PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2011-12-10
WIECZNA RADOŚĆ. EKONOMIA POLITYCZNA 
SPOŁECZNEJ KREATYWNOŚCI
Wolny Uniwersytet Warszawy. Tom 4

Wieczna radość to obietnica powszechnego szczęścia, które zapewnić ma szeroko aplikowana, także w życiu gospodarczym, kreatywność. Czy stanowi ona narzędzie ludzkiej emancypacji, czy raczej instrument kontroli oraz przestrzeń dla inwestycji i spekulacji?

Publikacja przedstawia krytycznie spojrzenie na ideologię, która kreatywne sektory produkcji uznaje za centralne segmenty gospodarki, a klasę kreatywną za wiodącą siłę społeczną. Książka nie dotyczy tylko wąsko rozumianego świata sztuki, chociaż poświęca mu wiele miejsca. Sztuka analizowana jest tutaj jako społeczny poligon doświadczalny, na którym testowane są nowatorskie sposoby organizowania pracy i jej zawłaszczania, produkcji i spekulacji, generowania wartości i jej akumulacji. 

Publikacja zawiera pierwsze w Polsce przekłady tekstów znanych myślicieli takich jak Luc Boltanski, Issabelle Graw czy Martha Rosler. Nie zatrzymuje się na krytycznej diagnozie, ale prezentuje także możliwe alternatywy dla obecnego status quo.

Książka jest podsumowaniem międzynarodowej konferencji Ekonomia polityczna społecznej kreatywności. Praca i wartość we współczesnym kapitalizmie, która odbyła się w październiku 2011 roku w Warszawie. Naszym celem jest wprowadzenie do dyskusji o przyszłości kultury argumentów sprzeciwiających się bezrefleksyjnej akceptacji tak ograniczonej wizji społecznej kreatywności.

Autorzy tekstów
: Luc Boltanski, Alexander Neumann, John Roberts, Jason Francis Mc Gimsey,  Dušan Grlja, Massimiliano Tomba, Matteo Pasquinelli, Bojana Romic, Yiannis Mylonas, Joanna Bednarek, Ewa Majewska, Anna Zawadzka, Isabelle Bruno, Patricia Reed, Diedrich Diederichsen, Neil Cummings, Marina Vishmidt, Isabelle Graw, Hans Abbing, The Freee Art Collective, Vlad Morariu, Stevphen Shukaitis, Martha Rosler, Gigi Roggero, Patricia Reed
Komitet redakcyjny: Michał Kozłowski, Agnieszka Kurant, Jan Sowa (redaktor prowadzący), Krystian Szadkowski, Kuba Szreder
Recenzja naukowa: dr hab. Piotr Żuk
Tłumaczenia: Paweł Michał Bartolik, Joanna Bednarek, Iwona Bojadżijewa, Piotr Juskowiak, Mateusz Karolak, Agnieszka Kowalczyk, Paulina Sieniuć, Wiktor Marzec, Mikołaj Ratajczak, Jan Sowa, Krystian Szadkowski, Maciej Szlinder, Anna Wojczyńska
Wybór ilustracji: Martha Rosler, ilustracje z domeny publicznej oraz archiwum artystki
Opracowanie redakcyjne: Aniela Pilarska
Korekta: Paulina Sieniuć
Projekt graficzny/skład: Grzegorz Laszuk, Anna Hegman (Książki i Strony)
Wydawca: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Cena: 40 pln
ZAMAWIAM 

Czytaj więcej o konferencji+TU

WIECZNA RADOŚĆ SPOTKANIA PROMOCYJNE:
WROCŁAW: 26.01, czwartek, g. 18.00 - miejsce: Dom Ekonomisty, ul. Klasztorna 24/25, Poznań | udział wezmą: dr Joanna Bednarek (PPG UAM), Maciej Frąckowiak (IS UAM), Krystian Szadkowski (WUW, Praktyka Teoretyczna) Prowadzenie dyskusji: Maciej Szlinder (Fundacja ZaCzyn, Praktyka Teoretyczna) | organizatorzy: Praktyka Teoretyczna i Fundacja ZaCzyn
WARSZAWA: 14.02, wtorek, g. 18.00 - miejsce: Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa, ul. Krakowskie Przedmieście 7 | uczestnicy: Michał Kozłowski, Jan Sowa, Kuba Szreder | prowadzenie: Mikołaj Ratajczak | partner spotkania: Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa w Warszawie
ŁÓDŹ: 22.02, środa, g. 18.00 - miejsce: Świetlica Krytyki Politycznej, ul. Piotrkowska 101, lewa oficyna, I piętro |uczestnicy: Joanna Sokołowska, Jan Sowa, Kuba Szreder, Mikołaj Ratajczak | prowadzenie: Wiktor Marzec | partner spotkania: Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi

Publikacja jest wynikiem konferencji "Ekonomia polityczna społecznej kreatywności. Praca i wartość we współczesnym kapitalizmie" zorganizowanej we współprcy z Wydziałem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Austriackim Forum Kultury w Warszawie w ramach projektu Wolnego Uniwersytetu Warszawy "Społeczna ekonomia kreatywności. W poszukiwaniu ekonomicznych strategii wspierania niezależnego obiegu kultury" realizowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury / www.obserwatoriumkultury.nck.pl