystów, uwikłanych w formy wyzysku, które często wzbudzają ich żywy opór. W proteście przeciwko warunkom (nie-) pracy w świecie sztuki upolitycznieni artyści niekiedy zaczynają organizować strajki, dostosowując strategie oporu 'zwykłych' robotników do specyfiki artystycznych wokacji. Efektem jest paradoksalna formuła artystycznego strajku, odmowy sztuki jako (nie-)pracy, w którą artyści angażują się w celu samospełnienia. Nie jest więc zaskoczeniem, że znane z historii artystyczne strajki zazwyczaj nie wychodziły poza fazę koncepcji albo zamieniały się w indywidualne manifestacje oporu. 

 
Pomimo swoich fundamentalnych sprzeczności, artystyczny strajk pozostaje źródłem inspiracji dla szeregu współczesnych teoretyków i aktywistów. Argumentują oni, że elastyczne i kreatywne zawody w sieciowej 'fabryce metropolitalnej' upodabniają się do modeli znanych ze świata sztuki. W efekcie tej konwergencji, współczesne strategie odmowy pracy muszą odpowiedzieć na podobne wyzwania, jak te znane z artystycznych strajków. 
Nowa seria Czytanek dla Robotników Sztuki dotyczy nędzy projektowego życia. Nasze rozmowy są podparte wspólną lekturą kluczowych tekstów dotyczących różnych aspektów produkcji artystycznej w późnym kapitalizmie. Czytanki są nie tylko okazją do zapoznania się z tymi teoriami, ale przede wszystkim do wymiany doświadczeń oraz kolektywnej refleksji nad pracą i życiem współczesnych producentów kultury.  
 
Tegoroczna seria seminariów obraca się dookoła takich zagadnień, jak: projektowe urządzenia produkcji kulturalnej; ciemna materia sztuki; fabryki kreatywności i artystyczny sposób produkcji; bieda, prekarność i koszty projektowego życia; praca biopolityczna i sabotaż produkcji artystycznej;  sztuka jako dobro wspólne.
 
Serię spotkań prowadzi Kuba Szreder, jeden z założycieli WUW, niezależny kurator i teoretyk sztuki. W seminariach będą brali udział dodatkowo zaproszeni goście specjalni - artyści i teoretycy. 
 
Seminarium będzie poprzedzone krótkim wstępem, przybliżającym teksty i omawianą problematykę.
 
Teksty omawiane podczas seminarium:
 
Manifesty:
Goran Dordevic, International Art Strike?, Czytaj on-line: +TU
Kazimierz Malewicz, Laziness - the Real Truth of Mankind 
Mladen Stilinovic, The Praise of Laziness, Czytaj on-line: +TU
 
Teoria:
Gerald Raunig, Art Strike for All! z książki Factories of Knowledge Industries of Creativity, str. 137 - 148
Stevphen Shukaities, Strajki w sztuce i metropolitalna fabryka z książki Wieczna Radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, str. 385 - 399
Pobierz teksty +TU
 
Zrealizowano w  ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
 
<<< Fotografia: Mladen Stilinovic, Artist at Work