PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2014-02-07

CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI 2014: O NĘDZY PROJEKTOWEGO ŻYCIA 

CZYTANKA #1: DLACZEGO WSZYSCY ROBIMY PROJEKTY POMIMO TEGO,
ŻE NIKT Z NAS TEGO ZA BARDZO NIE LUBI
Wstęp do projektowania kultury, czyli projektowanie jako mechanizm produkcji kulturalnej w późnym kapitalizmie
czas: 28.02.2014, g. 18.00
miejsce: CSW Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2
prowadzenie: Kuba Szreder
 Wolny Uniwersytet Warszawy i Fundacja Bęc Zmiana, we współpracy z projektem Marthy Rosler "Przewodnik dla zagubionych" zapraszają na pierwsze spotkanie w nowej edycji popularnego cyklu  "Czytanki dla Robotników Sztuki".
 Wolny Uniwersytet Warszawy reaktywuje swój popularny cykl Czytanki dla Robotników Sztuki. Pierwsze spotkanie w 2014 roku obracać się będzie dookoła projektów, jako głównego sposobu organizowania usieciowionej produkcji artystycznej w płynnym kapitalizmie. Seminarium zrealizowane będzie jako cześć projektu Marthy Rosler dla CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie Poradnik dla zagubionych: jak odnieść sukces w nowej Polsce?

lektury: Luca Boltanski i Eve Chiapello: "New Spirit of Capitalism" 

Pascal Gielen: "Creativity and other Fundamentalisms"
pobierz teksty +tutaj
 

Podczas pierwszego spotkania będziemy dyskutować fragmenty z "New Spirit of Capitalism", książki autorstwa Luca Boltanskiego i Eve Chiapello, w której badają oni fundamentalną rolę projektowania w procesie wyłaniania się nowego ducha kapitalizmu. Zerkniemy także do rozdziału najnowszej książki holenderskiego socjologa Pascala Gielena "Creativity and other Fundamentalisms", w którym analizuje on wpływ projektowego systemu produkcji na globalny obieg sztuki.

W 2014 roku seria seminariów Czytanki dla robotników sztuki dotyczy nędzy projektowego życia. W trakcie spotkań weźmiemy pod lupę społeczne życie projektów kulturalnych jako specyficznego sposobu aranżowania produkcji artystycznej, który wpływa na życie producentów sztuki, formatuje tworzone dzieła czy organizowane działania. Szczególną uwagę poświęcimy wewnętrznym sprzecznościom projektowego systemu produkcji, w którym elastyczność sąsiaduje z prekarnością, krótkoterminowość z brakiem stabilności, swoboda z konkurencją, celebrycka patyna z nędzą artystów. Nasze rozmowy będą podparte wspólną lekturą kluczowych, a jeszcze nie przetłumaczonych, tekstów dotyczących różnych aspektów produkcji artystycznej w późnym kapitalizmie. Czytanki będą nie tylko okazją do zapoznania się z tymi teoriami, ale przede wszystkim do wymiany doświadczeń oraz kolektywnej refleksji nad pracą i życiem współczesnych producentów kultury. 

Kolejne Czytanki będą dotyczyć takich zagadnień, jak: fabryki kreatywności i artystyczny sposób produkcji; konkurencja w świecie sztuki i ciemna materia sztuki; bieda, prekarność i koszty projektowego życia; praca biopolityczna i sabotaż produkcji artystycznej;

 

Serię spotkań prowadzi Kuba Szreder, jeden z założycieli WUW, "niezależny" kurator i teoretyk sztuki. W seminariach będą brali udział dodatkowo zaproszeni goście specjalni - artyści i teoretycy. Każde seminarium będzie poprzedzone krótkim wstępem, przybliżającym teksty i omawianą problematykę.

Poradnik dla zagubionych: jak odnieść sukces w nowej Polsce? to nowy projekt Marthy Rosler dla CSW, który koncentruje się na realiach życia we współczesnej Polsce. Podczas trwania wystawy w jednej z głównych galerii zorganizowane zostaną otwarte dla publiczności spotkania, dyskusje i performansy z udziałem aktywistów, edukatorów i ekspertów. Debaty będą odbywać się w przestrzeni wokół zaprojektowanych przez Rosler i Centralę kiosków i dotyczyć następujących tematów: Gender – płeć kulturowa, czyli jak być kobietą w nowej Polsce; Mieszkalnictwo; Praca; Jak być artystą w nowej Polsce; Środowisko i przemysł; Migracja; Co powinniśmy umieścić w nowym Muzeum Żydowskim i Czy powinna istnieć polska kolonia na Marsie? (polska tożsamość narodowa). Celem połączenia różnych zagadnień jest uwidocznienie istniejącej sieci powiązań procesów –  włączając czynniki ekonomiczne, kulturowe, ideologiczne i polityczne – kształtujących rzeczywistość społeczną i polityczną. Otwarta przestrzeń wystawy może stać się miejscem formułowania różnych odpowiedzi zbiorowych i indywidualnych w formie debat, wykładów, wymiany informacji i nieformalnych porad.

Link do wystawy: +TU

Seria Czytanki dla Robotników sztuki 2014 realizowana jest w  ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.