PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2016-01-10

CZYTANKI DLA UŻYTKOWNIKÓW SZTUKI
Seminaria towarzyszące wystawie „Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej”
prowadzący: Sebastian Cicochki, Joanna Figiel, Michał Kozłowski, Zofia Płoska, Tomasz Rakowski, Kuba Szreder
data: 13.01-01.05.2016 (każda druga środa miesiąca)
miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3Zespół Wolnego Uniwersytetu Warszawy zaprasza na nowy cykl seminariów, towarzyszący wystawie Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej. W nawiązaniu do tradycji latających uniwersytetów WUW proponuje serię samokształceniowych spotkań dla użytkowników i użytkowniczek sztuki. Czytanki posłużą skompletowaniu pojęciowej skrzynki narzędziowej, która pozwoli na samodzielne majsterkowanie przy zagadnieniach kluczowych dla zrozumienia roli i pozycji sztuki w dzisiejszym świecie. Czytanki odnoszą się bezpośrednio do wystaw organizowanych w tym samym czasie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Robiąc użytek, Po co wojny są na świecie oraz Chleb i róże), teoretyczną refleksję zakorzeniając w rozmowie o bieżących praktykach kuratorskich i artystycznych.

2015-10-01
konferencje / zjazdy

 KONFERENCJA

FORMER WEST SZTUKA I PRACA
PO KOŃCU ZATRUDNIENIA
czas: 09–10.10.2015
miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
 
 
 „Sztuka i praca po końcu zatrudnienia” to wspólny projekt realizowany przez BAK, basis voor actuele kunst w Utrechcie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Wolny Uniwersytet Warszawy (WUW). Punktem wyjścia do rozmowy jest raport z badań przeprowadzonych przez Wolny Uniwersytet Warszawy dotyczących warunków i podziału pracy w polu sztuki pt. „Fabryka sztuki” (Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2014).
 
Raport ten stanowi opis obecnych wzorców zatrudnienia oraz dystrybucji zasobów w obszarze polskiej sztuki współczesnej. Jest diagnozą sytuacji, w której miłość do sztuki i chęć działania w jej polu uzasadnia nieodpłatną pracę w projektach artystycznych. Złe warunki ekonomiczne oraz prekarność ludzi sztuki są podszyte ciągłym lękiem przed wypadnięciem z obiegu, utratą kontaktów społecznych i wykluczeniem. Z drugiej strony, możliwość uczestniczenia w polu sztuki jest wciąż powiązana z uprzywilejowaną sytuacją klasową. Nieopłacanym artystom czy kuratorom przetrwanie nader często zapewniają odziedziczone zasoby (np. mieszkania) czy wsparcie rodziców.
 

 

2015-06-17
FABRYKA SZTUKI
Raport Wolnego Uniwersytetu Warszawy
 
 
 
Publikacja „Fabryka Sztuki” to podsumowanie wyników dwuletnich badań dotyczących podziału i warunków pracy na polu sztuk wizualnych w Polsce. Publikacja jest darmowa, dystrybuowana na strona WUW'u oraz Fundacji Bęc Zmiana. 
 
2015-05-17

 CZYTANKI DLA
ROBOTNIKÓW SZTUKI 2015

Jakie jest miejsce publiczności w artystycznym podziale pracy? 

Spotkanie z Jeanem-Louis Fabiani (EHESS, Paryż, profesor gościnny Uniwersytetu Warszawskiego) 

Czwartek, 28.05.2015, godz. 18.00 Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3 

Spotkanie w języku angielskim

Ostatnie tendencje w sztuce współczesnej wywołały ważne pytania co do artystycznego podziału pracy, stawiane w kontekście “światów sztuki" i pola sztuki. Obok krytyka i marszanda pojawiły się nowe postaci: „nowy kurator”, „komisarz” i radykalny akademik wybijają się na tle tłumu pośredników. Co ciekawe, publiczność zdaje się nie odgrywać zasadniczej roli tym procesie. Wykład i seminarium będzie próbą analizy napięcia, które powstaje pomiędzy autonomią artysty ustanowioną wraz z narodzinami sztuki nowoczesnej a głosem widza. 

<<< Fot. Bartosz Stawiarski, z archiwum Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

2015-03-18
FABRYKA SZTUKI
Spotkania promocyjneWolny Uniwersytet Warszawy
zaprasza do udziału w spotkaniach i dyskusjach towarzyszących premierze raportu "Fabryka Sztuki", będącego podsumowaniem wyników dwuletnich badań dotyczących podziału i warunków pracy na polu sztuk wizualnych w Polsce.

Najbliższe spotkania:
27.03.2015, g. 18.00, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
15.05.2015, g. 18.00, Bunkier Sztuki w Krakowie
16.04.2014, g. 18.00, Muzeum Współczesne we Wrocławiu

Informacje o raporcie: +TU

2015-02-17

WIECZNA RADOŚĆ. EKONOMIA POLITYCZNA 
SPOŁECZNEJ KREATYWNOŚCI

Edycja angielska!

Przedstawiamy angielską edycję publikacji Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, która powstała jako podsumowanie konferencji WUW na Uniwersytecie Warszawskim. Publikacja wydana została przez Fundację Bęc Zmiana we współpracy z wydawnictem May Fly Books i dostępna jest w formie ebooka dostępnego na stronach WUW i May Fly 

Czytaj więcej: +TU

2014-11-27
POLE SZTUKI JAKO FABRYKA SPOŁECZNA

Konferencja Wolnego Uniwersytetu Warszawy

POLE SZTUKI JAKO FABRYKA SPOŁECZNA.
PODZIAŁ PRACY, FORMY KAPITAŁÓW I SYSTEMY EKSPLOATACJI WE WSPÓŁCZESNEJ PRODUKCJI KULTUROWEJ
czas: 8 listopada 2014, g. 11-18.30
miejsce: Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, audytorium pawilonu EMILIA (wejście od ul. Emilii Plater)
uczestnicy konferencji: prof. Hans Abbing (University of Amsterdam), prof. Luc Boltanski (École des hautes études en sciences sociales, Paris), Jean-Louis Fabiani (École des hautes études en sciences sociales, Paris) prof. Gregory Sholette (City University of New York), prof. Angela McRobbie (Goldsmiths, University of London), prof. Marek Krajewski (Uniwersytet w Poznaniu), dr Isabelle Bruno (Universite Lille), dr Pascal Gielen (University of Groningen)
prowadzenie konferencji i kierownicy merytoryczni projektu: Michał Kozłowski, Jan Sowa, Kuba Szreder
 
 
Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Wolny Uniwersytet Warszawy w ramach szóstej edycji festiwalu Warszawa w Budowie. Konferencja będzie okazją do pierwszej publicznej prezentacji wstępnych wyników badań empirycznych 'Podział pracy oraz związanej z nią dystrybucji kapitałów społecznych i ekonomicznych w polu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce', prowadzonych przez Wolny Uniwersytet Warszawy w 2013 i 2014 roku.
 

 

2014-10-08

CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI 2014: O NĘDZY PROJEKTOWEGO ŻYCIA 

CZYTANKA # 6: MIEĆ I POTRZEBOWAĆ:
ludzie sztuki a miejskie dobra wspólne.
Czy sztuka może być dobrem wspólnym?

Miejsce: pracownia Katarzyny Górnej, ulica Inżynierska 3, lokal 13, 5 piętro
Czas: Środa, 24 październik, godzina 19.00
Prowadzenie: Kuba Szreder, we współpracy z Joanną Figiel i Tomkiem Fudalą 

Na podstawie polskich tłumaczeń manifestów i dokumentów programowych berlińskiej grupy Haben und Brauchen (Mieć i Potrzebować).  


Na kolejnym seminarium Wolnego Uniwersytetu Warszawy zastanowimy się nad sytuacją ludzi sztuki w kontekście przestrzeni miejskiej oraz dóbr wspólnych. Na warsztat weźmiemy manifesty i dokumenty programowe berlińskiej grupy artystyczno-aktywistycznej Haben und Brauchen, która porusza problemy producentów kultury w szerszym kontekście polityki miejskiej oraz prekaryzacji świata pracy. Na Czytankach porozmawiamy o tym czy i w jaki sposób artyści uczestniczą w tworzeniu miejskich dóbr wspólnych, o ich roli w procesach gentryfikacji oraz możliwościach wpływu na politykę miejską. Sytuacja w Berlinie interesuje nas jako punkt wyjścia do rozmowy o naszych lokalnych problemach. Szczególną uwagę poświęcimy konkretnemu przypadkowi programu rewitalizacji warszawskiej dzielnicy Praga Północ. Porozmawiamy o potencjalnej roli artystów w tym przedsięwzięciu. 

CZYTAJ WIĘCEJ, POBIERZ TEKSTY: +TU

<<< Fot. Pałacyk Konopackiego, jeden z potencjalnie rewitalizowanych obiektów na Pradze Północ
 

 

2014-09-08

Czytanki dla Robotników Sztuki 2014: O Nędzy Projektowego Życia.

CZYTANKA #5: OD NIEZALEŻNOŚCI DO WSPÓŁZALEŻNOŚCI: ekonomiczna różnorodność sztuki współczesnej. O pracy biopolitycznej i tworzeniu wartości
Czas: 23 września, godzina 18.00
Miejsce: A-I-R Laboratory, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, ul. Jazdów 2
Na podstawie tekstów feministycznych ekonomistek J.K. Graham-Gibson oraz manifestu Temporary  Services  
Prowadzenie: Kuba Szreder, we współpracy z Brave New Alps, Asli Cavusoglu oraz Maja Bekan (rezydenci i rezydentki A-I-R)
(seminarium odbywa się po Angielsku)

 
Na kolejnym seminarium Wolnego Uniwersytetu Warszawy będziemy rozmawiać o ekonomicznej różnorodności sztuki współczesnej, czytając teksty feministycznych ekonomistek J.K. Graham-Gibson. Teoria Graham-Gibson podkreśla wewnętrzne skomplikowanie oraz otwartość systemów ekonomicznych, których nie można opisywać jedynie kategoriami zysku, kapitału czy pracy najemnej. Ekonomiczna różnorodność obejmuje zarówno monetarne, jak i nie-monetarne, kapitalistyczne i nie-kapitalistyczne, najemne i woluntarystyczne formy pracy, modele wymiany czy dystrybucji zasobów.
 
Teksty na seminarium:
J.K. Graham-Gibson, Creating a Language of Economic Diversity [w:] "A Postcapitalist politics", str. 53 - 79
Temporary Services, Independence proceeds from Interdependence [w:] "A Guidebook for Alternative Nows", red. Amber Hickey, str. 11-13
 
Teksty można pobrać +TU albo otrzymać pod adresem szymon@beczmiana.pl
 
Czytaj więcej: +TU

<< Ilustracja ze strony Casco Projects: http://www.cascoprojects.org/unusualbusinessreader/reader/economic-meltdown/
2014-06-05

CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI 2014: O NĘDZY PROJEKTOWEGO ŻYCIA 

CZYTANKA #4: DLACZEGO ARTYŚCI SĄ BIEDNI
Elastyczność, bieda i prekarność czyli o kosztach projektowego życia.

Miejsce: Warszawa, pracownia Katarzyny Górnej, ulica Inżynierska 3, lokal 13, 5 piętro
Czas: 24 czerwca 2014, g. 18.00
Prowadzenie: Kuba Szreder

 
Na podstawie polskiego tłumaczenia tekstu Hansa Abbinga Inner Art World Exploitation of Poor Artists ("Eksploatacja biednych artystów wewnątrz świata sztuki").
 
 
2014-04-22

CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI 2014: O NĘDZY PROJEKTOWEGO ŻYCIA 

CZYTANKA #3: CIEMNA MATERIA ŚWIATA SZTUKI
O związkach pomiędzy polem widzenia i grawitacją artystycznego wszechświata, czyli zwycięzcy i przegrani symbolicznej konkurencji.


Miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawa, Pawilon Emilia, ul. Emilii Plater 51
Czas: 13 maja 2014, g. 18.00
Prowadzenie: Kuba SzrederZapraszamy do udziału w kolejnej edycji cyklu seminarynego Czytanki dla Robotników Sztuki. Tym razem spotkanie nosi tytuł „Ciemna materia świata sztuki, czyli o związkach pomiędzy polem widzenia i grawitacją artystycznego wszechświata”.

czas: 13.05.2014, wtorek, g. 18.00

Teksty:
Gregory Sholette, „Dark Matter. Art and Politics in the Age of Enterprise Culture”, fragmenty rozdziałów:
„Introduction: the Missing Mass”, str. 1 - 8
„Glut, overproduction, redundancy!”, str. 116 - 134
Pobierz teksty + TUTAJ

 

2014-04-03

CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI 2014: O NĘDZY PROJEKTOWEGO ŻYCIA 

CZYTANKA #2: NIGDY NIE PRACUJ!
Artystyczny strajk i odmowa pracy w przemysłach kultury. Czyli o fabrykach kreatywności, ich powstaniu i mechanizmach działania

Miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3, Warszawa
Czas: 29 kwietnia, g. 18.00
Prowadzenie: Kuba Szreder 

Spotkanie i dyskusja na podstawie manifestów Gorana Dordevica, Kazimierza Malewicza, Mladena Stilinovica oraz tekstów Geralda Rauniga i Stevphena Shukaitiesa 
 
We współpracy z Wolnym Uniwersytetem Warszawy, Fundacją Bęc Zmiana i Muzeum Sztuki Nowoczesnej
 
Na pierwszym powakacyjnym seminarium Wolnego Uniwersytetu Warszawy zastanowimy się nad sztuką jako 'pochwałą lenistwa', artystycznym strajkiem i odmową pracy w późnym kapitalizmie. U podwalin współczesnego rozumienia sztuki leży przekonanie, że aktywność artystów jest czymś z gruntu odmiennym od wyalienowanej pracy. Twórczość artystyczna, w przeciwieństwie do innych form aktywności, sama w sobie zawiera swoje własne - kreatywne i egzystencjalne - spełnienie. 
 
 

 

2014-02-07

CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI 2014: O NĘDZY PROJEKTOWEGO ŻYCIA 

CZYTANKA #1: DLACZEGO WSZYSCY ROBIMY PROJEKTY POMIMO TEGO,
ŻE NIKT Z NAS TEGO ZA BARDZO NIE LUBI
Wstęp do projektowania kultury, czyli projektowanie jako mechanizm produkcji kulturalnej w późnym kapitalizmie
czas: 28.02.2014, g. 18.00
miejsce: CSW Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2
prowadzenie: Kuba Szreder
 Wolny Uniwersytet Warszawy i Fundacja Bęc Zmiana, we współpracy z projektem Marthy Rosler "Przewodnik dla zagubionych" zapraszają na pierwsze spotkanie w nowej edycji popularnego cyklu  "Czytanki dla Robotników Sztuki".
 Wolny Uniwersytet Warszawy reaktywuje swój popularny cykl Czytanki dla Robotników Sztuki. Pierwsze spotkanie w 2014 roku obracać się będzie dookoła projektów, jako głównego sposobu organizowania usieciowionej produkcji artystycznej w płynnym kapitalizmie. Seminarium zrealizowane będzie jako cześć projektu Marthy Rosler dla CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie Poradnik dla zagubionych: jak odnieść sukces w nowej Polsce?

lektury: Luca Boltanski i Eve Chiapello: "New Spirit of Capitalism" 

Pascal Gielen: "Creativity and other Fundamentalisms"
pobierz teksty +tutaj
 
2014-01-01
FABRYKA SZTUKI
publikacje
 

opisWIECZNA RADOŚĆ. EKONOMIA POLITYCZNA SPOŁECZNEJ KREATYWNOŚCI
 

opisIVAN ILLICH: ODSZKOLNIĆ SPOŁECZEŃSTWO

2012-07-05
WOLNY UNIWERSYTET WARSZAWY NA FESTIWALU ALTERNATIVA
pogadanki i warsztaty, 30.07-13.08.2012, Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku
www.wuw-warszawa.pl / www.alternativa.org.pl

30.07, godz. 14.00 - 18.00
Sebastian Cichocki:
Wszystkie rzeczy, które kiedyś wiedzieliśmy, ale których nie potrafimy sobie teraz przypomnieć. Warsztaty z twórczego zapominania

31.07, godz. 16.00 - 18.00
Jan Sowa:
Skąd się biorą pieniądze? Krótki kurs kreatywnego zadłużania

06.08, godz. 16.00 - 18.00
Ewa Majewska:
Niewidzialna praca kobiet, na przykładzie pracownic stoczni Gdańskiej. Wystawa, rozmowa, wspomnienie

13.08, godz. 16.00 - 18.00
Michał Kozłowski:
Skąd się bierze wartość czyli o co właściwie chodziło brodatemu filozofowi z Trewiru

2012-05-10
ZNAKI RÓWNOŚCI
spotkanie wokól najnowszego numeru "Bez Dogmatu"

czas: 7.05, poniedziałek, g.18.30 | miejsce: Warszawa, Bęc Zmiana, Mokotowska 65/7 | uczestnicy: Michał Kozłowski, Piotr Szumlewicz, Piotr Laskowski | moderacja: Anna Zawadzka | organizatorzy: Wolny Uniwersytet Warszawy, Bez Dogmatu, Bęc Zmiana

2012-02-22

PIENIĄDZ I POŻĄDANIE
CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI
czas: 21.02, wtorek, g. 18:30
miejsce: Bęc Zmiana, Mokotowska 65/7, Warszawa

 

W niepewnych czasach pogłębiającego się kryzysu, zapaści rynków finansowych, wzrastającego deficytu, drastycznych planów oszczędnościowych oraz radykalizujących się postaw społecznych Wolny Uniwersytet Warszawy zaprasza na spotkanie poświęcone statusowi oraz społecznej roli pieniądza w czasach późnego kapitalizmu i niematerialnej gospodarki.

Czytaj więcej+TU

 

2011-12-10
WIECZNA RADOŚĆ. EKONOMIA POLITYCZNA 
SPOŁECZNEJ KREATYWNOŚCI
Wolny Uniwersytet Warszawy. Tom 4

Wieczna radość to obietnica powszechnego szczęścia, które zapewnić ma szeroko aplikowana, także w życiu gospodarczym, kreatywność. Czy stanowi ona narzędzie ludzkiej emancypacji, czy raczej instrument kontroli oraz przestrzeń dla inwestycji i spekulacji?

2011-12-09
IVAN ILLICH:
ODSZKOLNIĆ SPOŁECZEŃSTWO
DYSKUSJA W TAJNYCH KOMPLETACH, WROCŁAW

prowadzenie: Marta Koronkiewicz, Paweł Kaczmarski
uczestnicy: dr Marian Bielecki oraz dr Rafał Włodarczyk
miejsce: Wrocław, Tajne Komplety, ul. Przejście garncarskie 2, www.tajnekomplety.osdw.pl

Spotkanie przeprowadzone w ramach cyklu "Kreacje krytyczne" orgnizowanego przez Wrocławski Klub Krytyki Politycznej, 8. Arkusz “Odry” oraz Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców UWr

2011-12-09
EKSPERYMENTALNY ZESTAW DO BADAŃ ROBOTNIKÓW SZTUKI

Premiera ankiety wizualnej WUW podczas festiwalu Steirischer Herbst w Graz (Austia)
CZYTAJ WIĘCEJ: +TU

2011-11-01
EKONOMIA POLITYCZNA SPOŁECZNEJ KREATYWNOŚCI
EKONOMIA POLITYCZNA SPOŁECZNEJ KREATYWNOŚCI
konferencja Wolnego Uniwersytetu Warszawy
20-22.10.2011, WarszawaTegoroczna konferencja Wolnego Uniwersytetu Warszawy podejmowała krytyczną refleksję nad kwestią gospodarki opartej na wiedzy i powszechnej kreatywności. Przyświecające jej hasło "politycznej ekonomii kreatywności", to zaproszenie do całościowej i skrupulatnej analizy ekonomicznych i społecznych mechanizmów organizujących funkcjonowanie kreatywnej gospodarki oraz jej związków z kreatywnością jako wartością społeczną.

udział wezięli: Diedrich Diederichsen, Gigi Roggero, Hans Abbing, Hito Steyerl, Isabelle Graw, John Roberts, Luc Boltanski, Martha  Rosler , Matteo Pasquinelli, Neil Cummings, Alexander Neumann, Bojana Romic, Britta Timm Knudsen, Dusan Grlja, Ewa Majewska, Isabelle Bruno, Jason Francis Mcgimsey, Joanna Bednarek, Joshua Simon, Marina Vishmidt, Massimiliano Tomba, Precarious Workers Brigade, Stevphen Shukaitis, Vlad Morariu, Yiannis Mylonas, Patricia Reed i inni
zespół kuratorski konferencji:
Michał Kozłowski, Agnieszka Kurant, Jan Sowa, Krystian Szadkowski, Kuba Szreder

szczegółowy program i opis konferencji:
+TU
publikacja pokonferencyjna: +TU
dokumentacja wideo: +TU
dokumentacja foto.: +TU

Konferencja "Ekonomia polityczna społecznej kreatywności. Praca i wartość we współczesnym kapitalizmie" organizowana jest we współprcy z Wydziałem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Austriackim Forum Kultury w Warszawie w ramach projektu Wolnego Uniwersytetu Warszawy "Społeczna ekonomia kreatywności. W poszukiwaniu ekonomicznych strategii wspierania niezależnego obiegu kultury" realizowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury / www.obserwatoriumkultury.nck.pl

2011-10-03
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WOLNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWY:


EKONOMIA POLITYCZNA SPOŁECZNEJ KREATYWNOŚCI. PRACA I WARTOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM KAPITALIZMIE

czas: 20-22.10.2011
miejsce: Warszawa, Kampus Uniwersytetu Warszawskiego: Stary BUW sala 205 oraz Sala Samorządu Studenckiego UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

udział wezmą
: Hans Abbing, Luc Boltanski, Neil Cummings, Diedrich Diederichsen, Isabelle Graw, Matteo Pasquinelli, John Roberts, Gigi Roggero, Martha Rosler, Hito Steyerl, Joanna Bednarek, Isabelle Bruno, Dusan Grlja, Precarious Workers Brigade, Johsua Simon, Stevphen Shukaitis, Britta Timm Knudsen, Ewa Majewska, Jason Francis McGimsey, Vlad Morariu, Yiannis Mylonas, Alexander Neumann, Bojana Romic, Massimiliano Tomba, Marina Vishmidt oraz Patricia Reed

wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona
język roboczy: angielski
zapisy: szymon[at]funbec.eu
program: +tu
opis:
+tu

2011-08-21
EKONOMIA POLITYCZNA SPOŁECZNEJ KREATYWNOŚCI. PRACA I WARTOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM KAPITALIZMIE
/ OPEN CALL: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WOLNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWY / 20-22.10.2011, Warszawa
2011-07-29

EKONOMIA POLITYCZNA SPOŁECZNEJ KREATYWNOŚCI. PRACA I WARTOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM KAPITALIZMIE  // 20-22.10.2011
Warszawa

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WOLNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWY // OPEN CALL

lista potwierdzonych uczestników:
Luc Boltanski, Neil Cummings, Diedrich Diederichsen, Matteo Pasquinelli, John Roberts, Gigi Roggero, Martha Rosler, Hito Steyerl

zespół kuratorski konferencji: Michał Kozłowski, Agnieszka Kurant, Jan Sowa, Krystian Szadkowski, Kuba Szreder

forma uczestnictwa: 15-20 minutowe wystąpienie w jednej z konferencyjnych sesji. Językiem konferencji jest angielski. Planujemy publikację dwujęzycznego (PL-ANG), recenzowanego podsumowania konferencji zawierającego niektóre z tekstów wystąpień.

termin przyjmowania zgłoszeń: 15 września 2011

opłaty/stypendia: nie przewidujemy żadnych opłat konferencyjnych. WUW jest w stanie zapewnić ograniczoną liczbę stypendiów na przejazd i zakwaterowanie (do 200 euro) dla freelancerów, niezależnych artystów i teoretyków, którzy nie są afiliowani przy uczelniach lub innych instytucjach. Zainteresowanych otrzymaniem stypendium WUW, prosimy o zaznaczenie tego wyraźnie w zgłoszeniach oraz oszacowanie kosztów podróży do Warszawy

zgłoszenia / kontakt: prosimy o przesłanie krótkiego abstraktu (do 300 słów) wraz z biogramem na adres szymon[at]funbec.eu – Szymon Żydek odpowie też na wszystkie pytania związane z konferencją.

Konferencja "Ekonomia polityczna społecznej kreatywności. Praca i wartość we współczesnym kapitalizmie" organizowana jest we współprcy z Wydziałem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Austriackim Forum Kultury w Warszawie w ramach projektu Wolnego Uniwersytetu Warszawy "Społeczna ekonomia kreatywności. W poszukiwaniu ekonomicznych strategii wspierania niezależnego obiegu kultury" realizowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury / www.obserwatoriumkultury.nck.pl

2011-07-11
BEZ PIENIĘDZY

wyjazdowa sesja naukowo-rekreacyjna: 
seminaria, dyskusje, kino letnie, gotowanie, relaks

czas
: 11-15.07.2011
miejsce: wieś Kolonia, powiat kartuski, Kaszuby
metoda pracy: letni barcamping

2011-02-06
UNIWERSYTET WALCZĄCYTrzydniowe spotkanie ruchów studenckich i organizacji uniwersyteckich poświęcone obecnym zmianom na europejskich uniwersytetach. Organizator: Edufactory.

czas: 11-13.02.2011
miejsce: Uniwersytet Paris 8, Saint Denis

2011-01-07

PRZEMYSŁY KREATYWNE I FABRYKI WIEDZY: ANALIZA I OPÓR
CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI. ZESZYT 2

Drugi Zeszyt Wolnego Uniwersytetu Warszawy podsumowuje kolejny rok pracy naszej para-instytucji edukacyjnej. W 2010 roku kontynuowaliśmy krytyczny namysł nad transformacją sfery publicznej w Polsce. Analizowaliśmy bieżące zmiany zachodzące w obiegu tworzenia kultury, w świecie niezależnych inicjatyw, oficjalnych instytucji sztuki, akademii i uniwersytetów. Zorganizowaliśmy: 12 otwartych seminariów z cyklu Czytanki dla robotników sztuki prowadzonych przez socjologów, artystów i kuratorów i aktywistów oraz II Zjazd Wolnego Uniwersytetu Warszawy Przemysły kreatywne i fabryki wiedzy: analiza i opór, w którym udział wzięli edukatorzy, artyści, aktywiści i teoretycy kultury z całej Europy. Raport jest cząstkowym podsumowaniem wiedzy wyprodukowanej przez WUW w 2010 roku.
  
CZYTAJ ZESZYT: LINK
2010-12-21
KREATYWNOŚĆ WYKLUCZONYCH

Paul Regnard, Iconographie Photographique de La Salpetriere, 1876

Na najbliższych Czytankach dla robotników sztuki będziemy kontynuowali socjologiczną analizę pojęcia kreatywności. Tym razem przyjrzymy się związanym z kreatywnością mechanizmom wykluczenia i w tym kontekście spytamy o jej możliwy subwersywny potencjał.

2010-12-14
PRZYMUS KREATYWNOŚCI

Anton Giulio Bragaglia, Maszyna do pisania, 1911

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów Wolnego Uniwersytetu Warszawy. Na najbliższym spotkaniu omówimy genezę i strukturę społecznego przymusu kreatywności.

2010-12-10
PRZEMYSŁY KREATYWNE I FABRYKI WIEDZY:
ANALIZA I OPÓR
/ PODSUMOWANIE KONGRESU WUW
2010-12-08
IVAN ILLICH "ODSZKOLNIĆ SPOŁECZEŃSTWO"
IVAN ILLICH:
ODSZKOLNIĆ SPOŁECZEŃSTWO
 
Książka Ivana Illicha Odszkolnić społeczeństwo w nowym tłumaczeniu ukazuje się w Polsce po 34 latach od pierwszego wydania. Dyskutowana na całym świecie, przez progresywnych edukatorów, przez środowiska artystyczne domagające się radykalnych zmian w kulturze i w edukacji kulturalnej, jest znakomitym punktem odniesienia do toczących się obecnie w Polsce dyskusji dotyczących przyszłości kultury i życia społecznego.
2010-12-07
konferencje / zjazdy
2014: POLE SZTUKI 
JAKO FABRYKA SPOŁECZNA

 
uczestnicy: prof. Hans Abbing (University of Amsterdam), prof. Luc Boltanski (École des hautes études en sciences sociales, Paris), Jean-Louis Fabiani (École des hautes études en sciences sociales, Paris) prof. Gregory Sholette (City University of New York), prof. Angela McRobbie (Goldsmiths, University of London), prof. Marek Krajewski (Uniwersytet w Poznaniu), dr Isabelle Bruno (Universite Lille), dr Pascal Gielen (University of Groningen)
Convenors of the conference and directors of the research project: Michał Kozłowski, Jan Sowa, Kuba Szreder
czas: 8th of November 2014, 11.00-18.30
miejsce: Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, pavilion EMILIA
 
czytaj więcej: +TU

 
2012: PRACA WIELOŚCI?
EKONOMIA PILITYCZNA SPOŁECZNEJ KREATYWNOŚCI
 
uczestnicy: Hans Abbing, Luc Boltanski, Neil Cummings, Diedrich Diederichsen, Isabelle Graw, Matteo Pasquinelli, John Roberts, Gigi Roggero, Martha Rosler, Hito Steyerl, Joanna Bednarek, Isabelle Bruno, Dusan Grlja, Precarious Workers Brigade, Johsua Simon, Stevphen Shukaitis, Britta Timm Knudsen, Ewa Majewska, Jason Francis McGimsey, Vlad Morariu, Yiannis Mylonas, Alexander Neumann, Bojana Romic, Massimiliano Tomba, Marina Vishmidt and Patricia Reed
czas: 20-22.11.2011
miejsce: Uniwersytet Warszawski
czytaj więcej: +TU


 
2010: PRZEMYSŁY KREATYWNE I FABRYKI WIEDZY
ANALIZA I OPÓR

uczestnicy: Tomasz Szkudlarek, Critical Practice, Kaja Pawełek, Microsillions, Piotr Kowzan, Heath Bunting, The Carrot Workers Collective, Krystian Szadkowski, Radical Educational Collective, Kuba Mikurda
miejsce: Solec 44, Warszawa
czas: 7-9.12.2010
czytaj więcej: +TU
 
 
2009: SWOJĄ DROGĄ
NOWE STRATEGIE DLA KULTURY
 
 
uczestnicy: Dave Beech, Agata Czarnacka, Roman Dziadkiewicz, Mirosław Filiciak, Alina Gałązka, Adrienne Goehler, Roman Kurkiewicz, Aldona Machnowska-Góra, Lidia Makowska, Marcin „Duże Pe” Matuszewski, Netznetz.net, Open Music Archive, Piotr Rypson, Jan Sowa, Kuba Szreder, Alek Tarkowski, Aleksandra Wasilkowska. Goście specjalni: Maciej Strzembosz, Maciej Nowak
miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
czas: 11-13.12.2009
czytaj więcej: +TU
 
2010-12-07
CZTERY PRZEDSIĘWZIĘCIA PATAEKONOMICZNE

Janek Simon: Lagos Transfer, fragment instalacji w Muzeum Sztuki w Łodzi, 2010

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów Wolnego Uniwersytetu Warszawy. Podczas kolejnych Czytanek sztuki Janek Simon, przedstawi rezultaty swojej działalności pataekonomicznej. Specjalnie na tę okazję sala konferencyjna Bęc Zmiany, zamieniona zostanie w przestrzeń ekspozycyjną.

2010-12-01
PRZEMYSŁY KREATYWNE I FABRYKI WIEDZY 2GA KONFERENCJA WOLNEGO UNIWESYTETU WARSZAWY

  

Zapraszamy na Drugi Zjazd Wolnego Uniwersytetu Warszawy poświęcony namysłowi nad aktualnymi zmianami zachodzącymi w polu nauki i sztuki. W trzydniowym spotkaniu udział wezmą edukatorzy, artyści, aktywiści i teoretycy kultury z całej Europy. W trakcie Zjazdu opracowane zostaną studia konkretnych problemów połączone z krytyczną analizą uwarunkowań systemowych w perspektywie porównawczej. Tegoroczny Zjazd służyć ma mapowaniu mechanizmów oporu oraz poszukiwaniu alternatywy wobec zamieniania niezależnych instytucji kultury i uniwersytetów w efektywne, nastawione na zysk przedsiębiorstwa.

2010-11-30
UWOLNIĆ IDEE! OPEN SOURCE LIFE

Formuła "Copyleft; All Wrongs Reserved" (1976; źródło: wikipedia)

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów Wolnego Uniwersytetu Warszawy. Tym razem zajmiemy się kolejnym wcieleniem idei otwartego oprogramowania w postaci open source life. Czy zasada open source może stać się stylem życia oraz czy open source life jest ideą i praktyką zdolną zakwestionować dzisiejszy status quo, oparty na restrykcyjnym prawie własności. Czy open source life to tylko kolejna utopia, czy może rzeczywisty, alternatywny sposób kreowania dobra wspólnego?

2010-11-24
IVAN ILLICH:
ODSZKOLNIĆ SPOŁECZEŃSTWO

/ PIERWSZA KSIĄŻKA Z BIBLIOTEKI WUW JUŻ W SPRZEDAŻY!
2010-11-23
MONOPOL I SZTUKA, CZYLI KOMU SŁUŻĄ PRAWA AUTORSKIE

The Statute of Anne, 1709, prawdopodobnie pierwsze kompletne prawo autorskie

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów Wolnego Uniwersytetu Warszawy. Najbliższe spotkanie będzie okazją do dyskusji o prawie autorskim i konsekwencjach jego rozszerzania. Przyjrzymy się także idei własności intelektualnej.

2010-11-16
JAK TWORZY SIĘ TWÓRCĘ. WYPARTE SEKRETY INDYWIDUALNEGO AUTORSTWA

Umberto Boccioni - Ja, My, Boccioni (1905-7)

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy. Na najbliższym spotkaniu krytycznie zbadamy te mechanizmy współczesnego świata sztuki, które tworzą i podtrzymują mit artysty-indywiduum.

2010-11-02
JAKA KREATYWNOŚĆ NAS WYZWOLI?

Linia montażowa General Motors, lata 20. XX wieku

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy. Na najbliższym spotkaniu przyjrzymy się pojęciu kreatywności i zapytamy o jego polityczny potencjał w dobie kapitalizmu kognitywnego.

2010-10-26
PRAKTYKI I STRATEGIE ODMOWY
/ SESJA NAUKOWA W BUWIE
30.10.2010
2010-10-19
AUTOR I JEGO FUNKCJE

Portret nieznanego pisarza (foto: Paul Marsan Dornac)

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy. Najbliższe Czytanki poświęcone będą figurze autora i funkcjom, jakie spełnia ona w polu sztuki.

2010-10-09
PRZEMYSŁY KREATYWNE I FABRYKI WIEDZY:
ANALIZA I OPÓR
/ DRUGI KONGRES WUW
7-10.12.2010
2010-10-08
MIASTA PŁASKIEGO ŚWIATA.
NOWE MODELE PRODUKCJI WIEDZY O MIEŚCIE
/ SESJA I WYKŁAD JANKA SOWY W MSN
8-9.10.2010
2010-10-08
ZNIENAWIDZONE POLA SZTUKI, NIENAWISTNE POLA NAUKI

Zapraszamy na wykład Janka Sowy w ramach sesji naukowo-dyskusyjnej pod tytułem "Miasta płaskiego świata. Nowe modele produkcji wiedzy o mieście" organizowanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W swoim wystapieniu Janek Sowa omówi instytucjonalne analogie między światem sztuki a polem nauki i wiedzy.

2010-10-07
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
WOLNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWY
/ PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2010
2010-10-05
KREATYWNOŚĆ: DYSCYPLINA, DYSKURS, KAPITAŁ

Rada Robotnicza włoskiej fabryki, lata 60. XX wieku, źródło: libcom.org

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy nastawiony na samoorganizację, równoległą wymianę wiedzy i pogłębione uczestnictwo artystów, intelektualistów, praktyków i teoretyków kultury oraz przedstawicieli różnych dyscyplin. Semestr jesienny 2010 rozpocznie seminarium, na którym prześledzimy drogę od kreatywności produkcyjnej do produkcji kreatywności albo inaczej od hegemonii mas pracujących do "kapitalizmu kognitywnego".

2010-09-26
CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI
SEMESTR JESIENNY 2010
/ PIERWSZE SPOTKANIE:
05.10.2010
2010-08-26
ODSZKOLNIANIE SPOŁECZEŃSTWA
/ DYSKUSJE WOKÓŁ KSIĄŻKI
IVANA ILICHA
2010-07-13
"PRAWO DO MIASTA" I POSTKOMUNISTYCZNA WYOBRAŹNIA

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy, nastawiony na samoorganizację, równoległą wymianę wiedzy i pogłębione uczestnictwo artystów, intelektualistów, praktyków i teoretyków kultury oraz przedstawicieli różnych dyscyplin.

2010-07-11
BARCAMP WUWu W KNOCIE

znak: Janek Simon

Wolny Uniwersytet Warszawy, korzystając z gościny KNOT-a, zaprasza wszystkich do wspólnego planowania kolejnego zjazdu (konferencji, kongresu, spotkania) "Swoją drogą II", który odbędzie się w grudniu 2010.

2010-07-01
POTENCJAŁ PORAŻKI

KNOT w Warszawie, Pole Mokotowskie (fot. Robert Bęza)

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy, nastawiony na samoorganizację, równoległą wymianę wiedzy i pogłębione uczestnictwo artystów, intelektualistów, praktyków i teoretyków kultury oraz przedstawicieli różnych dyscyplin.

2010-05-11
RZECZYWISTOŚĆ INTEGRALNA

Rzeczywistość integralna, kadr z filmu, kolektyw h&h

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy, nastawiony na samoorganizację, równoległą wymianę wiedzy i pogłębione uczestnictwo artystów, intelektualistów, praktyków i teoretyków kultury oraz przedstawicieli różnych dyscyplin.

2010-03-31
2010-01-23
CZYTANKI
DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI
/ ZESZYT PODSUMOWUJĄCY
PIERWSZY ROK WUW
2010-01-23

 
CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI. KULTURA NIE DLA ZYSKU to pierwsza edycja Zeszytu Wolnego Uniwerstytetu Warszawy, która podsumowuje pierwszy rok działania naszej para-instytucji. Na publikację składają się rozmaite formy tekstu, które odpowiadają wielości i zróżnicowaniu organizowanych działań: barkampom, akcjom i warsztatom artystycznym, zjazdom, prezentacjom, seminariom, publicznym dyskusjom i wykładom.

Wersja polska do nabycia w Fundacji Bęc Zmiana: LINK
Wersja angielska dostępna na stronie WUW: 
LINK
2010-01-02
CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI 2010
publikacje

2009-12-20
SWOJĄ DROGĄ
NOWE STRATEGIE
DLA KULTURY
/ WIDEO ZE ZJAZDU
2009-12-16
2009-12-15
TADEUSZ RÓŻEWICZ - DO PIACHU

Do piachu, reż. K.Kutz, 1990, fragment kadru

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009. Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji: LINK

2009-12-14
MOBILIZACJA
ŚRODOWISK
ALTERNATYWNYCH
/ ROMAN PAWŁOWSKI
O ZJEŹDZIE WUW
2009-12-11
NOWE STRATEGIE DLA KULTURY

znak: Janek Simon

Zjazd "Swoją drogą. Nowe strategie dla kultury" odbył się w dniach 11-13 grudnia 2009 roku w salach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Wykłady i dyskusje dotyczyły alternatywnych strategii dla kultury i jej możliwych przekształceń // Przedstawiamy zapis wideo wszystkich wystąpień: LINK

2009-12-09
SWOJĄ DROGĄ
NOWE STRATEGIE
DLA KULTURY
/ PROGRAM ZJAZDU
DO POBRANIA
2009-11-26
PRODUKCJA KULTURY W DOBIE KAPITALIZMU KOGNITYWNEGO
2009-11-22
EKSPEKTATYWA:
NAUKA-SZTUKA,
CYKL INTERDYSCYPLINARNY
/ PROGRAM
2009-11-21
WARSZAWA W BUDOWIE:
CZY KAŻDA RZECZ JEST PRODUKTEM?
/ SPOTKANIE
W MSN
21.11.09
2009-11-17
PIERRE BOURDIEU - DYSTYNKCJA

Pierre Bourdieu, Distinction: Social Critique of the Judgement of Taste, 1984

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009. Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji: LINK

2009-11-11
WARSZAWA W BUDOWIE:
MIASTO I ZYSK
/ SEMINARIUM
W MSN
13-14.11.09

2009-11-10
POSZERZANIE
POLA
KRYTYKI INSTYTUCJONALNEJ
/ RECENZJA
ART AND CONTEMPORARY
CRITICAL PRACTICE
2009-11-09
PRZECIW
KOMERCJALIZACJI UNIWERSYTETÓW
/ SPOTKANIE W LUBLINIE
10.11.09
2009-11-09
BRAK PRĄDÓW
MYŚLOWYCH
NA POLSKICH UCZELNIACH
/ LINK DO ARTYKUŁU
2009-11-04
LATAJĄCE UNIWERSYTETY

Tajny komplet w Transborze (źródło: http://wielgolas.republika.pl/)

Jakob Jakobsen - twórca Copenhagen Free University -  razem z Romkiem Dziadkiewiczem (Akademia 36,6) i Rael Artel (kuratorką z Estonii) między 4 a 8 listopada poprowadzi w Warszawie "Flash Research Workshop", którego problemem badawczym będzie polska tradycja nomadycznej i oddolnej edukacji.

2009-11-03
ROLAND BARTHES - S/Z

Citroen DS - francuski mit lat 50-tych

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009.Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji. LINK

2009-10-28
SOLIDARNOŚĆ, KOLEKTYWNOŚĆ, SAMOORGANIZACJA

Negation of negation at show "October. Exit. Memory. Desire", ARTRA Galery, Milano 2007

Spotkanie z Davidem Riffem z kolektywu Chto Delat w warszawskich Delikatesach.TR

2009-10-28
CZYTANKI
DLA ROBOTNIKÓW
SZTUKI #7
/ KOMENTUJE:
EWA MAJEWSKA
2009-10-20
WŁADYSŁAW SZLENGEL - WIERSZE Z GETTA WARSZAWSKIEGO

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009. Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji. LINK

2009-10-20
RADYKALNE
ZMIANY
W KULTURZE
/ MANIFEST
2009-10-19
PUSZCZA,
PRZETWORY, PRZETRWANIE
/ ZOBACZ FOTO
2009-10-17
PUBLIC BODY - BARCAMP

Abraham Bosse, ilustracja z pierwszego wydania "Lewiatana" Tomasza Hobbesa (1651)

Razem z zespołem teoretyków, badaczy i artystów z Londynu zastanowimy się nad cielesnym wymiarem przestrzeni publicznej. Spotkanie inicjowane przez  Critical Practice (Marscha Bradfield, Neil Cummings, Michaela Ross, Cinizia Cremona).

2009-10-15
RADYKALNE ZMIANY W KULTURZE
manifest z 15 października 2009

W związku z toczącą się dyskusją na temat stanu kultury polskiej i sposobów jej dalszego funkcjonowania, Komitet Na Rzecz Radykalnych Zmian w Kulturze postanowił przedstawić swoje postulaty w formie manifestu. Naszym celem jest zmobilizowanie do działania aktywistów, wytwórców i animatorów kultury i opracowanie konkretnych rozwiązań legislacyjnych.

Jak się przyłączyć i wspólnie działać?
Namawiamy wszystkich i wszystkie, którzy/re zgadzają się z przedstawionymi w Manifeście diagnozami i propozycjami, do wyrażenia swojego poparcia oraz do włączenia się w samoorganizację w celu realizacji postulatów. Nie jesteśmy politykami, nie dążymy do przejęcia władzy i dlatego zależy nam nie na zdobyciu poparcia, ale na stymulowaniu partycypacji. Dlatego pozostajemy otwarci na dyskusję na temat konkretnego programu działania i gotowi do jego modyfikacji tak, aby uwzględnić interesy i dążenia tak dużej grupy, jak to tylko będzie możliwe bez rezygnacji z podstawowych założeń przyświecających powyższemu Manifestowi. Wyłącznie działanie zbiorowe przynieść może realne efekty.

MAIL
Adres kontaktowy dla tych, którzy i które chcą poprzeć Manifest oraz działać dalej wspólnie z nami na rzecz realizacji jego postulatów: biuro@wuw2010.pl

CZYTAJ MANIFEST: 
+TU
POBIERZ MANIFEST: 
+TU
WIKIA PRZESTRZEŃ DYSKUSJI: +TU

 

Manifest został opublikowany 15 października 2009 r. i udostępniony na licencji CC Uznanie autorstwa 2.5 Polska. 

 

2009-10-10
PUSZCZA, PRZETWORY, PRZETRWANIE

Heath Bunting, International Tree Climbing Day

Tym razem Wolny Uniwersytet wyrusza za i pod miasto. Najbliższa weekendowa sesja WUW-u będzie poświęcona technikom miejskiego i pozamiejskiego przetrwania w czasach późnego kapitalizmu. Przez dwa dni będziemy ćwiczyć praktyczne i mało kosztowne sposoby uprzyjemniania naszego codziennego życia.

2009-10-06
JÜRGEN HABERMAS - STRUKTURALNE PRZEKSZTAŁCENIA SFERY PUBLICZNEJ

Habermas (z prawej) i Derrida (źródło: www.sens-public.org)

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009. Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji. LINK

2009-09-29
CZYTANKI
DLA ROBOTNIKÓW
SZTUKI #6
/ KOMENTUJE:
MICHAŁ HERER
2009-09-29
CZYTANKI
DLA ROBOTNIKÓW
SZTUKI #5
/ KOMENTUJE:
MICHAŁ KOZŁOWSKI
2009-09-27
FABRYKI KREATYWNOŚCI

Seminarium poświęcone krytycznej analizie przemysłów kultury i warunków pracy producentów kulturalnych w dzisiejszych fabrykach sztuki. Dyskusja o aktualnej sytuacji kultury w Polsce w szerszym kontekście ewolucji społeczeństw w kierunku kapitalizmu kognitywnego.

2009-09-24
KŁĄCZA KULTURY
/ WIDEO
Z BARCAMPU
2009-09-22
O KONDYCJI
POLSKIEJ KULTURY 2009
ROZMAWIAJĄ: MAI TRAN, BOGNA ŚWIĄTKOWSKA,
KUBA SZREDER
/ WYWIAD W OBIEGU
2009-09-22
GILLES DELEUZE - POSTSCRIPTUM O SPOŁECZEŃSTWACH KONTROLI
Gilles Deleuze (z lewej) i Felix Guattari, 1970

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009. Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji. LINK

2009-09-09
CZYTANKI
DLA ROBOTNIKÓW
SZTUKI #4
/ KOMENTUJE:
TOMASZ ŻUKOWSKI
2009-09-08
MARTIN HEIDEGGER - ŹRÓDŁO DZIEŁA SZTUKI

Martin Heidegger (foto: Digne Meller-Marcovicz)

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009. Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji. LINK

2009-09-08
KŁĄCZA KULTURY
/ FOTO
Z BARCAMPU
2009-09-04
2009-08-25
BERTOLT BRECHT - DOBRY CZŁOWIEK Z SECZUANU
Bertolt Brecht, Lindberghflug (1929), performance radiowy

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009. Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji. LINK

2009-08-21
KŁĄCZA KULTURY /
LABORATORIUM INDEKSU 73,
BARCAMP WOLNEGO UNIWERSYTETU
WARSZAWY


Kuba Szreder / Ewa Majewska

Weekend z samorządną, wolną i krytyczną kulturą (21-22.08)
Zainicjowany przez: Wolny Uniwersytet Warszawy / Inicjatywę Indeks73 / Komunę Otwock / Fundację Bęc Zmiana / Stowarzyszenie Kultura Miejska

Naszym celem jest krytyczna refleksja nad obecnym stanem kultury oraz dążenie do wprowadzania w życie nowych, bardziej demokratycznych, odważnych i innowacyjnych sposobów jej tworzenia.

2009-08-09
EUROPEJSKIE POLITYKI KULTURALNE 2015
/ ZAPIS WIDEO
Z PREMIERY KSIĄŻKI
2009-08-07
WOKÓŁ RAPORTU HAUSNERA
/ WIDEORELACJA
I ZAPIS ROZMOWY
2009-08-01
2009-07-23
AWANGARDOWE TECHNIKI WSPÓŁPRACY I SAMOORGANIZACJI W POLSKIM FILMIE EKSPERYMENTALNYM LAT 60. i 70.

Józef Robakowski, Żywa Galeria (1975), kadr z filmu

Łukasz Ronduda opowie, jak w latach 60. i 70. twórcy neoawangardowi eksperymentowali z technikami tworzenia sztuki otwartymi na kolektywną współpracę, rozproszone autorstwo, grupową spontaniczność i samoorganizację.

2009-07-21
WALTER BENJAMIN, JULIAN TUWIM

Walter Benjamin w Bibliothèque National, Paryż, 1937

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009. Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji. LINK

2009-07-21
NOTATNIK ROBOTNIKA SZTUKI 1972-1973

Warszawska premiera publikacji wydanej przez Galerię EL w Elblągu oraz spotkanie z Jarkiem Denisiukiem, redaktorem książki.

2009-07-09 godz 19:00
EUROPEJSKIE POLITYKI KULTURALNE 2015
publikacje

2009-07-08
INVESTIGATIVE RESEARCH, MAPPING ELITES AND DEMOCRATIC GOVERNANCE


Cmyk/Greyscale, katalog, red. Rebecca Gordon Nesbitt, Kate Davis

Rebecca Gordon Nesbitt jest krytyczką i teoretyczką kultury podejmującą żmudne badania meandrów polityki kulturalnej. W trakcie seminarium opowie, jak z kuratorki pracującej dla dużych i prestiżowych instytucji zamieniła się w krytyczną badaczkę kultury.

2009-06-30
WARSZTATY Z WARSZAWSKIEJ KULTURY NIEZALEŻNEJ DLA PROF. JERZEGO HAUSNERA

GOŚĆ SPECIALNY: Prof. Jerzy Hausner; PROWADZENIE: Bogna Świątkowska; PRELEGENCI: Marta Białek, Alina Gałązka, Aldona Machnowska-Góra, Kuba Szreder

2009-06-29
KUNST=KAPITAL? KAPITAL!=KUNST? Polityka i estetyka Josepha Beuys'a

Sztuka jako kapitał? Kapitał jako przeciwieństwo sztuki? Tytuł seminarium prowadzonego przez Jarosława Lubiaka jest przewrotnym nawiązaniem do słynnej pracy Josepha Beuysa z 1980 roku.

2009-06-29
JACQUES RANCIERE - ESTETYKA JAKO POLITYKA

Joanna Rajkowska prezentuje swój projekt Minaret

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009. Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji: LINK

2009-06-29
WOKÓŁ RAPORTU HAUSNERA
/ LINKI DO MATERIAŁÓW
I KOMENTARZY
2009-06-20
PIKNIK REFLEKSYJNO-WYPOCZYNKOWY

BALANS. Piknik refleksyjno-wypoczynkowo-warsztatowy połączony z otwarciem The Eldorado Summer Resort (for passive and active laziness) Martina Kaltwassera i Folke Köbberling // zapraszają: Wolny Uniwersytet Warszawy 2009 oraz a-i-r laboratory CSW Zamek Ujazdowski

2009-06-17
FRYDERYK SCHILLER - LISTY O ESTETYCZNYM WYCHOWANIU CZŁOWIEKA

Mówi Kuba Szreder, kurator WUW

Czytanki dla robotników sztuki to cykl seminariów w ramach Wolnego Uniwersytetu Warszawy 2009. Nawiązujemy do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji: LINK

2009-05-28
HOW MUCH IS ENOUGH?


RELAX (Chiarenza & Hauser & co) / www.relax-studios.ch

Spotkania z Danielem Hauserem z grupy RELAX Studios, Zurych, Szwajcaria

2009-01-02
CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI 2009
publikacje