PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2010-12-10
PRZEMYSŁY KREATYWNE I FABRYKI WIEDZY:
ANALIZA I OPÓR
/ PODSUMOWANIE KONGRESU WUW


Drugi Zjazd Wolnego Uniwersytetu Warszawy (LINK) odbył się w dniach 7 - 9 grudnia 2010 w lokalu SOLEC w Warszawie. Wzięli w nim udział artyści, kuratorzy, aktywiści, badacze z całej Europy. Prowadzone dyskusje dotyczyły aktualnej sytuacji na polach kultury i szkolnictwa wyższego, ograniczanych mechanizmami biurokratyzacji i komercjalizacji, a w szczególności - mechanizmów uwspólniania wiedzy i działania wspólnotowego, profesjonalizacji sztuki, pedagogiki alternatywnej, neoliberalnych reform szkolnictwa wyższego oraz mechanizmów tworzenia kapitału symbolicznego i ekonomicznego w warunkach kapitalizmu kognitywnego.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowania z trzech kolejnych dni Zjazdu.

PODSUMOWANIA:
Dzień 1: PDF
Dzień 2: PDF
Dzień 3: PDF