PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2012-02-22

PIENIĄDZ I POŻĄDANIE
CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI
czas: 21.02, wtorek, g. 18:30
miejsce: Bęc Zmiana, Mokotowska 65/7, Warszawa

 

W niepewnych czasach pogłębiającego się kryzysu, zapaści rynków finansowych, wzrastającego deficytu, drastycznych planów oszczędnościowych oraz radykalizujących się postaw społecznych Wolny Uniwersytet Warszawy zaprasza na spotkanie poświęcone statusowi oraz społecznej roli pieniądza w czasach późnego kapitalizmu i niematerialnej gospodarki.

Czytaj więcej+TU

 

Spotkanie poprowadzi pochodzący z Grecji filozof i ekonomista Georgios Papadopoulos. Autor publikacji Notes Towards a Critique of Money wykorzystuje teorie inspirowane pracami Jacques'a Lacana i Jeana Baudrillarda do analizy społecznych funkcji pieniądza. Rynek ujmuje jako kulturowy system, który nadając wartość produkuje znaczenia oraz poprzez procesy produkcji i konsumpcji reguluje podmiotowość. Podczas spotkania teoretyczne pytanie o związek kapitalizmu i pożądania stanowić będzie punkt wyjścia do analizy rosnącego napięcia pomiędzy globalnym rynkiem finansowym oraz nowo powstającymi ruchami społecznymi. Ze szczególną uwagą przyjrzymy się obecnej sytuacji w Atenach - gdzie ogniskuje się trwający od 2008 roku kryzys finansowy.

lektury: Georgios Papadopoulos, Notes Towards a Critique of Money; Jan Sowa, Dług, czyli widmo bogactwa
język spotkania: angielski

"Wartość ekonomiczna wyraża czystą potencjalność, będąc lustrzanym odbiciem przyszłych korzyści i przyjemności. To one stawnowią jej jedyne uzasadnienie. Jeżeli pieniądz posiada jakąkolwiek istotę, to z pewnością jest nią pożądanie - wyobrażenie wszystkich potencjalnych dóbr i przyjemności, które może zapewnić. Pieniądz pełni więc rolę pośrednika pomiędzy podmiotem a utowarowionym przedmiotem jego pożądania". Georgios Papadopoulos, Notes Towards a Critique of Money

Georgios Papadopoulos - absolwent wydziału Filozofii i Nauk Społecznych w London School of Economics. Pracuje nad doktoratem z filozofii i ekonomii na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Członek Circle for Lacanian Ideology Critique na Jan van Academie w Maastricht. Obecnie koordynuje projekt badawczy "Drachma, spekulacja na wartości symbolicznej" poświęcony ekonomii współczesnej Grecji.

<< Georgios Papadopoulos, Notes Towards a Critique of Money, design: Neda Firfova