PROGRAM NAUCZANIA KONFERENCJE PUBLIKACJE
O WOLNYM UNIWERSYTECIE WARSZAWY
Newsletter

  email:
  

2016-01-10

CZYTANKI DLA UŻYTKOWNIKÓW SZTUKI
Seminaria towarzyszące wystawie „Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej”
prowadzący: Sebastian Cicochki, Joanna Figiel, Michał Kozłowski, Zofia Płoska, Tomasz Rakowski, Kuba Szreder
data: 13.01-01.05.2016 (każda druga środa miesiąca)
miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3Zespół Wolnego Uniwersytetu Warszawy zaprasza na nowy cykl seminariów, towarzyszący wystawie Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej. W nawiązaniu do tradycji latających uniwersytetów WUW proponuje serię samokształceniowych spotkań dla użytkowników i użytkowniczek sztuki. Czytanki posłużą skompletowaniu pojęciowej skrzynki narzędziowej, która pozwoli na samodzielne majsterkowanie przy zagadnieniach kluczowych dla zrozumienia roli i pozycji sztuki w dzisiejszym świecie. Czytanki odnoszą się bezpośrednio do wystaw organizowanych w tym samym czasie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Robiąc użytek, Po co wojny są na świecie oraz Chleb i róże), teoretyczną refleksję zakorzeniając w rozmowie o bieżących praktykach kuratorskich i artystycznych.

2015-10-01
konferencje / zjazdy

 KONFERENCJA

FORMER WEST SZTUKA I PRACA
PO KOŃCU ZATRUDNIENIA
czas: 09–10.10.2015
miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
 
 
 „Sztuka i praca po końcu zatrudnienia” to wspólny projekt realizowany przez BAK, basis voor actuele kunst w Utrechcie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Wolny Uniwersytet Warszawy (WUW). Punktem wyjścia do rozmowy jest raport z badań przeprowadzonych przez Wolny Uniwersytet Warszawy dotyczących warunków i podziału pracy w polu sztuki pt. „Fabryka sztuki” (Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2014).
 
Raport ten stanowi opis obecnych wzorców zatrudnienia oraz dystrybucji zasobów w obszarze polskiej sztuki współczesnej. Jest diagnozą sytuacji, w której miłość do sztuki i chęć działania w jej polu uzasadnia nieodpłatną pracę w projektach artystycznych. Złe warunki ekonomiczne oraz prekarność ludzi sztuki są podszyte ciągłym lękiem przed wypadnięciem z obiegu, utratą kontaktów społecznych i wykluczeniem. Z drugiej strony, możliwość uczestniczenia w polu sztuki jest wciąż powiązana z uprzywilejowaną sytuacją klasową. Nieopłacanym artystom czy kuratorom przetrwanie nader często zapewniają odziedziczone zasoby (np. mieszkania) czy wsparcie rodziców.
 

 

2015-06-17
FABRYKA SZTUKI
Raport Wolnego Uniwersytetu Warszawy
 
 
 
Publikacja „Fabryka Sztuki” to podsumowanie wyników dwuletnich badań dotyczących podziału i warunków pracy na polu sztuk wizualnych w Polsce. Publikacja jest darmowa, dystrybuowana na strona WUW'u oraz Fundacji Bęc Zmiana. 
 
2015-05-17

 CZYTANKI DLA
ROBOTNIKÓW SZTUKI 2015

Jakie jest miejsce publiczności w artystycznym podziale pracy? 

Spotkanie z Jeanem-Louis Fabiani (EHESS, Paryż, profesor gościnny Uniwersytetu Warszawskiego) 

Czwartek, 28.05.2015, godz. 18.00 Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3 

Spotkanie w języku angielskim

Ostatnie tendencje w sztuce współczesnej wywołały ważne pytania co do artystycznego podziału pracy, stawiane w kontekście “światów sztuki" i pola sztuki. Obok krytyka i marszanda pojawiły się nowe postaci: „nowy kurator”, „komisarz” i radykalny akademik wybijają się na tle tłumu pośredników. Co ciekawe, publiczność zdaje się nie odgrywać zasadniczej roli tym procesie. Wykład i seminarium będzie próbą analizy napięcia, które powstaje pomiędzy autonomią artysty ustanowioną wraz z narodzinami sztuki nowoczesnej a głosem widza. 

<<< Fot. Bartosz Stawiarski, z archiwum Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

2015-03-18
FABRYKA SZTUKI
Spotkania promocyjneWolny Uniwersytet Warszawy
zaprasza do udziału w spotkaniach i dyskusjach towarzyszących premierze raportu "Fabryka Sztuki", będącego podsumowaniem wyników dwuletnich badań dotyczących podziału i warunków pracy na polu sztuk wizualnych w Polsce.

Najbliższe spotkania:
27.03.2015, g. 18.00, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
15.05.2015, g. 18.00, Bunkier Sztuki w Krakowie
16.04.2014, g. 18.00, Muzeum Współczesne we Wrocławiu

Informacje o raporcie: +TU