PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2011-02-18

Uniwersytet znalazł się dziś z pewnością w centrum zainteresowania wielu światowych i lokalnych graczy politycznych i ekonomicznych. Świadczy o tym choćby fakt, ze nawet w Polsce, po dwudziestu latach pozostawiania uczelni samym sobie, przedsięwzięte zostały szybkie i zdecydowane kroki, by podporządkować uniwersytet rynkowej logice rentowności, konkurencji i zysku. (...) Autonomię uniwersytetu można wypracować i z tego względu jest on dzisiaj z pewnością polem walki – polem, na którym od kilkunastu lat ruchy społeczne w Polsce ponoszą sromotną klęskę.

Musimy wciąż na nowo uczyć się mówić o uniwersytecie i zachodzących na jego gruncie przemianach. Również i my chcielibyśmy wnieść swój wkład na tym polu. W związku z tym cotygodniowo publikować będziemy teksty krytyczne i sprawozdania z alternatywnych praktyk oporu pochodzące z książki kolektywu Edu-Factory. Nieustannie jednak starając się dokonywać translacji wypracowanych tam kategorii na warunki polskie i zachodzącą transformację polskiego uniwersytetu. Dlatego już dziś zachęcamy wszystkich potencjalnych autorów do współpracy w tym przedsięwzięciu.

Krystian Szadkowski i Jan Sowa: Fabryki wiedzy

CZYTAJ WIĘCEJ: + TU