PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2011-12-09
IVAN ILLICH:
ODSZKOLNIĆ SPOŁECZEŃSTWO
DYSKUSJA W TAJNYCH KOMPLETACH, WROCŁAW

prowadzenie: Marta Koronkiewicz, Paweł Kaczmarski
uczestnicy: dr Marian Bielecki oraz dr Rafał Włodarczyk
miejsce: Wrocław, Tajne Komplety, ul. Przejście garncarskie 2, www.tajnekomplety.osdw.pl

Spotkanie przeprowadzone w ramach cyklu "Kreacje krytyczne" orgnizowanego przez Wrocławski Klub Krytyki Politycznej, 8. Arkusz “Odry” oraz Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców UWr

Rafał Włodarczyk – adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Współautor tomu “Aktualność Marksa” (2010). W 2009 ukazała się jego książka “Levinas. W stronę pedagogiki azylu”, w której Włodarczyk wypracowuje oryginalne, autorskie koncepcje pedagogiczne, czerpiąc zarówno z filozofii żydowskiej, jak i z zachodniej refleksji etyczno-politycznej. 

Marian Bielecki – adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UWr, historyk i teoretyk literatury, gombrowiczolog. Autor książek “Literatura i lektura. O metaliterackich i metatekstowych poglądach Witolda Gombrowicza” (2004) oraz “Historia – Dialog – Literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego” (2010).