PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2012-05-10
ZNAKI RÓWNOŚCI
spotkanie wokól najnowszego numeru "Bez Dogmatu"

czas: 7.05, poniedziałek, g.18.30 | miejsce: Warszawa, Bęc Zmiana, Mokotowska 65/7 | uczestnicy: Michał Kozłowski, Piotr Szumlewicz, Piotr Laskowski | moderacja: Anna Zawadzka | organizatorzy: Wolny Uniwersytet Warszawy, Bez Dogmatu, Bęc Zmiana

W ostatnich dziesięcioleciach równość społeczną traktowano z dużą podejrzliwością. Uznano, że idea równości zagraża wolności i różnorodności oraz prowadzi do totalitaryzmu. W efekcie budowano i usprawiedliwiano wielkienierówności, które w ostatnichlatach z całą mocą ujawnił kryzys kapitalizmu. W tym samym czasie różne grupy społeczne - od genderowych po kulturowe - rozwijały i wyrażały swoje dążenia równościowe. W tym kontekście pragniemy na nowo zadać kilka kluczowych pytań. Co znaczy równość w świecie społecznym, który jest wewnętrz niezróżnicowany? Jakie są argumenty za równością ekonomiczną? Jakie siły w świecie społecznym dążą do równości? Czy żądanie równości ma szanse powodzenia? Jakie są najważniejsze współcześnie mechanizmy tworzenia nierówności? W jakiej relacji pozostaje równość do wolności?

ZNAKI RÓWNOŚCI
spotkanie wokól najnowszego numeru "Bez Dogmatu"
czas: 7.05, poniedziałek, g.18.30
miejsce: Warszawa, Bęc Zmiana, Mokotowska 65/7
uczestnicy: Michał Kozłowski, Piotr Szumlewicz, Piotr Laskowski
moderacja: Anna Zawadzka
organizatorzy: Wolny Uniwersytet Warszawy, Bez Dogmatu, Bęc Zmiana

Michał Kozłowski (ur. 1974) - filozof. Zajmuje się historią, kapitalizmem, nowoczesnością, władzą, podmiotem, pożądaniem i ich przyległościami. Studiował filozofię i prawo na Uniwersytecie Warszawskim, filozofię w KU Leuven, nauki społeczne w paryskiej EHESS. Współtworzy kwartalnik "Bez dogmatu", współredaguje miesięcznik "Le Monde Diplomatique Edycja Polska". Wykłada historię filozofii nowożytnej w Instytucie Filozofii UW.

Piotr Szumlewicz (ur. 1976) - dziennikarz i publicysta. Absolwent socjologii i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat redaktor kwartalnika Bez Dogmatu i portalu www.lewica.pl. Jego teksty ukazywały się również między innymi w "Przeglądzie", "Gazecie Wyborczej", "Trybunie" i polskiej edycji miesięcznika "Le Monde diplomatique". Przez wiele miesięcy komentator wydarzeń politycznych w Superstacji.

Piotr Laskowski (1976) - pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum, jak również w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia w Warszawie. Zajmuje się historią idei oraz filozofią polityczną XIX i XX wieku, a także historią i praktyką wolnościowej pedagogiki.

Anna Zawadzka - socjolożka, pracuje w Archiwum Etnograficznym w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, redaktorka 'Bez Dogmatu' i 'Furii', prowadziła feministyczną audycję 'Lepiej późno niż wcale" w radiu Tok Fm, niegdyś współtwórczyni zespołu Duldung. Obecnie pracuje w Instytucie Slawistyki PAN.