PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2009-07-21
WALTER BENJAMIN, JULIAN TUWIM

Walter Benjamin w Bibliothèque National, Paryż, 1937

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009. Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji. LINK

Tym razem zajmiemy się klasycznym esejem Waltera Benjamina "Twórca jako wytwórca" - jednym z fundamentalnych tekstów krytycznej teorii kultury. Idąc tropem Marksa Benjamin proponuje w nim, by literaturę analizować w kontekście systemów jej produkcji oraz technologicznej reprodukcji, a więc nie traktować jej jako fenomenu autonomicznego. Tezy Benjamina zestawimy z kabaretową twórczością Juliana Tuwima.

PROWADZENIE
Kasia Chmielewska,
Tomasz Żukowski

Katarzyna Chmielewska - historyk literatury, pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w zespole Literatura i Konteksty. Studiowała polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, słuchaczka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Zajmuje się autobiografistyką jako problem konstytucji podmiotu, zagadnieniami literackości w narracji o Szoah. Redaktorka kwartalnika społeczno- politycznego „Bez Dogmatu”. Wspólnie z Tomaszem Żukowskim i Michałem Kozłowskim prowadziła proseminaria na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego „Sztuka i krytyka”, „Współczesne tropy marksowskie” oraz „Pożądanie, namiętność, afekt. Konstytucja pragnienia”

Tomasz Żukowski (1969) - studiował na warszawskiej polonistyce. Uczestniczył w seminariach Marii Janion i Michała Głowińskiego. W roku 2006 obronił doktorat poświęcony obrazom Chrystusa w poezji Aleksandra Wata i Tadeusza Różewicza. Od 2001 roku pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN w Pracowni Literatury XX i XXI wieku. Jego zainteresowania skupiają się wokół pisarstwa związanego z wojną i okupacją, szczególnie literatury dotyczącej Szoa. Jest współredaktorem i współautorem książki Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie? poświęconej zapisom Holocaustu. Publikował na ten temat w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich” i książkach zbiorowych. Jednocześnie zajmował się problematyką dyskursu publicznego. W latach 2002-2004 koordynował program badania podręczników gimnazjalnych pod kątem obrazu mniejszości etnicznych, religijnych i seksualnych realizowany w Stowarzyszeniu „Otwarta Rzeczpospolita”. Uprawia także publicystykę społeczną i polityczną. Redaguje Kwartalnik społeczno-kulturalny „Bez Dogmatu” i jest stałym współpracownikiem „La Nouvelle Alternative”, półrocznika poświęconego Europie Środkowo-Wschodniej. Publikował w „Przeglądzie” i na portalu lewica.pl. Pracuje w Wyższej Szkole Zawodowej Kulturoznawstwa w Ciechanowie. Razem z Katarzyną Chmielewską i Michałem Kozłowskim prowadził przez ostatnie trzy lata seminarium w Instytucie Filozofii UW. Od roku 2001 jest sekretarzem Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.