PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2012-07-05
WOLNY UNIWERSYTET WARSZAWY NA FESTIWALU ALTERNATIVA
pogadanki i warsztaty, 30.07-13.08.2012, Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku
www.wuw-warszawa.pl / www.alternativa.org.pl

30.07, godz. 14.00 - 18.00
Sebastian Cichocki:
Wszystkie rzeczy, które kiedyś wiedzieliśmy, ale których nie potrafimy sobie teraz przypomnieć. Warsztaty z twórczego zapominania

31.07, godz. 16.00 - 18.00
Jan Sowa:
Skąd się biorą pieniądze? Krótki kurs kreatywnego zadłużania

06.08, godz. 16.00 - 18.00
Ewa Majewska:
Niewidzialna praca kobiet, na przykładzie pracownic stoczni Gdańskiej. Wystawa, rozmowa, wspomnienie

13.08, godz. 16.00 - 18.00
Michał Kozłowski:
Skąd się bierze wartość czyli o co właściwie chodziło brodatemu filozofowi z Trewiru

30.07, godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty z Sebastianem Cichockim:
Wszystkie rzeczy, które kiedyś wiedzieliśmy, ale których nie potrafimy sobie teraz przypomnieć. Warsztaty z twórczego zapominania 

Warsztaty będą poświęcone refleksji nad dyskretnymi związkami sztuki, ekonomii i zapominania. Sebastian Cichocki razem z uczestnikami przeprowadzi serię mentalnych eksperymentów i praktycznych ćwiczeń z redukowania wartości rynkowej wybranych dzieł sztuki, zaprogramowanych w oparciu o fakty z historii sztuki XX wieku oraz sfabrykowany materiał dowodowy. Zajmiemy się tym co wyparte czy zmarginalizowane, a także tym co powinno zostać raz na zawsze zapomniane. Przyjrzymy się postawom artystów, którzy sami skazali się na zapomnienie, jak i strategiom, dzięki którym amnezja stać się może twórczym sprzymierzeńcem. Podejmiemy ryzyko, wiedząc że efekt naszych wysiłków może być bliski zeru. Zajmiemy się utylizacją niepotrzebnych informacji oraz uwolnieniem dzieł sztuki z ciężaru rynkowej atrakcyjności.  Plan działań: wspólne czytanie, przekazy telepatyczne, wykonywanie instrukcji, podpisywanie kontraktów z diabłem i inne sposoby spędzania wolnego czasu, które można zdefiniować jako konstruowanie wystawy sztuki. Warsztaty przeznaczone są dla osób zajmujących się kulturą wizualną, krytyką artystyczną, kuratorską etc. Czas trwania: 3 godziny. 

Warsztaty będą przestrzennie i programowo rozciągnięte pomiędzy Wirtualną Strefą Ekonomiczną i wystawą 'Teraz jest Teraz' w Instytucie Sztuki Wyspa.  Prosimy o wcześniejsze zapisy, ilość miejsc ograniczona.

Sebastian Cichocki jest dyrektorem programowym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, autorem tekstów literackich i krytycznych na temat sztuki współczesnej, kuratorem wystaw (m. in. na 52. i 54. Biennale Sztuki w Wenecji).

31.07, godz. 16.00 - 18.00
Pogadanka z Janem Sową:
Skąd się biorą pieniądze? Krótki kurs kreatywnego zadłużania

Dyskusje, które toczą się od 2008 roku w związku z trwającym kryzysem finansowym, przyzwyczaiły nas do uznawania długu za niepożądaną i negatywną konsekwencję błędnych decyzji państwowych władz i nieprzemyślanych działań pojedynczych jednostek. Bez wątpienia taki dług też istnieje, jednak we współczesnym kapitalizmie dług jest czymś więcej; a właściwie dług jest wszystkim, bo sam pieniądz to obecnie tylko i wyłącznie dług. Dług nie tylko nie jest więc patologią, ale stanowi nawet strukturalnym zwornik otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej. Dług to tylko rewers bogactwa, a raczej - jego widmo.

W czasie pogadanki będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda mechanizm kreacji pieniądza w tzw. systemie rezerw częściowych, zgodnie z którym operują dzisiaj systemy bankowe wszystkich praktycznie państw świata i poznają podstawowe konsekwencje jego działania. Zaprezentowane zostaną również alternatywne modele kreacji i cyrkulacji pieniądza, które ułatwią uczestnikom przetrwanie zbliżającego się końca kapitalizmu.

dr Jan Sowa - studiował filologię polską, psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Paryż VIII w Saint-Denis. Doktor socjologii, pracownik naukowy Katedry Kultury Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek zespołu programowego Wolnego Uniwersytetu Warszawy.

06.08, godz. 16.00 - 18.00
Pogadanka z Ewą Majewską
Niewidzialna praca kobiet, na przykładzie pracownic stoczni Gdańskiej. Wystawa, rozmowa, wspomnienie

Każdego dnia niezliczone kobiety tkają siatkę niewidzialnej pracy, zapewniając troskę i opiekę oraz wsparcie dla partnerów, dzieci i wszystkich potrzebujących. Ta praca jest niezbędna dla przerwania społeczeństwa i codziennego funkcjonowania kapitalistycznej ekonomii. Pomimo tego, że jest równie niewidzialna jak mityczna 'ręka rynku', jest jednak o wiele bardziej rzeczywista, pomimo tego, że często pozostaje nieopłacona.

W trakcie pogadanki będzie rozmawiać o niewidzialnej, domowej, afektywnej i reprodukcyjnej pracy kobiet jako o przeżywanym doświadczeniu większości osób wychowywanych do opiekowania się innymi, troszczenia o potrzebujących oraz zapewniania wsparcia i respektowania więzi. Również kobiety pracujące w nietypowych, uważanych za męskie zawodach, zwracają uwagę na niewidzialność własnej pracy w domu i w uczuciowych związkach.  W swojej pogadance Ewa Majewska nawiąże do wywiadów, które przeprowadziła z suwnicowymi w Stoczni Gdańskiej w 2004 roku. W formie warsztatu - mapowania pracy kobiet - wspólnie z uczestniczkami i uczestnikami zastanowi się nad materialnym i konkretnym wymiarem tej uznawanej za niewidzialną (czyli nieopłaconej) pracy.

Po pogadance, o godzinie 18.00, zapraszamy na spacer śladami pracownic Stoczni Gdańskiej, organizowany przez Metropolitankę i Instytut Kultury Miejskiej,
www.ikm.gda.pl/metropolitanka
www.facebook.com/metropolitanka

dr Ewa Majewska - feministyczna filozofka kultury, autorka rozlicznych książek, tekstów naukowych i publicystycznych z zakresu feminizmu, praw kobiet, sztuki i kultury współczesnej. Studiowała filozofię oraz dorywczo – romanistykę i gender studies na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obroniła doktorat poświęcony problematyce rodziny w filozofii społecznej. Obecnie afiliowana z Katedrą Kultury Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

13.08, godz. 16.00 - 18.00
Pogadanka z Michałem Kozłowskim
Skąd się bierze wartość czyli o co właściwie chodziło brodatemu filozofowi z Trewiru

Klasyczni ekonomiści XVIII i XIX wieku twierdzili, że źródłem ekonomicznej wartości jest praca. Nie inaczej sądził Karol Marks. Ekonomiści współcześni uznali ten skądinąd dość zdroworozsądkowy pogląd za archaiczny przesąd. Wartość to nic innego niż cena, a ta regulowana jest stosunkiem popytu i podaży. Praca nie ma tu nic do rzeczy. Praca jest po prostu jednym z kosztów albo usługą, którą kupujemy na wolnym rynku. Towarem jak każdy inny. Czy aby na pewno?

dr Michał Kozłowski - wykłada filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat związany także z kwartalnikiem Bez Dogmatu i miesięcznikiem Le Monde Diplomatique. Edycja Polska. Nieco krócej z Wolnym Uniwersytetem Warszawy. Opublikował wiele artykułów naukowych i nienaukowych o polityce, historii, władzy i innych zjawiskach świata społecznego. Sympatyzuje z feminizmem, socjalizmem i im podobnymi.

Partner: