PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2011-10-03
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WOLNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWY:


EKONOMIA POLITYCZNA SPOŁECZNEJ KREATYWNOŚCI. PRACA I WARTOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM KAPITALIZMIE

czas: 20-22.10.2011
miejsce: Warszawa, Kampus Uniwersytetu Warszawskiego: Stary BUW sala 205 oraz Sala Samorządu Studenckiego UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

udział wezmą
: Hans Abbing, Luc Boltanski, Neil Cummings, Diedrich Diederichsen, Isabelle Graw, Matteo Pasquinelli, John Roberts, Gigi Roggero, Martha Rosler, Hito Steyerl, Joanna Bednarek, Isabelle Bruno, Dusan Grlja, Precarious Workers Brigade, Johsua Simon, Stevphen Shukaitis, Britta Timm Knudsen, Ewa Majewska, Jason Francis McGimsey, Vlad Morariu, Yiannis Mylonas, Alexander Neumann, Bojana Romic, Massimiliano Tomba, Marina Vishmidt oraz Patricia Reed

wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona
język roboczy: angielski
zapisy: szymon[at]funbec.eu
program: +tu
opis:
+tu

Tegoroczna konferencja Wolnego Uniwersytetu Warszawy podejmuje krytyczną refleksję nad kwestią gospodarki opartej na wiedzy i powszechnej kreatywności. Przyświecające jej hasło "politycznej ekonomii kreatywności", to zaproszenie do całościowej i skrupulatnej analizy ekonomicznych i społecznych mechanizmów organizujących funkcjonowanie kreatywnej gospodarki oraz jej związków z kreatywnością jako wartością społeczną.
pełny opis konferencji+TU

PROGRAM KONFERENCJI:
(program może ulec zmienie)

    20.10.2011, czwartek, g. 18.00-20.00
budynek dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, sala 205

WYKŁAD INAUGURACYJNY (g. 18.00-20.00):
Luc Boltanski - "Od rzeczy do dzieł sztuki. Proces wartościowania i przypisywania wartości obiektom"
 (tłumaczenie symultaniczne: francuski/angielski)

21.10.2011, piątek, 10.30-19.30
Sala
Samorządu Studenckiego UW

PANEL 1.: PRZYSZŁOŚĆ PRACY: ZMIENIAJĄCE SIĘ FORMY PRACY I JEJ WYNAGRADZANIA (g. 10.30-14.00)
Alexander Neumann - "Krótka historia pracy: od pojęcia subsumcji do wielości"

Ewa Majewska - "Peryferia w centrum? Reprodukcyjna i afektywna praca kobiet jako peryferia w centrum kreatywności"
Isabelle Bruno - "Zarządzanie społeczną kreatywnością poprzez benchmarking. Od managmentu xeroxa do »innowacyjnej europy«”

Joanna Bednarek - "Opisać reżimy nadzoru/wyzysku"
Bojana Romic - "Inkasowanie kolektywnej pracy: platforma facebook"
Britta Timm Knudsen - "Wolność dotyczy tego, co zostało tobie zrobione"
PANEL 2.: IDEOLOGICZNE PRZYWŁASZCZENIA: KOGNITYWNY KAPITALIZM I PRZEMYSŁY KREATYWNE (g. 15.00-18.30)
Martha Rosler
John Roberts - "O sztuce i alienacji raz jeszcze"
Joshua Simon - "Prywatyzacja jako najwyższe stadium kolonizacji"
Hans Abbing - "Uwagi o wyzysku artystów"
Stevphen Shukaitis (skype) - "Ogród bifurkacji: technologie składu, rekuperacja i praca duszy w dobie neoliberalizmu"
WIECZORNY PROGRAM (g. 18.30-19.30):
Neil Cummings - "Sztuka i rynek sztuki"22.10.2011, sobota, 10.00-19.30
budynek dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, sala 205

PANEL 3.: WŁASNOŚĆ I WARTOŚĆ (g. 10.00-13.30)
Isabelle Graw - "Wartość malarstwa – uwagi na temat nieokreśloności, quasi-osób i wartości"

Massimiliano Tomba - "Law of Value, Old and New"
Diedrich Diederichsen - "Jakiego rodzaju zakrzepły czas ludzkiego życia nabywacie, kupując sztukę – oraz jak chcecie go ponownie upłynnić?"

Matteo Pasquinelli - "Kapitalizm maszynowy oraz wartość dodatkowa sieci: w stronę ekonomii politycznej maszyny turinga"

Yiannis Mylonas - "Akumulacja, kontrola i przygodność: ku krytycznemu rozumieniu piractwa praw własności intelektualnej"
Marina Vishmidt - "Realne dzięki negatywnej cesze niebycia jeszcze możliwym: spekulacja jako sposób produkcji w sztuce i w ramach kapitału"
PANEL 4.: POLITYKA W EPOCE PRACY NIEMATERIALNEJ (g. 15.00-18.30):
Jason Francis Mcgimsey  - "Produkcja wartości i podmiotowości w kapitalizmie kognitywnym"
Gigi Roggero - "Skład żywej wiedzy: praca, przechwytywanie i rewolucja"

Vlad Morariu - "Ku twórczej prekarnej przyjaźni"
Dusan Grlja
- ""Praca kreatywna" w produkcji kulturalnej oraz krytyce praktyk kulturalnych"
Precarious Workers Brigade - "Narzędzia do kolektywnego działania - prekarność: trybunał ludowy"
WIECZORNY PROGRAM (g. 18.30-19.00)
Hito Steyerl "Sztuka jako zajęcie" 
W.A.G.E. - wywiad z grupą artystyczną (skype)
+++
Kurator WUW: Kuba Szreder
Zespół kuratorski konferencji: Michał Kozłowski, Agnieszka Kurant, Jan Sowa, Krystian Szadkowski, Kuba Szreder
Organizator WUW: Fundacja Bęc Zmiana / www.funbec.eu

Konferencja "Ekonomia polityczna społecznej kreatywności. Praca i wartość we współczesnym kapitalizmie" organizowana jest we współprcy z Wydziałem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Austriackim Forum Kultury w Warszawie w ramach projektu Wolnego Uniwersytetu Warszawy "Społeczna ekonomia kreatywności. W poszukiwaniu ekonomicznych strategii wspierania niezależnego obiegu kultury" realizowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury / www.obserwatoriumkultury.nck.pl