PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

Wolny Uniwersytet Warszawy to utworzona w 2009 roku nomadyczna i sieciowa instytucja edukacyjna. WUW powołany został z myślą o podnoszeniu kompetencji środowisk związanych z kulturą, jest otwarty dla uczestników z całego kraju. Nasze działania nawiązują do tradycji otwartych uniwersytetów, artystycznych grup samokształceniowych i wolnej edukacji.
 
WOLNY / BO POWOLNY
Wolny Uniwersytet Warszawy to nomadyczny ośrodek interdyscyplinarnych studiów, krytycznej refleksji, niezależnego myślenia o sztuce i społeczeństwie. WUW działa równolegle wobec oficjalnych ośrodków edukacji artystycznej i uniwersyteckiej. Jego zasadą jest łączenie teorii z praktyką oraz kultury z jej społecznym kontekstem. WUW jest nieformalnym centrum badawczym, w którym eksperymentujemy z różnymi formami tworzenia i przekazywania wiedzy.
 
KULTURA NIE DLA ZYSKU
Niezależny obieg kultury - nienastawiony na osiąganie zysku i zlokalizowany poza oficjalnymi instytucjami "kultury wysokiej" - ma niepewne podstawy i paradoksalny status. Chcemy przyczynić się do poprawy sytuacji tej części instytucji kultury, która bazuje na entuzjazmie, a nie dążeniu do osiągnięcia materialnych korzyści.
WUW podejmuje problematykę działań w polu kultury niezależnej (kontrkultura, niezależne tradycje artystyczne), innowacyjnych sposobów produkcji artystycznej (samoorganizacja, działania sieciowe) oraz ich funkcjonowania w społeczeństwie (ekonomia daru, wolna wymiana, ruch wolnej kultury, "slow culture").
Program WUW-u jest zakorzeniony w codziennym doświadczeniu (nie)zależnych producentów kultury. Jest też próbą umieszczenia ich w szerszym kontekście społeczeństwa, w którym pogłębia się ekonomizacja wszystkich obszarów życia, indywidualizacja ryzyka, ciągła kontrola, hipertrofia aktywności zawodowej połączona z atrofią wolnego czasu i swobodnej myśli.
 
PLASTYKA SPOŁECZNA
Na program Wolnego Uniwersytetu Warszawy składa się seria wydarzeń oraz działań artystycznych realizujących ideę edukacji w sztuce i poprzez sztukę: performance, działanie w przestrzeni publicznej, warsztaty, grupy dyskusyjne, projekcje filmów, seminaria i wykłady. W ramach WUW będziemy również prezentowali teoretyczne i praktyczne rozwiązania z zakresu polityki kulturalnej, które wspierają rozwój niezależnego obiegu sztuki.
 
Jednym z podstawowych założeń Wolnego Uniwersytetu jest jak najszersze propagowanie i udostępnianie wiedzy, bliskie są nam idee otwartej edukacji. Wszystkie zgromadzone teksty, materiały pomocnicze i dokumentacja działań będą udostępnione na stronie internetowej WUW na wolnych licencjach. Wstęp na wszystkie działania WUW-u jest wolny.
 
Wolny Uniwersytet Warszawy odwołuje się do tradycji Free International University założonego w 1972 przez Josepha Beuysa i Heinricha Bolla. Nawiązujemy do idei plastyki społecznej i beuysowskiego rozumienia sztuki jako kształtowania nie tyle przedmiotów, co społecznych relacji.
 
NOMADYCZNA PO/WOLNOŚĆ
Wolny Uniwersytet Warszawy nie ma siedziby, nie jest zlokalizowany w określonym budynku. Jego miejscem jest sieć niezależnych inicjatyw i publicznych przestrzeni Warszawy, po której się porusza i z których gościnności korzysta. WUW jest lokalnym węzłem międzynarodowej sieci inicjatyw nastawionych na niezależną refleksję i wolną edukację.
Motto Wolnego Uniwersytetu Warszawy to "Wolny bo powolny". WUW jest reakcją nie tyle na tempo tworzenia kultury, lecz przede wszystkim na próby jego odgórnego uregulowania poprzez gonitwę projektów i niekończącą się paradę aplikacji.
 
INICJATOR WUW: 
Kuba Szreder
 
PRODUCENT WUW:
Szymon Żydek, szymon[at]beczmiana.pl
Bogna Świątkowska, bogna[at]beczmiana.pl
 
ZESPÓŁ KURATORSKI WUW 2013-2014:
Michał Kozłowski, Jan Sowa, Kuba Szredere
 
ZESPÓŁ KURATORSKI KONFERENCJI WUW 2011: 

Michał Kozłowski, Agnieszka Kurant, Jan Sowa, Krystian Szadkowski, Kuba Szreder
 
PARTNERZY WUW 2013-2014:
 
PARTNERZY WUW 2011:

Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Austriackie Forum Kultury w Warszawie
 
PARTNERZY WUW 2009:
Fundacja InSitu, Stowarzyszenie Komuna Otwock, Stowarzyszenie Duopolis, Fundacja Res Publica, Stowarzyszenie Artanimacje
 
ORGANIZATOR WUW: 
Fundacja Bęc Zmiana
www.beczmiana.pl
bec[at]beczmiana.pl
 
Projekt Wolnego Uniwersytety Warszawy edycja 2011 "Społeczna ekonomia kreatywności. W poszukiwaniu ekonomicznych strategii wspierania niezależnego obiegu kultury" realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury / www.obserwatoriumkultury.nck.pl 
 
Konferencja Wolnego Uniwersytetu Warszawy edycja 2011 "Ekonomia polityczna społecznej kreatywności" zorganizowana została we współpracy z Wydziałem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Austriackiego Forum Kultury w Warszawie.
 

W latach 2009-2010 działania Wolnego Uniwersytetu Warszawy finansowane były z dotacji otrzymanej od Miasta Stołecznego Warszawy
LINKI:

A,B,C

Bank of Common Knowledge
www.bankofcommons.org

Chance Projects
www.chanceprojects.com

Chto Delat
www.chtodelat.org

C.Cartography Link Library of 16 Beaver Group
ww.16beavergroup.org

Continental Drift Seminar
www.16beavergroup.org

Continental Drift Blog
brianholmes.wordpress.com

Collaborative Media Production
www.kein.org

Copenhagen Free University
ww.copenhagenfreeuniversity.dk

Critical Practice
criticalpracticechelsea.org


D,E,F

Dictionary of War
dictionaryofwar.org

Disclosures/open congress
adjust-mari.wikispaces.com

Documenta Magazines Online Journal
magazines.documenta.de

Dupolis
blog.duopolis.org

Edu Factory
www.edu-factory.org

Eflux Journal
www.e-flux.com/journal

European Institute for Progressive Cultural Policies
www.eipcp.net

Feld 72
www.feld72.at

Fundacja InSitu
www.insitu.pl

FREEE
www.freee.org.uk


G,H,I

Goldex Poldex Madafaka
www.goldexpoldex.pl

Indeks73
www.indeks73.pl

Institute for Disturbed Creativity
distributedcreativity.org

International Artists Studio Programme in Sweden
www.iaspis.com

Internet Archive
www.archive.org

Irational
www.irational.org 


J,K,L

Folke Köbberling & Martin Kaltwasser
www.koebberlingkaltwasser.de

Komuna Otwock
www.komunaotwock.engo.pl

Kuda
www.kuda.org

Kultura Miejska
www.kulturamiejska.pl 

Krytyka Polityczna
www.krytykapolityczna.pl 

LiminalSpaces
www.liminalspaces.org


M,N,O

Martha Rosler Library
www.e-flux.com/projects/library

Multitudes- Icons
multitudes-icones.samizdat.net

Multiplicity
www.multiplicity.it

Mute Magazine
www.metamute.org

NGBK Neue Gesellschaft für Bildende Kunst
ngbk.de

Nomad TV
www.nomad-tv.net

Notatnik Robotnika Sztuki
www.galeria-el.pl/index

Office for Subversive Architecture
www.osa-online.net

Oliver Ressler
www.ressler.at


P,Q,R

Park Fiction
www.parkfiction.org

Platform London
www.platformlondon.org

Prelom Kolektiv
www.prelomkolektiv.org

Platonique
www.platoniq.net

public works
www.publicworksgroup.net

Raqs Media Collective
www.raqsmediacollective.net

raumlabor_berlin
www.raumlabor-berlin.de

Rebecca Gordon Nesbitt
www.shiftyparadigms.org

Relax Studios
www.relax-studios.ch

Republic Art
www.republicart.net/

Res Publica
www.res.publica.pl

Rhizome
www.rhizome.org 


S,T,U

Sarai Media/Sarai Reader
www.sarai.net

School of Everything
schoolofeverything.com

Shrinking Cities Project
www.shrinkingcities.com

Societe Realiste
www.societerealiste.net

Stowarzyszenie 61
www.art61.pl

Stowarzyszenie Klon Jawor
klon.org.pl

The Summit / non–aligned initiatives in education culture
summit.kein.org

Transit Spaces/Bauhaus Dessau
www.transitraeume.de

Ubu Web
ubu.com

United Nations Plaza
www.unitednationsplaza.org


V,W,X,Y,Z

Variant Magazine
www.variant.randomstate.org

Warszawa Ngo
warszawa.ngo.pl